Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristoasiat


  Päätteeksi

Ulkosuhteet ja regioonien välinen yhteistyö

Karjalan tasavallan hallitus toimii aktiivisesti regioonien välisten suhteiden laajentamiseksi ja lujittamiseksi, taloudellis-kaupallisten, tieteellis-teknisten ja kulttuurisuhteiden elvyttämiseksi laajentamalla kanssakäymistä Venäjän federaation eri hallintoalueiden ja aluetasavaltojen sekä IVY-maiden kanssa.

Tasavallan tällainen yhteistyö jouduttaa koneenrakennusta, metsä- ja vuoriteollisuuden, rakennustoiminnan, asuin- ja kunnallistalouden, maa- ja kalatalouden kehittymistä. Yhteistyötä ja kanssakäymistä laajennetaan matkailun, kulttuurin, koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla.

Karjalan tasavallalla on nykyisin yhteistyösuhteita Venäjän 20 hallinnollisen yksikön (regioonin, aluetasavallan. hallintoalueen), Valkovenäjän, Ukrainan Krimin autonomisen tasavallan ja Odessan hallintoalueen kanssa. Solmittuja yhteistyösopimuksia on yhteensä 23. Aktiivisimmin noudatetaan niitä sopimuksia, joihin on liitteenä vahvistettu konkreettisen toiminnan pöytäkirjat.

Tällaisia sopimuksia on 10: Moskovan kaupunginhallituksen, Leningradin, Vologdan, Murmanskin, Arkangelin ja Saratovin hallintoalueiden sekä Bashkortostanin, Adygejan, Komin ja Valkovenäjän tasavaltojen kanssa.

Mainittujen regioonien kanssa käydyn kaupan arvo käsitti vv. 2002 - 2005 47,7 miljardia ruplaa (kasvua 12% vastaavasta edellisestä aikavälistä) eli 70% Karjalan tasavallan ja Venäjän federaation regioonien välisestä tavaranvaihdosta. Vuoden 2005 tulos oli 174,5% vuoden 2001 tasosta.

Karjalan tasavallan investointihoukuttelevuutta esiteltiin viime vuonna Moskovassa ja Pietarissa. Presentaatiotilaisuuksissa solmittiin lukuisia aiesopimuksia, käytiin asiallisia neuvotteluja, järjestettiin pyöreän pöydän tapaamisia ja esitelmätilaisuuksia, karjalaisten tuotantoyritysten valmisteiden näyttelyjä.

Yhteistyökontaktit ovat hedelmällisimpiä silloin, kun niihin osallistuu potentiaalisten sijoitusjärjestöjen edustajia. Investointipotentiaalia on eniten Moskovassa, Pietarissa ja Leningradin hallintoalueella. Niinpä Moskovan kaupungin varoilla kehitetään graniittikiven louhintaa Kalguvaarassa ja Syskyjänsaarella, sepelin tuotantoa Pitkässärannassa, shungiittimurskan valmistusta koemielessä "Karjalan graniitti" Oy:n yksikössä. Moskovalaisvaroin on perustettu Puutosin hallintopiiriin "MKK-Onego" -yritys tuottamaan rakennuskiveä. Tasavaltaan luotiin tuotantovolyymi, joka mahdollistaa 100 tuhannen murskeshungiittitonnin valmistuksen vuodessa. Tämä määrä tyydyttää täysin Moskovan rakennusainemarkkinoiden vuotuiset tarpeet tässä keveässä eristystäytteessä.

Moskovalaissijoitukset Karjalan vuoriteollisuuteen käsittivät neljässä vuodessa lähes 243 miljoona ruplaa.

Regioonien välisten suhteiden myötä on järjestetty karjalaisten kalanviljelijäin tuotteiden myynti Pietarissa ja Moskovassa, karjalaismeijereiden valmisteiden realisointi Murmanskin hallintoalueella, kirjolohen poikasten toimittaminen Karjalan tasavallan alueelle Leningradin hallintoalueelta.

Teiden rakentamisessa noudatetaan yhteistyösopimuksia tarkoin. Leningradin hallintoalue ja Karajalan tasavalta kehittävät yhteisvoimin Pietari - Sortavala - Prääsä - Petroskoin - tietä. Karjalan hallituksen ja Arkangelin alueen johtajain välisten kontaktien myötä rakennettiin Dolmatovo - Njandoma - Kargopoli - Puutosi -tie ("Pohjoinen korridoori" - väylä), joka yhdisti Karjalan itäosat Arkangelin hallintoalueen länsiosiin.

Vologdan hallintoalueen hallinnon kanssa solmittu yhteistyöasiakirja antoi mahdollisuuden hyödyntää yhteisvoimin ja osapuolten hyväksi hiekka- ja soraesiintymää tien rakentamiseksi Vytegran hallitopiirissä.

Valkovenäjän tasavallan hallituksen pääministeri S. Sidorski vieraili viime vuonna Petroskoissa. Hän tutustui karjalaiseen koneenrakennusyritykseen ja sen potentiaaliin sellu- ja paperi- sekä kemiateollisuuden kehittämisen alalla. Karjalan tasavallan ka Valkovenäjän tasavallan hallitukset sekä "Petrozavodskmash" - yhtymä käynnistivät vierailun ja neuvottelujen seurauksena yhteishankkeen: Petroskoissa rakennetaan paperinvalmistuksessa käytettävää kalustoa Valkovenäjän Shklovin kaupunkiin pystytettävää paperikombinaattia varten.

Karjalan teatteriryhmät osallistuvat regioonien välisiin kulttuuritapahtumiin, festivaaleihin ja juhlakonsertteihin Venäjän eri osissa; luovatyö- ja musiikkiryhmien vaihtoa tehostetaan; karjalaislapsia osallistuu erialisiin katselmuksiin ja lasten kulttuuritapahtumiin Venäjän regiooneissa.

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 19 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018