Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2007

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

    Tollisuuspolitiikka

    Mtsäteollisuus

     Luonnon varojen
    hyödyntäminen


    Tollisuus

    Maatalous

  Palvelut

  Luonnon resurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Tulokset 2007

Teollisuus

Suuri merkitys käsittely- ja jalostusteollisuudessa on sellaisilla toiminnan muodoilla kuten koneiden ja kaluston, valmiiden metallituotteiden, kuljetusvälineiden ja -kaluston, sähkölaitteiden, optisen ja digikojeiston tuotannilla. Tällä alalla toimivat Petrozavodsrmash Oy, Onegan traktoritehdas Oy. Onegan telakka Oy, "AEK" Oy.

Karjalan tasavallan hallitus on antanut näille yrityksille tukea (mm. verohelpotusten muodossa) tuotantokaluston modernisoimisessa, uusien teknologioiden soveltamisessa, kilpailukykyisten valmisteiden tuottamisessa.

Niinpä Petrozavodskmash Oy tilaussalkkua täydennettiin paperin valmistuksessa tarvittavien ja kemiallisen teollisuuden tarpeisiin menevien tuotteiden osalta. Yhtymän tuotantoa lisättiin ja samalla modernisoitiin työ- ja tuotantoprosesseja vuonna 2007 mm. rakentamalla yhtymän valimoon uusi tuotantoyksikkö. Karjalan tasavallanhallituksen myötävaikutuksella saamallaan luottolainalla tehtiin töitä kaasun käyttöön siirtymiseksi ja kattilahuonekaluston toiminnan automatisoimiseksi.

Onegan traktoritehdas (OTZ) oli jouduttuaan finanssivaikeuksiin mennyt vuonna 2007 konkurssiin. Sen toiminta pysähdytettiin syyskuussa. Perustettiin uusi OTZ Oyj, joka kuuluu nykyisin "Traktoritehtaat" -konserniin. Suurin osa työyhteisöstä säilytti paikkansa entisinä työläisinä ja insinööreinä. Vaille työtä jääneille annetaan apua uuden työpaikan etsimisessä tekemällä yhteistyösopimus OTZ Oyj:n ja Petroskoin työvoimatoimiston kanssa. Traktoritehdas lähti nousuun: vuonna 2007 koottiin 331 traktoria ja koneita (162,3% edellisvuoden tasosta). Vuonna 2008 on määrä tuottaa 360 konetta ja saada investointeja peruspääomaan 73,9 miljoonaa ruplaa. Karjalan tasavallan hallitus jatkaa yhteistyötä konsernin johtajain kanssa traktorituotannon modernisoimiseksi.

Digituotteiden ja sähkökaluston tuotantoa lisättiin 2008 edellisvuoden tasosta.

Mittava laivanrakennushanke vietiin viime vuonna päätökseen eli rakennettiin viimeisin kymmenes "Karelia" -sarjan rahtialus "Venäjän laivaston modernisointi" -ohjelman puitteissa. Äänisen telakka alkoi täyttää uutta tilausta ja rakentaa nykyisin meriluokan aluksia ulkomaiselle tilaajalle.

Avangard -laivanrakennustehtaalla tilanne oli mutkikas ja epästabiili. Sen valmisteiden realisointi supistui kaikilta osin. Karjalan tasavallan hallitus ja tuotantolaitos suunnittelivat yhdessä toimia tilanteen parantamiseksi. Valtio joudutti tilauskannan lisäämistä vuodelle 2008 sekä myöhemmälle kaudellekin.

Karjalan tasavallan hallituksen toiminta energiakompleksin kehittämiseksi tavoitteli tasapainoisen ja taatun energiansaannin takaamista. Tällä alalla ovat priorisoituja seuraavat tehtävät: uusien voimanlähdeyksiköiden luominen ja jo toimivien modernisointi, pienvoimaloiden rakentaminen, energiaa säästävien teknologioiden soveltaminen tuotantoon sekä kulkulaitoksiin ja yleensä niihin kohteisiin, jotka tarvitsevat energiaresursseja.

"TGK-1" Oyj:n Karjalan filiaali lisäsi sähkön tuotantoa ja "oman" sähkön osuus Karjalan kulutuksessa käsitti viime vuonna 55,9% (edellisvuonna - 49%).

Sähköä saadaan aluetasavallan tarpeisiin etupäässä Kuolan atomivoimalalta.

Tasavallan sähkönsaannin turvaamiseksi toteutetaan toimia energetiikan kehittämiseksi vuoteen 2012 ulottuvan ohjelman mukaisesti.

Vuonna 2007 jatkettiin uuden voimansiirtolinjan rakentamista. Sen teho on 330 kW ja se yhdistää Kuolan niemimaalla toimivan atomivoimalan ja Ondan vesivoimalan. Koko linjan rakentaminen vaatii mittavia sijoituksia - yli 14 miljardia ruplaa. Pohjoisen voimansiirtolinjan toisen ketjun rakentaminen kestää vuoteen 2010. ketjua tullaan ilmeisesti jatkamaan Leningradin hallintoalueelle Kirishin voimalaan asti. Tämän hankkeen toteutuminen lisää Kuolan niemimaan atomivoimalan sähkön etelään siirrättämisen varmuutta ja varmistaa samalla sähköntarpeen tyydyttämisen Karjalan aluetasavallassa. Hanketta rahoitetaan "Federaljnaja setevaja kompanija" Oy:n ja Venäjän federaation budjetin varoista.

Sähköä generoivien laitosten kehittämiseksi ja täten sähkön tuotannon lisäämiseksi aluetasavallassa suunnitellaan Petroskoin lämpövoimalan laajentamista. On nimittäin määrä asentaa 280 MWt:n tehoinen höyrykaasulaitteen energiayksikkö, mikä lisäisi Petroskoin lämpövoimalan tehoa 200 MWt:lla. Hankkeen toteuttamiseksi on jo solmittu sopimus Karjalan tasavallan hallituksen, Petroskoin kaupungin ja "TKG-1" Oyj:n kesken. Projektia rahoittaa "TGK-1" Oy omista investointivaroistaan. Hanke on vietävä päätökseen vuonna 2012.

Vuonna 2007 vahvistettiin "Karelenergon" sähköverkoston vuoteen 2012 ulottuva kehittämissuunnitelma. Sen mukaisesti rakennetaan uusia sähkönsiirtolinjoja, joiden teho on 35-110 kW. Samalla rekonstruoidaan, kunnostetaan ja laajennetaan jo olevaa sähköverkostoa. Suunnitelman mukaan hankkeeseen sijoitetaan 9,5 miljardia ruplaa.

Generoivien laitteiden kehittämisessä aluetasavallassa seuraavat suunnitteet ovat priorisoituja:

 • Seesjärven vesivoimalan rakentaminen (teho - 24 MWt, sähkön tuotanto - 76 miljoonaa kWt vuodessa). Teknis-talousperustelut ja liiketoimintasuunnitelma olemassa;
 • Kontupohjan vesivoimalan (teho - 31,8 MWt) rekonstruointihankkeen viemien päätökseen (tehoa lisätään 5,8 Mwt:lla);
 • Hämekosken vesivoimalan rekonstruointi Pitkärannan hallintopiirissä (saavutetaan 16 MWt:n teho);
 • dieselkäyttöisen voimalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen Valamolle (teho - 1,5 MWt);
 • pienvoimaloiden rakentaminen (teho - 500-1000 KWt) Repolaan, Valdaihin ynnä muutamin muihin kaukaisiin asutuksiin. Ne toimisivat puuhakkeella, sahauksen tähteillä. Näissä asutuksissa jo on autonomisia dieselkäyttöisiä pienvoimaloita.

Sähkölinjoja rakennetaan seuraavasti:

 • Sähkönsiirtolinja (VSL-110 kW) Kalevala - Pääjärvi turvaamaan tarpeen
 • VSL-35 Kw ja PS-35/6 Sortavalan kaupungin eteläosaan;
 • rekonstruoidaan muuntaja-asemat RPS-24 (220/110/25/6 kW) Suojärven kaupungissa ja PS-56 (110/10 kW) Pääjärven asutuksessa;
 • VL-10-0,4 -aseman rakentaminen ja rekonstruointi sekä muuntaja-asemien pystyttäminen federaalisen "Maaseudun sosiaalinen kehity" -kansallishankkeen puitteissa.

Paikallista polttoainetta energianlähteenä käytettävien kattilahuoneyksiköiden rakentamista jatketaan, mikä supistaa kalliin muualta hankittavan polttoaineen ostoja ja halventaa lämpöenergian tuotantoa.

Karjalan tasavallan hallituksen , päätehtävät teollisen politiikan alalla 2008:

 • korkeiden teknologioiden soveltamisen pönkittäminen ja kansantalouden toimivien sektoreiden innovatiivisen potentiaalin sekä alan kilpailukyvyn lisääminen;
 • uusien sijoitusten saanti uusien tuotantojen ja uusien työpaikkojen perustamiseksi,
 • tuotantolaitosten tekninen uudelleen varustaminen kilpailukykyisten valmisteiden tuotannon lisäämiseksi, sähkön ja energian kulutuksen supistamiseksi, raaka-aineiden hyödyntämiseksi järkevästi ja työntuottavuuden lisäämiseksi;
 • luonnonvarojen käyttöasteen kasvattaminen;
 • ennen kaikkea puunjalostusyksiköiden toiminnan tehostaminen, sellu- ja paperiteollisuuden, metallurgian laitosten ja valmiita metallituotteita valmistavien yritysten tehon kaikkinainen lisääminen.
Tekninen tuki
Luotu 24 maaliskuuta 2008. Toimitettu 7 huhtikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018