Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2007

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

    Tollisuuspolitiikka

    Mtsäteollisuus

     Luonnon varojen
    hyödyntäminen


    Teollisuus

    Maatalous

  Palvelut

  Luonnon resurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Tulokset 2007

Politiikka agroteollisen kompleksin alalla

Ottaen huomioon tuoreiden elintarvikkeiden merkityksen tasavallan asukkaiden elämässä harjoitti Karjalan tasavallan hallitus politiikkaansa agroteollisen kompleksin (ATK) tavoitellen maatalouden ja kalanviljelyn sekä elintarveteollisuuden kehittämistä aluetasavallassa.

Vuonna 2007 hyväksyttiin regionaalinen täsmäohjelma "Karjalan tasavallan adroteollisen kompleksin kehitys vuoteen 2010 mennessä". Se on tärkein valtionpolitiikan mekanismi, jonka myötävaikutuksella tuetaan maanviljelijöitä ja alan (ATK:n) muita työntekijöitä. tuottajia ja yrityksiä.

Aluetasavallan ATK:n toimijoille annettiin viime vuonna federaation ja Karjalan tasavallan budjeteista tukiaisia yhteensä 389,5 miljoonan ruplan arvosta (38,8% enemmän, kuin edellisvuonna 2006).

Karjalan tasavallan budjetista sijoitettiin maa- ja karjatalouden tukemiseksi 304,8 miljoonaa ruplaa (kasvua edellisvuoden määrästä 54,7%). Rehutiivisteiden ja jauhon tuotantoa tuettiin 39,4 miljoonalla ruplalla.

Federaation budjetista saatiin tukiaisina viime vuonna 14,9 miljoonaa ruplaa enemmän, kuin 2006. Keskus sijoitti tasavallan maatalouteen vuonna 2007 45,4 miljoonaa ruplaa erilaisten tukien muodossa.

Valtiontuilla korvattiin maatalousyrityksissä joitakin kuluja ja onnistuttiin lisäämään (vuoden 2006 tuloksiin verrattuna) naudan-, sian-, kananlihan, kananmunien, vihannesten tuotantoa.

Monet maatalousyritykset jatkoivat viime vuonna valtionkin tuella teknistä uudelleen varustusta, hankittiin maatalouskoneita ja tuotantovälineitä.

Dzjubenkon mukaan nimetty rotukarjatila -niminen kunnan unitaarinen laitos osti omilla varoillaan ja luottolainoilla uusia teknisiä välineitä ja koneita 16,7 miljoonan ruplan arvosta, Mäkrän rotukarjatila Oyj - 1,9 miljoonan ruplan arvosta, Jänispelto Oy - yhden miljoonan ruplan edestä ja Alavoisen rotukarjatila Oy - 0,5 miljoonan ruplan arvosta.

Kansalaisten aputalouksiin hankittiin koneita ja maataloustyövälineistöä 18.5 miljoonan ruplan arvosta. Farmaritilat (talonpoikaistilat) pystyivät hankkimaan viime vuonna tällaista välttämätöntä kalustoa viime vuonna 0,7 miljoonan ruplan arvosta.

Viime vuonna tehtiin 10 liisaussopimusta. Niiden yhteinen arvo on 6 miljoonaa ruplaa. Maatalousyritykset vuokrasivat maatalouskoneita, tuotantovälineitä, rotukarjaa.

Karjalan tasavallan hallitus teki 22.03.2007 päätöksen N 45-P "Tukiaisten maksamisesta Karjalan tasavallan budjetista korvaamaan osittain jauhon ja rehutiivisteen tuotannosta "Kontupohjan viljakombinaatti" Oy:lle aiheutuneita kuluja". Asiakirjan mukaan sai tuo yritys 39,4 miljoonaa ruplaa (35 miljoonaa ruplaa jauhon tuotannon osalta ja 4,4 miljoonaa - rehutiivisteen valmistuksen osalta. Valtiontuki johti siihen, että aluetasavallan ATK:n laitokset saivat hankkia viljakombinaatin tuotteita hintaan, joka oli markkinahintoja 5-10% edullisempi.

Kontupohjan viljakombinaatti hankki loka-marraskuussa 2007 (Venäjän maatalousministeriön tavaraintervention/väliintulon) puitteissa 5535 tonnia vehnää. Siitä tuotetaan jauhoa ja käytetään elintarvikkeiden valmistuksen Karjalan tasavallan hallituksen ja "Kontupohjan viljakombinaatti" Oy:n kesken solmitus yhteistoiminta sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Aluetasavallan hallitus toteutti vuonna 2007 hankkeen, jonka puitteissa paikallistenkoulujen opiskelijoille toimitettiin maitoa kouluruokailun yhteydessä. Karjalan meijerit toimittivat syys-joulukuussa 2007 aluetasavallan kouluihin 354 tonnia maitoa ja 7,1 tonnia marjajuomia. Maitoa nautti noin 22,5 tuhatta 1-4 luokkien opiskelijaa. Hallintopiirin ja kaupunkien budjetteihin toimitettiin aluetasavallan budjetista 17,8 miljoonaa ruplaa koulumaidon hankkimisen toteuttamiseksi. Tänä vuonna on määrä käyttää näihin tarkoituksiin 38 miljoonaa korvamerkittyä ruplaa aluetasavallan budjetista.

Tasavallassa kiinnitetään suurta huomiota kalanviljelyn tehostamiseen. Lohta viljelevät monet omistuspohjaltaan erilaiset yritykset - niin kutsutut farmarit, Oy:t, kalastuskolhoosit, suuryritysten niin sanotut aputaloudet.

Uusia kalanviljely-yrityksiä syntyi viime vuonnakin. Niinpä Laatokalla aloittivat toimintansa Parola Oy ja Rokfor Oy, Äänisellä - Parad Oy, Karhumäen sisävesillä - Sentshozero Oy, Prääsän hallintopiirissä - Kirjolohi Oy ja Aljbatros Oy, Mujejärven piirissä - Nurdas Oy ja Tiksha Oy, Kalevalan hallintopiirissä - Kintezjma Oy, Louhen piirissä - Sedletskije Oy, Suojärven piirissä - "Suojärvi RR" Oy ja Aunuksen hallintopiirissä - "Vetsherni briz" ("Iltatuuli") Oy.

Karjalan tasavallassa on rekisterissä 673 voittoa tavoittelematonta kansalaisten maanviljely- ja kasvitarha- sekä kesämökkiyhdistystä. Niiden jäsenet kasvattavat melkoisia määriä perunaa, vihanneksia, marjoja. Näiden yhdistysten toimintaa tuetaan apurahoin. Viime vuonna pidettyihin hakemuskilpailuihin osallistui 22 tällaista yhdistystä. 12 hakemusta hyväksyttiin ja niiden laatijat - kansalaisten yhdistykset (eräänlaiset osuuskunnat) saivat valtionavustusta eri tarkoituksiin 5,11 miljoonan ruplan arvosta.

Viime vuonna täytettiin kokonaisuudessaan eläintautien ennaltaehkäisytoimien ohjelma. Tämän seurauksena aluetasavalta on Venäjän niiden regioonien joukossa, joissa on tyydyttävä ja hyväkin tilanne kotieläintautien (niitä osataan eliminoida ennaltaehkäisytoimin) levinneisyyden osalta.

Eläintauteja hoitaville laitoksille toimitettiin viime vuonna Karjalan tasavallan budjetista 41,4 miljoonaa ruplaa määrärahoja (4,8 miljoonaa ruplaa enemmän kuin edellisvuonna).

Maaseudulla elävien kansalaisten asuinolosuhteiden parantamiseksi käytettiin viime vuonna fedraation ja KT:n "Maaseudun sosiaalinen kehitys vuoteen 2010" -ohjelmien puitteissa 14,3 miljoonaa ruplaa:

  • Vf:n budjetista - 7,0 miljoonaa ruplaa,
  • Kt:n budjetista - 7,3 miljoonaa ruplaa.

Tämän hankkeen puitteissa 30 vakituisesti maaseudulla asuvaa ja uutta asuntoa tarvitsevaa kansalaista Belomorskin, Kontupohjan, Kalevalan, Louhen, Lahdenpohjan, Aunuksen, Äänisenrannan, Prääsän, Pitkärannan, Puutosin hallintopiireissä hankkivat perheilleen uuden asunnon (rakennuttivat omakotitalon).

Valtiontukiaisten turvin ostivat 11 perhettä asunnon vapailta markkinoilta ja 19 - rakennuttivat omakotitalonsa.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja työteon maineen kannattamiseksi järjestetään kerran kahdessa vuodessa tasavallan karjatiloilla lypsykoneita käyttävien kilpailuja. Viime vuonna järjestettiin ammattikilpailut jo 25. kerran. "Agrarnyi" valtiontila" - yrityksen farmilla pidetyn ammattitaidon katselmuksen voittanut lypsäjä T. Kokkonen edusti sittemmin aluetasavaltaa valtakunnallisissa lypsäjäin ammattikilpailuissa.

Tasavallan sisämarkkinoita yritettiin viime vuonna säädellä kotimaisten tuotteiden realisoinnin lisäämiseksi. Kontupohjassa avattiin syyskuun ensimmäisenä 2007 aluetasavallan ensimmäinen suuri uudenaikainen kauppahalli jouduttamaan maataloustuotteiden markkinointia. Siinä on 50 myyntipistettä. Paikalliset tuottajat pystyvät markkinoimaan vihanneksia, perunaa, hedelmiä, marjoja, viherkasveja, liha- ja maitotuotteita, kalaa, kananmunia.

Petroskoissa ja hallintopiirien keskuksissa pidetään syksyisin perinteelliset maatalousmarkkinat. Myös syyssunnuntaisin luodaan mahdollisuuksia tällaisten tempausten järjestämiseksi suurilla aukioilla.

Petroskoissa pidettiin viime vuonna maatalousnäyttely "Karelia Agro Expo 2007". Messujen pinta-ala käsitti yli 3 000 neliömetriä. Näyttelyyn tutustui noin 30 tuhatta kävijää. Messuilla esiteltiin lähes 120 yrityksen tuotteita, Tapahtumaan osallistui tuottajia Karjalasta, Venäjän luoteisalueelta, Suomesta ja Ruotsista.

Näyttelyn puitteissa myytiin kananmunia, liha- ja kalatuotteita, kasvien siemeniä ja taimia. Niitä realisoitiin yhteensä lähes 35 miljoonan ruplan arvosta.

Karjalan tasavallan hallitus harjoitti viimekin vuonna aktiivista avoimuuspolitiikka kansallisen "ATK:n kehitys" -hankkeen etenemisen valaisemiseksi aluetasavallassa. Yhteiskuntaa yritettiin luoda maanviljelyn ja karjanhoidon myönteistä imagoa sekä maaseutuelämän houkuttelevuusmielialoja. Televisiossa, radiossa ja sanomalehtien palstoilla kerrottiin säännöllisesti hallituksen operatiivisesta toiminnasta ATK:n tehokkuuden lisäämiseksi.

Karjalan ATK:n kehittämiseksi edelleen toteutetaan vuonna 2008 mm. seuraavia toimia:

  1. Täytetään määrätietoisesti toimenpiteitä niiden suunnitteiden saavuttamiseksi, jotka on sisällytetty "ATK:n kehitys vuoteen 2010" -täsmäohjelmaan, federaaliseen ja aluetasavallan "Maaseudun sosiaalinen kehitys vuoteen 2010" -ohjelmiin;
  2. Osallistutaan "Maatalouden kehitys ja maataloustuotteiden ja raaka-aineiden markkinoiden säännöstely 2008 - 2012" -valtinohjelman toteuttamiseen;
  3. Säilytetään myönteinen tila kotieläintautien kurissapidossa aluetasavallassa;
  4. Jatketaan kansainvälistä ja Venäjän regioonien välistä yhteistyötä sekä osallistumista näyttely- ja messutoimintaa.
Tekninen tuki
Luotu 24 maaliskuuta 2008. Toimitettu 7 huhtikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018