Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2010

  Talouden modernisoiminen

    Investoinnit
    ja rakennustoiminta


    Pk-yritäjyys

    Teollinen politiikka

    Teollinen politiikka

    Metsäteolisuuskompleksi

    Kaivosteollisuus

    Teollisuus

    Voimatalouskompleksi

    Agroteollinen kompleksi

    Palvelut

    Luonnonresurssit
    ja ympäristö


  Yhteistyö

  Valtiollinen
  hallinta


Teollisuus

Valtiontoimet koneenrakennuksen ja metallurgian alalla tavoittelivat alan tuotantolaitosten työskentelyn kannustamista.

Karjalan tasavallan hallitus osallistui vuoden 2010 toisella puoliskolla niiden ongelmien ratkaisemiseen, jotka jarruttavat Onegan traktoritehdas Oy:n toimintaa. Virkavallan myötävaikutuksella vaikeuksissa ollut tehdas alkoi toimia rytmillisesti ja toteutti viime vuoden suunnitteet. Uusimallisia metsäkoneita koottiin ja lähetettiin kentälle koekäyttöön. Muutama metsäkone rakennettiin yrityksen sekä VF:n teollisuus- ja kauppaministeriön kesken solmitun uusien metsäkonemallisen suunnittelua ja koekäyttöä koskevan sopimuksen (tilauksen) puitteissa. Tämän asiakirjan mukaan on määrä käynnistää vuonna 2012 Onegan traktoritehtaalla uusimallisten metsäkoneiden sarjatuotanto. Niitä käytetään metsänkaadossa, runkojen juontamisessa, oksien karsinnassa ja tukkien paloittelussa. Puutavaran kuormauskoneita myös rakennetaan.

"Onezhets-300" -mallin juontotraktori koottiin ja toimitettiin koepalstalle kokeiltavaksi. Tämä malli korvannee tulevaisuudessa täydellisesti nykyisin sarjana tuotettavan TLT-100 -mallisen traktorin.

5. lokakuuta 2010 käynnistettiin tehtaan uusia tiloja lämmittävä luotettava ja tehokkaampi järjestelmä. Metsäkoneita pystytään näin ollen rakentamaan ja toimittamaan tilaajille kovina pakkasinakin. Tiedetään, että Karjalan tasavallassa metsänkaatotöitä tehdään tehokkaasti juuri talvisin (metsätiestön kehittämättömyyden takia) kuljetuskustannusten säästämiseksi.

Karjalan tasavallan hallitus ja "Petrozavodskmash" Oy laativat yhteistuumin luonnoksen sopimukseksi valtiollisen "Rosatom" -korporaation kanssa. Osapuolet allekirjoittavan sen lähitulevaisuudessa. "Petrozavodsmash" Oy toimitti vuonna 2010 tilaajille valmisteita 2,3 kertaa suuremmat määrät kuin edellisvuonna 2009. "Rosatom" -korporaation tilaukset käsittivät noin 70% tilauksista.

"Petrozavodskmash" Oy:n ja Petroskoin valtionyliopiston yhteinen hanke nimeltään "Loppuun käytetyn ydinpolttoaineen ympäristöystävällisten ja turvallisten kuljetus- ja säilöntäkonttien luominen" voitti likakuussa 2010 (muidenkin tarjousten ohella) avoimen tarjouskilpailun, jonka oli VF:n opetus- ja tiedeministeriö toteuttanut apurahojen sijoittamiseksi taloudellisesti niiden kokonaisvaltaisten hankkeiden tukemiseksi, jotka tavoittelevat teknologialtaan huipputason tuotannon käynnistämiseksi. Hankkeen puitteissa aloitetaan "Petrozavodskmash" Oy:n osastoissa taloudellisten kuljetus- ja säilöntäkonttien rakentaminen ylikestävästä pallografiittivaluraudasta. Suunnitelmien toteutuminen tuo vuoteen 2015 36 uutta työpaikkaa ja varmistaa yrityksen imagoa ja asemia kotimaisilla markkinoilla ja ulkomaillakin.

Nadvoitsan alumiinitehdas pystyi kriisin seurauksista ja yhä jatkuvan sähkön tuotantoalan reformoinnista (sähkötariffien kasvu) huolimatta lisäämään alumiinin tuotantoa. Tehtaan 4. osastossa käynnistettiin seisokin jälkeen 34 elektrolyysiyksikköä. Vuonna 2008 supistettiin tuotantoa tuntuvasti, mutta jo vuonna 2010 ryhdyttiin remontoimaan perusteellisesti elektrolyysiammeita.

RUSAL OK -yhtiö - Nadvoitsan alumiinitehtaan omistaja - suunnittelee parhaillaan uusimallisteninnovatiivisten ja arvokkaiden alumiiniseosten tuotannon aloittamista Nadvoitsassa.

"Värtsilän metallivalmistetehdas" Oy jatkoi vuonna 2010 käyttövarojen ja luottolainojen niukkuudesta sekä metallituotteiden realisoinnin suhdanteiden mutkikkuudesta huolimatta teknisen uudelleenvarustelun ohjelmien täyttämistä. Tuotenimikeluetteloa lisättiin, valmisteita tuotettiin enemmän kuin vuonna 2009. Syyskuussa 2010 vietiin päätökseen uuden rautalangan tuotantolinjan asennustyöt. Sillä tuotetaan rautalankaa läpimitaltaan 3,0-6,0 mm. Uusien laitteiden käyttö antoi mahdollisuuden perustaa 5 uutta työpaikkaa ja kasvattaa metallivalmisteiden tuotantoa vuoden 2009 tasosta 7,8% (8,6 tuhannella tonnilla).

"Petrozavodskmash:n ""Valimo" Oy täytti "Ivanovon raskaiden työstökoneiden rakennustehdas" Oy:n tilauksen ja tuotti hyvin mittavia (ylipainoisia) osia tehokkaiden työstökoneiden (korkean teknologian mutkikkaiden työstöyksiköiden - kompleksien) kokoamiseksi.

Suomalaisen PKC Group Oy:n aluetasavallan yksikössä tuotettiin sähköjohtosarjoja, optisia ja elektronilaitteita. Tuotannon optimoimiseksi ja tehon lisäämiseksi fuusioitiin Kostamuksessa "Elektromeka" Oy "Elektrokos" Oy:öön, "Karhakos" Oy ja "PKC Group Pihkova" - AEK Oy:öön.

Sähkökoneita ja sähkökalustoa tuottaville AEK Oy:lle ja "Elektrokos" Oy:lle myönnettiin vuoden 2011 tammikuun 1. päivästä lähtien tulo- ja kiinteistöverohelpotuksia.

Karjalan tasavallan hallituksen ja suomalaisen konsernin johtokunnan toteuttamat toimet eliminoivat osittain finanssikriisin kaikkein negatiivisimmat seuraukset, vakauttivat tilanteen ja johtivat tuotannon kasvuun.

Karjalan tasavallassa on otollinen mahdollisuus kehittää rakennusaineteollisuutta. Täällä on teräsbetonielementtejä, lämpöeristeitä, mm. puisiakin ikkuna- ja ovikehyksiä, vesikattojen rakennelmissa käytettäviä mineraalisten lisäaineita, ei-malmirakennusaineita, puutalojen elementtejä, rakennustiiliä tuottavia tehtaita.

Petroskoissa käynnistettiin vuonna 2010 seuraavat rakennusainetehtaat:

  • teräsbetonielementtitehdas, jossa tuotetaan myös betoniseoksia rakennusyritysten tilauksesta. Sen teho on 20,0 tuhatta kuutiometriä valmisteita vuodessa;
  • monikammioisia ikkuna- ja parvekeovikehyksiä saksalaisella teknologialla tuottava yksikkö teholtaan 12,0 tuhatta neliömetriä valmisteita vuodessa.

Vaahtopolisteroolista tuotetaan tehokkaita lämpö- ja äänieristeitä. Tasavallan ollaan toteuttamassa investointihanketta lämpölaattojen tuottamiseksi kivestä valmistettavaa vuorivillaa käyttämällä (vastaavat mallit Rockwool ja Paroc).

Suunnitteilla on sandwitch -paneeleiden sekä basalttia sisältävien lämpöeristelaattojen käynnistäminen. Investointihanketta toteutetaan tavoitteena uuden betoniseosyksikön ja kävelytielaattatehtaan, puutalojen liimattuja elementtejä ja rakennusten kalibroituja hirsiä sekä pyöröhirsimökkejä tuottavan yrityksen perustamiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 23 toukokuuta 2011. Toimitettu 23 toukokuuta 2011.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018