Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2010

  Talouden modernisoiminen

    Investoinnit
    ja rakennustoiminta


    Pk-yritäjyys

    Teollinen politiikka

    Teollinen politiikka

    Metsäteolisuuskompleksi

    Kaivosteollisuus

    Teollisuus

    Voimatalouskompleksi

    Agroteollinen kompleksi

    Palvelut

    Luonnonresurssit
    ja ympäristö


  Yhteistyö

  Valtiollinen
  hallinta


Teollinen politiikka

Karjalan tasavallan hallitus keskitti ponnistuksensa teollisen politiikkansa alalla sopivien puitteiden luomiseen tuotantolaitosten kestävälle toiminnalle kriisin jälkeisen maininkien jatkuessa, Hallitus kannusti innovatiivisten resursseja säästävien hyvin tehokkaiden teknologioiden soveltamista, tuotantoyksiköiden teknistä uudelleenvarustelua ja niiden rekonstruoimista työntuottavuuden lisäämiseksi ja tuotteiden kilpailukyvyn varmistamiseksi markkinoilla, tuotantokustannusten supistamiseksi.

Suunnitteiden saavuttamiseksi monitoroitiin yhdessä yritysten omistajain, niiden johtajain ja talousosastojen päälliköiden kanssa tehtävien toteuttamisen kulkua ja tilanteen kehitystä koko aluetasavallan kansantaloudessa. Näin saatiin nopeasti selville epätasapainon syyt ja muut vastaavat ongelmat taloustoiminnan alalla ja laatia toimenpideohjelmat negatiivisten tekijöiden eliminoimiseksi.

Tasavallan budjettia täyttävät veroillaan olennaisesti vain muutamat suuret yritykset. Siksi tilanteen erittelemiseksi operatiivisesti ja muutoksiin reagoimiseksi operatiivisesti monitoroidaan vakavasti 50 yrityksen toimia.

Tasavalan hallitus antoi yrityksille tukea Karjalan tasavallan hallituksen vuoden 2010 kriisinvastaisten toimien ohjelman puitteissa. Suurten yritysten kanssa solmittiin sopimuksia yhteistyöstä finanssikriisin jälkiseurausten voittamiseksi ja sosiaalisen kumppanuuden tehostamiseksi. Monille yritykselle myönnettiin verohelpotuksia.

Toimia optimaalisen tullimaksu- ja -tariffipolitiikan muovaamista varten jatkettiin. Tasavallan yrityksillä informoitiin maailmantalouden trendeistä ja tilanteesta joillakin tavaramarkkinoilla.

Tekninen tuki
Luotu 23 toukokuuta 2011. Toimitettu 23 toukokuuta 2011.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018