Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Valtuuksien jakaaminen

Kompetenssit jaettu KT:n päämiehen 6. lokakuuta 2014 antamalla ukaasilla N79 "Kompetenssin jakamisesta Karjalan tasavallan päämiehen, Karjalan tasavallan ensimmäisen apulaispäämiehen, Karjalan tasavallan apulaispäämiesten, ja Karjalan tasavallan oikeusministerin kesken"

Karjalan tasavallan päämies

  1. johtaa Karjalan tasavallan hallituksen toimintaa, toimii puhemiehenä Karjalan tasavallan hallituksen istunnoissa, allekirjoittaa Karjalan tasavallan hallituksen oikeudelliset asiakirjat, määrää Karjalan tasavallan hallituksen toiminnan pääsuunnat ja strategian sekä johtaa sen toimintaa;
  2. johtaa välittömästi Karjalan tasavallan ensimmäisen apulaispäämiehen talouskysymyksissä, Karjalan tasavallan apulaispäämiehen - Karjalan tasavallan päämiehen administraation johtajan, Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen kanssa yhteistyötä ylläpitävän apulaispäämiehen, Karjalan tasavallan apulaispäämiehen - Venäjän federaation presidentin yhteydessä toimivan pysyvän edustajan, Karjalan tasavallan apulaispäämiehen, jonka kompetenssin määrää tämän dokumentin kohta 10, toimintaa;
  3. koordinoi välittömästi ja valvoo Karjalan tasavallan päämiehen administraation ja Karjalan tasavallan valtiollisen kontrollikomitean toimintaa, Karjalan tasavallan valtiollisen asuintarkastuskomitean toimintaa;
  4. toteuttaa yhteistyötä Venäjän federaation presidentin luoteisessa liittovaltiopiirissä toimivan täysivaltaisen edustajan, Karjalan tasavallassa työskentelevän federaalisen päätarkastajan, Karjalan tasavallan syyttäjänviraston, VF:n FSB:n Karjalan tasavallan hallinnon, VF:n puolustusministeriön, VF:n sisäasiain ministerin Karjalan tasavallan hallinnon: VF:n FSB:n rajavartiolaitoksen Karjalan tasavallan hallinnon, VF:n huumeviraston Karjalan tasavallan hallinnon, VF:n oikeuden tuomioiden täytäntöönpanoviraston Karjalan tasavallan laitoksen, VF:n Ulkoministeriön Petroskoin edustuston kanssa;
  5. siirrättää tehtäviensä täyttämisen yhdelle apulaispäämiehistään (sijaisistaan) mikäli Karjalan tasavallan ensimmäinen apulaispäämies talouskysymyksissä on estynyt täyttämästä Karjalan tasavallan päämiehen valtuuksia;
  6. Karjalan tasavallan päämiehen valtuudet, joista mainitaan Karjalan tasavallan perustuslain luvussa 51, kuuluvat vain Karjalan tasavallan päämiehelle, eikä niitä saa luovuttaa ensimmäiselle apulaispäämiehelle talouskysymyksissä, joka hoitaa Karjalan tasavallan päämiehen virkaa tämän ollessa poissa (sairasloman tai loman vuoksi).
Tekninen tuki
Luotu 25 elokuuta 1998. Toimitettu 5 helmikuuta 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018