Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtajan lehdistöpalvelu

"On aivan turhaa kilpailla keskenämme tuloksetta"
- Karjalan ja Leningradin alueen väinen Yhteistyösopimus solmittu Petroskoissa

Sopimus kaupallis-taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja kulttuurillisesta yhteistyöstä Karjalan Tasavallan hallituksen ja Leningradin alueen hallituksen kesken allekirjoitettiin tänään Petroskoissa. Sopimuksen ja siihen liitetyt Pöytäkirjat sinetöivät allekirjoituksillaan Leningradin alueen kuvernööri Valeri serdjukov ja Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja Sergei Katanandov.

Sopimus sisältää yhteistyöohjelman metsäteollisuudessa, teiden rakentamisen, kalastuksen, matkailun ja kulttuurin aloilla ja edellyttää talouskontaktien laajentamista sekäa yhteisen talouspolitiikan laatimista muutamilla teollisuusaloilla.

"Se aika, jolloin solmittiin ystävyys- ja aiesopoimuksia, on jäämässä historiaan, - Sergei Katanandov sanoi allekirjoittamistilaisuudessa. - Nyt on yhdestettävä ponnistuksiamme konkreettisten alojen kehittämiseksi, hinta- ja talouspolitiikkamme tasapainoittamiseksi." Kahden hallintoalueen johtajat aikovat sopia yhteisesti tästä lähtien vientiin menevän puu- ja sahatavaran hinnoista, metsäteollisuuskompleksiin sijoitettavista investeoinneista, rajainfrastruktuurin kehityksestä metsäteollisuuskompleksin tuotteiden viennin pongittämiseksi. Kuvernöörit päätyivät siihen, että on jo korkea aika sopia yhteisistä toimista sellu- ja paperiteollisuudessa. "On aivan turhaa kilpailla keskenämme tuloksetta, S.Katanandov sanoi lehdistötilaisuudessa. - Me olemme yhtä kansaa ja elämme samalla alueella".

Lenalueen maaherran mielestä on löydettävä yhteinen sen ongelman ratkaisu, joka koskettelee kahden alueen asuin- ja kunnallistalouden turvaamista energialla. "Ne kattilahuoneet, joita on ostettu Suomesta ja muista maista menevät joskus epäkuntoon, - V.Serdjukov sanoi. - Meidä on valmistauduttava jo nyt tästä johtuviin ongelmiin. Paras ratkaisukeino - löytää luotettava partneri eli tuottaja Venäjältä. ".

Sopimuksessa puhutaan erikseen yhteistyöstä agroteollisuudessa. Osapuolet ovat valmiit sopimaan yhtenäisistä kalastussäännöistä, jotka kattavat Laatokan ja Äänisen alueet, järjestämään yhteisen kalastuksen Itämerellä, rakentamaan yhteisvoimin kalanviljelulaitoksia ja kalanjalostustehtaita.

Yksi Pöytäkirjoista koskettelee autoteiden kunnostamista ja rakentamista. Molemminpuolisen edun puitteissa on sovittu ponnistuksista "Kola"-tien (Pietari - Murmansk) uuden osuuden rakentamisesta Lotinapellon ja Petroskoin välille Podporozhjen, Tokarin ja Pain kautta sekä Pietari - Sortavala - Petroskoi - tien laajentamisesta ja Petriskoi - Oshta-tien kunnostamisesta. Karjalan hallitus sitoutui jouduttamaan tasavallan alueella olevien soran- ja hiekanottopaikkojen hyödyntämistä teidennrakennusvauhdin lisäämiseksi.

Sopimus edellyttää karjalaistaiteilijain osallistumista "Russki dvor"-kansantaidefestivaaliin Leningradin hallintoalueen Pikaljovon kaupungissa ja Lenalueen asukkaiden saapumista vepsäläisten perinteelliseen kansanjuhlaa "Elämänpuu". Lenalueen Podporozhjen hallintopiirissä avataan lasten koulutuskeskus, jossa luetaan vepsän kieltä. Laaditaan uusia matkailureitteja Laatokalla: Pietari - Konevitsan luostari - Valamo - Staraja Ladoga.

Uutisia


Ensimmäinen sivu
webmaster@gov.karelia.ru
Luotu 2 elokuuta 2000
Toimitettu 2 elokuuta 2000
Tekninen tuki
Luotu 2 elokuuta 2000. Toimitettu 2 elokuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018