Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Kielilaki vahvistetu

Karjalan tasavallan lakiasäätävässä kokouksessa vahvistettiin kolmannessä käsittelyssä 17 maaliskuuta laki "Karjalan, vepsän ja suomen kieletlen valtiollisesta tukemisesta Karjalan tasavallassa". Laki hyväksyttiin äänin 32 - puolesta ja 6 - vastaan.

Karjalan tasavalta oli ollut tähän mennessä yhtenä niistä neljästä Venäjän Federaation tasavalloista, joissa ei ollut vahvistettu Venäjän federaation Perustuslain ja federaalisen "Venäjän federaation kansojen kielistä"-lain mukaisia omia paikallisia kileilakeja. Karjalassa oli kahdesti yritetty vahvistaa vastaava laki paikallisessa parlamentissa vuosina 1998 ja 2000. Molemmissa tapauksissa silloiset lakiluonnokset kumottiin. Kilelilain vahvistamisen välttämättömyydestä on tasavallassa puhuttu jo 80-luvulta alkaen.

Hiljan vahvistetu laki ei anna karjalankielelle valtion kielen statusta, kuten edellisissä lakiluonnoksissa oli vaadittu. Laki tavoittelee Karjalan tasavallan kanta-asukkaiden - karjalaisten ja vepsäläisten kielten ja niille läheisen - suomenkielen, jota puhuvat Karjalassa vähemmistönä asuvat suomalaiset, vaalimista, säilyttämistä, tutkimista ja kehitystä yhtävertaisina.

Laki suojelee taatusti tasavallan valtiovaltaelinten toimin karjalan, vepsän ja suomen kieliä. Uusi kielilaki edellyttää vastaavien konkreettisten ohjelmien toteuttamista tasavallan ja hallintopiirien tasolla, määrittelee ohjelmien rahoituslähteet. Laissa mainitaan kileten käytön muutamista aloista: opetuksen, kasvatuksen, kulttuurin, median kielinä, puhutaan karjalan, vepsän ja suomen kielten käytöstä valtiovallan ja itsehallinnon kielinä.

Kasvatus- ja opetuskielinä mainittuja kansallisia kieliä käytetään taatusti, sillä laki garanteeraa vastaavien laitosten riittävän toiminnan. Erikoinen pykälä vaatii paikallisten kielten käyttöä paikannimien merkinnöissä, julkisissa ilmoitustauluissa jne. KT:n lakiasäätävä kokous ja kansallispolitiikan komitea suunnittelevat laajoja toimia uuden lain tunnetuksitekemiseksi Karjalan piireissä. Ensimmäinen tällainen (valistus)tilaisuus pidetään Aunuksen piirissä 25 maaliskuuta.

Luonnos kielilaiksi oli aiemmin käännetty karjalan, vepsän ja suomen kielille ja julkaistu näillä kielillä Karjalan tasavallassa ilmestyvissä lehdissä.

Natalja Antonova

Tekninen tuki
Luotu 18 maaliskuuta 2004. Toimitettu 18 maaliskuuta 2004.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018