Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämies vastaanotti Joensuun valtuuskunnan

Ńkarjalan tasavallassa vierailevaan Joensuun virallisen valtuuskunnan jäsenet, joiden joukossaan on kaupunginjohdon, kaupunginvaltuusto ja kansalaisjärjestöjen edustajia, kävivät tapaamassa Sergei Katanandovia. Tilaisuudessa käsiteltiin osapuolten välisen jo kymmenen vuotta jatkuneen yhteistoiminnan tuloksia.

Suomalaiset korostivat tapaamisessa, että Petroskoin ja Joensuun välinen ensimmäinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin Szergei Katanandovin toimiessaan Petroskoin kaupunginjohtajana. Kaupunkien välistä yhteistyötä onkin kehitetty tuloksellisesti näinä vuosina talouden, koulutuksen, lääketieteen, ympäristönsuojelun ja kulttuurin aloilla. Kuluneina vuosina toteutettiin noin sata yhteishanketta. Joensuun kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen kertoi Karjalan tasavallan päämiehelle, että vuonna 2005 kaupungin pinta-ala laajenee, sillä kaupunkiin liitetään kaksi naapurikuntaa. Joensuusta tulee raja-kaupunki. Tämä uusi kaupungin status jouduttaa Juhani Meriläisen mielestä sen lähialuetoimintaa. Sergei Katanandov selosti kutsuvieraille muutoksia Venäjän lainsäädännössä: tulli - ja metsälaissa, valtakunnan rajan suojelemista koskevissa säädöksissä, valtiovaltaelinten reformista ja valtuuksien uudelleenjakamisesta federaalisen keskuksen ja hallintoalueiden kesken. Hän korosti, että Karjalan tasavallan hallituksen toimissa ovat priorisoidun sijan saaneet ne toimenpiteet, jotka tavoittelevat uusien työpaikkojen luomista ja korkean teknologian tuotannon kehittämistä. "Karjala ei voi enää elää pelkästään raaka-aineen viennistä. Täällä tehdään paljon skandinaavisten teknologioiden juurruttamiseksi naapurimaittemme asiantuntijain myötävaikutuksella. Suomalaisten yritysten kanssa yhteistyötä harjoittavat karjalaisyritykset kehittyvät muita nopeammin. Kansainvälisessä kanssakäymisessä ovat suhteet Suomeen priorisoituja Karjalan tasavallassa", - Sergei Katanandov totesi tapaamisessa. Hän kehotti Joensuun matkailuyrityksiä laajentamaan turismia Karjalan tasavallan rajamaille.

Suomalaiset vieraat panivat merkille, että rajalta Petroskoihin vievän tien laatutaso on kohonnut entisestään, mikä on omiaan jouduttamaan kansainvälistä matkailua.

Aleksandr Smirnov
Kuva tekijän

Tekninen tuki
Luotu 3 elokuuta 2004. Toimitettu 3 elokuuta 2004.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018