Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Luoteis-Venäjän presentaatio Minskissä

I.Klebanov, S.Sidorski ja P.Tshernov Karjalan posteerilla

I.Klebanov, S.Sidorski ja P.Tshernov  Karjalan posteerilla

Karjalan tasavallan virallinen valtuuskunta vieraili Minskissä 15-16 toukokuuta Venäjän presidentin Luoteis-Venäjän federaalisessa piirikunnassa toimivan täysivaltaisen edustajan Ilja Klebanovin johtaman Luoteis-Venäjän valtuuskunnan kokoonpanossa.

Venäjän Luoteisalueen regioonien mahdollisuuksia esiteltiin vierailun aikana Valko-Venäjän teollisuusfoorumin puitteissa.

Ljubov Sovershajeva, L.Beluga, P.Tshernov ja muita Petrozavodsmash Oy:n posteerilla

Ljubov Sovershajeva, L.Beluga, P.Tshernov ja muita Petrozavodsmash Oy:n posteerilla

Minskissä vierailleen karjalaisvaltuuskunnan johtajana oli tasavallan hallituksen pääministeri Pavel Tshernov. Siihen kuuluivat KT:n hallituksen apulaispääministeri Anatoli Markov, KT:n teollisuus- ja luonnonvaraministeri Sergei Denisov, asuin- ja kunnallistalouden reformoinnista huolehtivan valtionkomitean puheenjohtaja Vladimir Korjagin. Minskissä kävivät myös "Petrozavodskmash" Oy:n pääjohtaja Leonid Beluga, Karellespromin pääjohtaja Nikolai Bobko sekä eräiden muiden karjalaisyritysten johtajia.

Regioonien valtuuskuntien johtajat vastaanotti Minskissä Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko. Neuvotteluja käytiin tasavallan kulkulaitos-, kauppa-, maatalous- ja teollisuusministeriöissä.

Neuvottelut meneillään

Neuvottelut meneillään

Vierailun päätapahtuman - "Venäjän luoteisvyöhykkeen kaupalliset ja investointimahdollisuudet" - konferenssin avajaisissa puhunut Ilja Klebanov totesi, että Venäjän ja Valko-Venäjän väliselle integraatiolle on nykyisin olemassa kaikki välttämättömät poliittiset ja taloudelliset edellytykset. Valtioiden kesken on solmittu noin 120 hallitusten välistä sopimusta. Tavoitteena on luoda yhtenäinen talousalue. makrotalousosoittimet ovat viime vuosina lähentymässä toisiaan kummassakin valtiossa, mikä lisää kanssakäymisen potentiaalia. Venäjä on naapuritasavallan suurin kauppakumppani. Valtioiden välinen tavaranvaihto käsitti viime vuonna 15,6 miljardia dollaria. Valko-Venäjän ja Luoteis-Venäjän välisen kaupan arvo oli viime vuonna yli 1,5 miljardia dollaria. Piirikunnan kaikki 11 subjektia kehittävät yhteistyösuhteitaan Valko-venäjän yrityksiin.

Pavel Tshernov puhumassa

Pavel Tshernov puhumassa

Pavel Tshernov korosti puhuessaan Karjalan tasavallan presentaatiotilaisuudessa, että kahden tasavallan kesken vallitsevat kiinteät talous- ja kulttuurisuhteet. Oikeudellisen perustan tälle yhteistyölle luo sopimus Valko-Venäjän ja Karjalan tasavallan kesken kaupallis-taloudellisella, tieteellis-teknisellä ja kulttuurin alalla vuodelta 1999. Vuosina 2002 - 2005 tavaranvaihto viisinkertaistui ja käsitti viime vuonna 27 miljoonaa dollaria. Karjalasta viedään Valko-Venäjälle sellu- ja paperiteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden tuotteita, traktoreita, alumiinia, rakennusaineita, mm. rakennuskeveä.

Karjalaan saadaan Valko-venäjältä tehokkaita kuorma-autoja, tiekoneita, autonrenkaita, kulutustavaraa ja elintarvikkeita. On olemassa hyviä kehitysnäkymiä: "Petrozavodsmash" Oy täyttää tilausta Sklov - kaupunkiin rakennettavaa paperitehdasta varten. Yhteistyötä tullaan kehittämään turpeen hyödyntämisessä. Karjalan tasavaltaan perustettaneen yhteisyritys ja käytetään hyväksi valkovenäläistä tietoutta ja kokemusta tällä alalla.

Karjalan tasavallan pääministeri Pavel Tshernov ja Valko-Venäjän hallituksen pääministeri Sergei Sidorski käsittelivät tapaamisessaan paperinvalmistuskaluston toimituksia Shkloviin Karjalasta. Osapuolet pitävät tätä projektia arvoltaan 36 miljoonaa dollaria pilottihankkeena. Jos tilaaja on tyytyväinen karjalaisten koneenrakentajain työhön saattaa petroskoilainen yritys osallistua Svetlogorskin sellu- ja paperikombinaatin kaluston uusimiseen sekä kaluston toimittamiseen Mozelin öljynjalostamon, "Naftan" Oy:n ja "Polimer" Oy:n tarpeisiin

Tekninen tuki
Luotu 17. toukokuuta 2006. Toimitettu 17. toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018