Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan hallituksen uusi struktuuri voimaan tammikuun 1 päivästä lähtien

Karjalan hallituksen tiloissa 10 joulukuuta pidetyssä operatiivisesa neuvottelussa puhunut aluetasavallan päämies Sergei Katanandov julkisti hallituksen uuden struktuurin. Tammikuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuva päätös hallituksen rakenteesta tulee sisältämään, kuten on jo aikaisemmin ilmoitettu, uuden valytiovaltaelimen – Nuorisonasianain valtionkomitean (ministeriön). Federaation tasolta on regioonille delegoitu joitakin valtuuksia, joten Karjalan aluetasavalataan muodostetaan metsästyshallinto.

Metsäasiaian valtionkomiteasta tulee metsäteollisuuskompleksin ministeriö, teollisuus- ja luonnonvaraminsietriöstä – luonnonvaraminsiteriö. Työllisyysasiain valtionpalvelun hallinnosta tulee työ- ja työllistämisministeriö.

Tasavallan päämies korosti, että Karjalan valtiovalataelinten uusittu rakenne myötäilee Venäjän lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia ja heijasta valtuuksien siirrättämistä keskuksesta aluetasavallan tasolle. Uusi strukstuuri tulee palvelemaan paremmin asukkaitten tarpeita.

Metsäteollisuuskompleksin ministeriön johtajan tehtävät sai Anatoli Buldakov, joka oli tähän asti toiminut Petroskoin apulaiskaupunginjohtajana. Työ- ja työllistämisministeriön johtajan valtuudet sai Givi Karapetov, joka oli aikaisemmin johtanut paikallista työllisyysasiain valtionpalvelun hallintoa. Karjalan luonnonvaraministerinä jatkaa Lev Shustov – edellisen vastaavan valtionkomitean entinen päällikkö. Nuorisonasiain valtionkomitean johtan pestin sai Vladimir Voinov – aluetasavallan päämiehen administraation (hallinnon) apulaisjohtaja. Metsästyshallinnon johatajaksi nimitettiin Kalevalan hallintopiirin entinen päällikkö Vladimir Stepanov.

Paloturvallisuuden ja poikkeustila-asiain valtionkomitean päällikkönä jatkaa Nikolai Fedotov, joka on olut Karjalan aletasavallan poikkustilahallinnon johtajana.

Karjalan päämiehen adminidtraatiossakin on tapahtunut muutoksia: aikaisemmin ilmoittaman mukaan hallinnon (kanslian) johtajana on nykyisin Ljudmila Kosjuk, hänen ensimmäisenä sijaisenaan on Sedgei Denisov ja L. Kosjukin sijaisenaan – Ljudmila Danilkina.

Uuden hallituksen tulevista tehtävistä puhunut Sergei Katanandov korosti ennen Duuman vaaleja äänestäjäin antamien evästysten toteuttamisen tärkeyttä. Samalla hän korosti, että virkavallan on vietävä kivottomasti päätökseen adminidtratiivinen ja kunta-uudistus. Hallitus sai tehtävän tehdä kaikki voitavansa luontopuiston perustamiseksi Laatokan pohjoisrannikolle vuoden loppuun mennessä.

Tekninen tuki
Luotu 10 joulukuuta 2007. Toimitettu 10 joulukuuta 2007.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018