Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Kaasujakeluverkostoa laajennetaan Karjalassa

V.Lai, V. Momotov, P.Tshernov
Kuvaaja: 1

V.Lai, V. Momotov, P.Tshernov
Kuvaaja: 1

Tasavallan hallituksen pääministeri Pavel Tshernov piti 9 huhtikuuta neuvottelukokouksen, jossa pohdittiin maakaasujakelun tehostamista aluetasavallassa. Hän ilmoitti, että tasavallan päämies Sergei Katanandov keskustelee huhtikuun lopulla alan kehityksen näkymistä Karjalassa Gazpromin hallituksen puheenjohtaja Aleksei Millerin kanssa. Tapaamisessa käsitellään vuoden 2007 aikaansaannoksia aluetasavallassa ja täsmennetään tämän vuoden suunnitteita. Neuvottelukokoukseen osallistui apulaispääministeri Valeri Momotov ja Kareltransgaz Oy:n pääjohtaja Vladimir Lai.

Pavel Tshernov totesi kokouksessa, että Karjalan maakasijakeluverkon kehittämiseen oli viime vuonna käytetty 230 miljoonaa ruplaa. Petroskoissa maakaasua toimitetaan nykyisin 1468 asuntoon (19 kaupungintaloa), Kontupohjassa vastaavat työt suoritetaan tänä vuonna (13 kaupungintaloa). Karjalan korvamerkityn investointiohjelman puitteissa on jo laadittu tarkat suunnitelmat kaasujakeluasemien rakentamiseksi Suolusmäen tiilitehtaan tuntumaan Petroskoissa; Meliorativnyi -asutukeen, Suoju-, Vilga-, Uusi Vilga-, Varuskunta-, Suur-Voronovo-, Mertsialnyje vody-, Kentjärvi- ja Munjärvenlahti-asutuksiin.

Vuonna 2007 rakennettiin Gazpromin varoin 13 kilometriä pitkä sivujohto Berjozovskaja -jakeluasemalta Jänispelto-asutukselle. Karjalan budjetista rahoitettiin 10,9 kilometriä kasittävä maakaasunjakeluverkko Jänispelto -asutuksen alueelle. Kaasua käytetään Jänispellon 225 asunnossa (22 kunnan taloa) ja 48 omakotitalossa. Samassa hallintopiirissä sijaitsevan Berjozovka -asutukseen muurattiin perusta uudelle kattilahuoneelle, joka tulee toimimaan maakaasulla. Meliorativnyi -, Suoju-, Vilga-, Uusi Vilga-, Varuskunta- asutusten kattilahuoneet siirtyvät maakaasun käyttöön lähitulevaisuudessa.

S. Katanandovin ja A. Millerin neuvotteluissa tullaa pohtiman suunnitelmia maakaasuverkon rakentamiseksi Laatokan pohjoisrannikolle ja Karjalan muiden eteläisten hallintopiirien asutuksiin. Vuonna 2008 on määrä ottaa käyttöön Meliorativnyi -asutukselle rakennettu kaasuputki, ja luovuttaa Gazpromin tilille Petroskoi -Kontupohja -kaasujohdon osuus. Mittavana hankkeena on Stokmanin kaasukentältä etelään kaasun pumppaamiseksi koottavan maakaasuputken Karjalan osuuden rakentamisen käynnistäminen.

Pavel Tshernov korosti, että Karjalanhallitus ja Gazprom sekä sen tytäryhtiöt toimivat sulassa sovussa: aluetasavallan aloitteet saavat niiltä kaikkinaista tukea.

Maakaasua hyödyntävät nykyisin 11 tehdasta Karjalassa. Vuodesta 1996 tähän mennessä on rakennettu kaasujakeluverkon putkia Petroskoissa ja Kontupohjassa 77 kilometriä. Maakaasua käytetään 7890 asunnossa ja 14 kattilahuoneessa.

Maakaasun käyttö vähentää Karjalan riippuvuutta kivihiilen ja raskaan polttoöljyn toimituksista. Samalla vähennetään ympäristön saastuttamista ja lisätään regioonin investointikiinnostavuutta.

Stokmanin kaasukentän hyödyntämiseksi rakennettava johto työllistää lähes 7 tuhatta ihmistä aluetasavallassa. Tämä lisää Karjalan budjettituloja noin 2 miljardilla dollarilla. Vuodesta 2016 käynnistetään maakaasujakeluverkon rakentaminen "Vidjajevo - Volhov" -maakaasuputken tuntumassa olevien karjalaisten kuluttajain tarpeisiin.

Tekninen tuki
Luotu 9 huhtikuuta 2008. Toimitettu 9 huhtikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018