Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän Pohjolan kulttuurin vaalimisongelmia pohdittiin Petroskoissa

Istuntoon osallistuneita

Istuntoon osallistuneita

Venäjän Duuman kulttuurikomitean sekä Pohjolan ja Kauko-Idän ongelmain komitean ja Venäjän Kansalaiskamarin henkisen ja kulttuurijäämistön vaalimiskomitean yhteinen istunto pidettiin Petroskoissa 16 huhtikuuta. Siinä käsiteltiin Venäjän pohjoisosan kulttuurin säilyttämis- ja kehittämistoimia.

Istuntoon osallistuivat mm. Venäjän kulttuuri- ja mediaministeri Aleksandr Sokolov, Duuman kulttuurikomitean puheenjohtaja Grigori Ivlijev, Kansalaiskamarin jäsen ja valtakunnallisen "MesiaSojuz" -järjestön varapresidentti Jelena Zelinskaja. Tasavallan kuvaamotaiteen museon tiloissa pidettyyn istuntoon osallistuivat Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov_ Duuman jäsen Valentina Pivnenko, KT:n lakiasäätävän kokouksen puhemies Nikolai Levin ja aluetasavallan kulttuurilaitosten johtajat.

Grigori Ivlijev pitämässä selostusta

Grigori Ivlijev pitämässä selostusta

Istunnon avauspuheen pitänyt Sergei Katanandov totesi, että Duumassa enemmistönä olevan "Yhtenäinen Venäjä" -puolueen 15 huhtikuuta pidetyssä kokouksessa korostettiin kulttuurin valtavaa merkitystä. Puoluekokouksessa korostui ajatus siitä, että kulttuurin kehitys on priorisoitujen tehtävien joukossa. "Minulle on päivänselvää, että Venäjän elpyminen alkaa Venäjän Pohjolan, Venäjä luoteisen vyöhykkeen elvyttämisestä. Me investoimme nykyisin kulttuuriin ja olemme kiinnostuneita perintömme vaalimisesta ja kehittämisestä. Ilman Kizhin ulkomuseota, Valamoa, ilman Venäjän Pohjolaa ei Venäjän pärjää", - aluetasavallan johtaja tähdensi.

Kulttuurialaan on sijoitettava yhä enemmän varoja, kulttuurikohteiden suojelua ja hyödyntämistä koskettelevaa lainsäädäntöä on täydellistettävä. Näitä ajatuksia alleviivasi Duuman kulttuurikomitean johtaja Grigori Ivlijev, joka piti pääalustuksen istunnossa. Hän totesi mm., että Duuman puhemies Boris Gryzlovin asettama tehtävä - kaksinkertaistaa tulevan kolmen vuoden aikana kulttuurimäärärahat on täytettävissä, mutta jo tässä vaiheessa on laadittava lisäykset lainsäädäntöön.

Istunnossa vaihdettiin mielipiteitä lisäyksistä lakiin Venäjän kansojen kulttuurijäämistön kohteista, luonnoksesta uudeksi kulttuuria koskevaksi laiksi, muutoksista valtakunnalliseen "Venäjän Kulttuuri" -kokonaisvaltaiseen ohjelmaan.

Istunnossa käsiteltiin toimia kulttuurin modernisoimiseksi Karjalassa. Sen päätteeksi hyväksyttiin pöytäkirja, johon merkittiin mm., että kansanedustajat sekä Kansalaiskamarin jäsenet kannattavat aluetasavallan vaatimuksia federaalisen budjettirahoituksen lisäämiseksi tukemaan Venäjän regiooneissä, mm. Karjalassa sijaitsevien kulttuuriarvojen suojelemiseksi. Venäjän kulttuuriministeri Aleksandr Sokolov ilmaisi tukensa aloitteelle hyväksyä "Venäjän Pohjolan kulttuuri" -hanke valtakunnalliseen "Venäjän kulttuuri" -ohjelmaan, jonka puitteissa rahoitettaisiin useiden kulttuurikohteiden kunnostaminen Karjalan alueella.

Grigori Ivlijevin sanoman mukaan Petroskoissa esiin nostetuista ongelmista puhutaan piankin yksityiskohtaisesti Duuman piireissä.

Ivan Stepanov
Karjalan tasavallan päämiehen lehdistöavustaja

Tekninen tuki
Luotu 16 huhtikuuta 2008. Toimitettu 17 huhtikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018