Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämiehen vuotuinen nettikonferenssi

Karjalan päämiehen nettikonferenssi

Karjalan päämiehen nettikonferenssi

14 toukokuuta pidettiin Petroskoin valtionyliopiston suojissa Karjalan aluetasavallan päämiehen vuotuinen nettikonferenssi. Sergei Katanandov vastasi jo viidettä kertaa kaikkien tiedonvälityskanavien mahdollisuuksia Karjalan asukkaiden kysymyksiin.

Yliopiston kaikkein suurimpaan auditorioon saapui opiskelijoita ja opettajia, aluetasavallan sanomalehtien, televisioyhtiöiden ja paikallisten nettisaittien toimittajia. Tilaisuus alkoi kello 11. Suuret ruudut välittivät kuvia Belomorskista, Kostamuksesta, Sprtavalasta ja Puutosista. Videokamera oli myös Petroskoin keskikoulu N 10 ja "Karelia" -nimisen valtion televisioyhtiön kamerat välittivät signaalin auditorioon. Muutaman viikon ajan ennen konferenssin pitämistä oli tasavallan asukkailla mahdollisuus tehdä etukäteen kysymyksiä Sergei Katanandoville sähköisesti tai Karjalan aluetasavallan valtiovaltaelinten palvelimen kautta. Kysymyksiä kuultiin konferenssin puitteissa myös puhelimitse.

Sergei Katanandov nettikonferenssin aikana

Sergei Katanandov nettikonferenssin aikana

Karjalan tasavallan päämies teki nettikonferenssin alussa ehdotuksen muistaa hetken vaitiololla taannoin edesmenneen kuuluista toimittajan Aleksandr Kolobovin muistoa. Juuri A. Kolobov oli juontanut ensimmäisiä päämiehen nettikonferensseja.

Ensimmäisen teki kysymyksen perinteellisen tavan mukaan erään federaalisen uutistoimiston kirjeenvaihtaja. Häntä kiinnostivat Venäjän presidentti Dmitrii Medvedevin virkaanastujaiset ja valtakunnan uuden pääministerin Vladimir Putinin hallituksen muodostamisasiat. "Meille on sangen tärkeää stabiiliuden säilyttäminen yhteiskunnassamme. Perustuslaillishenkinen ja legitiimi vallan johtajan vaihdos osoitti, että Venäjä on demokraattinen valtio ja että valtion velvollisuudet täytetään kansalaisten hyväksi", Sergei Katanandov totesi.

Sergei Katanandov ja juontaja Oleg Gornovskii

Sergei Katanandov ja juontaja Oleg Gornovskii

Konferenssin aikana saatiin mitä erilaisimpia kysymyksiä. Kuitenkin eniten kysyttiin Sergei Katanandovin kulkemasta kymmenvuotisesta taipaleestaan aluetasavallan johtajana ja toimintansa aikaansaannoksista. "Karelia" -lehden toimittaja Natalja Ovsjannikova kysyi: "Mikä hanke on ollut mielestänne kaikkein mittavin näinä vuosina?". "Tärkeintä on se, että Karjalan tasavalta on vakaa ja että suurin osa entisistä suurista tuotantolaitoksista toimii edelleenkin. Tasavallan budjetti on kasvanut kymmenessä vuodessa nelinkertaisesti", - Sergei Katanandov sanoi.

Korkeakouluopiskelijoita KT:n päämiehen nettikonferenssin aikana

Korkeakouluopiskelijoita KT:n päämiehen nettikonferenssin aikana

Yliopisto-opiskelijoita kiinnostivat päämiehen lähisuunnitelmat. "Millaisia uusia urheilukohteita suunnitellaan rakennettaviksi?". Sergei Katanandov kertoi, että Petroskoihin ryhdytään rakentamaan tämän vuoden lopulla jäähallia. Petroskoin Kukkulalla olevien latujen verkostoa laajennetaan, uusia urheilukohteita pystytetään Kontupohjaan, Kostamukseen ja Segezhassa viedään päätökseen stadionin rakentaminen.

Pienimmät kyselijät - Petroskoin 10. koulun neljännen luokan opiskelijat saivat suorassa televisiolähetyksessä mahdollisuuden lausua aluetasavallan päämiehelle kehotuksen - laajentaa "Koulumaito" -hanketta koskettelemaan myös viidensienkin luokkien koululaisia.

”Musiikkirasia” –trio

”Musiikkirasia” –trio

Neljän hallintopiirin asukkaita oli nettikeskuksissa ja he olivat mukana konferenssissa rinnan auditoriossa olleiden yliopisto-opiskelijoiden ja toimittajain kanssa. Belomorskin edustajat esittivät Sergei Katanandoville kutsun saapua heidän kaupunkinsa perustamisen 80-vusijuhlaan ja dynaamisesti kehittyvästä Kostamuksesta kuultiin kehotus jouduttaa sähköntarpeen tyydyttämistä asuntotuotannon vauhdin lisäämiseksi. Puutosista kyseltiin puuraaka-aineen saamisen ongelman ratkaisemismahdollisuuksia, sillä raaka-aineen niukkuus jarruttaa uusien tuotantoyksiköiden tehon saavuttamista. Sortavalasta kyseltiin valtiovallan suunnitelmia sen toiminnan tehostamiseksi, joka tavoittelee epälaillisen ja kotitekoisen vodkan kaupungissa myynnin eliminoimista.

Sähköisesti tulleiden kysymykset joukossa oli mm. sellaisia, jotka huolestuttavat tasavallan kaikkia asukkaita - teiden kunnossapito, katujen puhdistus, julkisen liikenteen ongelmat. Sergei Katanandsov totesi, että teiden kunnossapitoon ja korjaukseen käytetään ylimääräiset 150 miljoonaa ruplaa; katujen puhtaudesta huolehtivien viranomaisten työtä valvotaan tehokkaammin; Pässinrannan ja Petroskoin välinen liikenne paranee, jos Petroskoin ja Äänisenrannan hallintopiirin johtajat ryhtyvät ripeästi toimiin.

Viidennessä nettikonferenssissa oli yllätyskin. Petroskoin kaupungille omistetun uuden laulun esitti auditoriossa läsnä olleiden osoittaessa suosiotaan aluetasavallan johtajalle "Musiikkirasia" -trio.

Kaksi tuntia jatkuneen konferenssin aikana vastasi Sergei Katanandov 37 kysymykseen saaduista 120:sta. Kysyjille annetaan kirjallisetkin vastaukset myöhemmin. Tasavallan päämies lupasi valvoa henkilökohtaisesti joidenkin konkreettisten ongelmien ratkaisemisen kulkua.

Ivan Stepanov
Karjalan tasavallan päämiehen lehdistöavustaja
Kuvat: Aleksei Stetsenko

Tekninen tuki
Luotu 14 toukokuuta 2008. Toimitettu 15 toukokuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018