Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Foorumi "Pohjoinen ulottuvuus" pidetty Pietarissa

13-14 toukokuuta pidettiin Pietarissa "Pohjoinen ulottuvuus" -foorumi, johon osallistui Ruotsin, Suomen, Norjan, Itämerenmaiden ja Venäjän edustajia. He käsittelivät Euroopan pohjoisosaa koskettelevien hankkeiden toteuttamista, mm. Venäjän osallistumista niihin. Karjalan aluetasavaltaa edusti foorumissa talouskehitysministeri Mihail Jurinov.

Kansainvälisessä foorumissa oli kaksi työryhmää. Ministerimme osallistui logistiikka- ja kulkulaitos -ryhmän toimintaan. Siinä pohdittiin logistiikkayritysten toimintaa, niiden mahdollisuuksia ja uusia hankkeita. Murmanskin hallintoalueen ja Karjalan edustajat esittelivät niitä. Mihail Jurinov kertoi kahdesta hankkeesta.

- Toinen koskettelee Belomorskin satamaa. Sen kehityssuunnitelmaa olaan parhaillaan luomassa, - ministeri kertoi. - Tavoitteena on rakentaa kivihiilisatama. Tilaajina ovat Vorkutan ja Intan yritykset.

Belomorskissa oli aikoinaan tällainen kuivarahtisatama, mutta uusi on varustettava ajan vaatimusten mukaan. Kivihiilen lisäksi vastaisuudessa täällä käsiteltäisiin muitakin rahteja, joita tullaan kuljettamaan Vienanmeren - Itämeren kanavan lisäksi Barentsin meren kautta. Merisatamaa syvennetään, mikä antaa mahdollisuuden suurillekin rahtilaivoille purjehtia Belomorskiin. Tämä antaa sysäyksen satamakaupungin kehitykselle. Uusi hanke työllistää noin 300 ihmistä. Lyhyesti sanoen elvytetään 90-luvulla unohdettu ja kadotettu.

Öljytuotteiden korkeiden hintojen takia kattilahuoneet ovat siirtymässä hakkeen, turpeen ja kivihiilen polttamiseen. Se on halvempi vaihtoehto ja kiinnostaa täten energiayrityksiä. Kivihiiltä toimitetaan tulevaisuudessa Belomorskin satamaan vesi- tai rautateitse ja täällä siirretään tilaajille toimitettaviksi niillä kulkuneuvoilla, jotka ovat halvimpia.

Toinen hanke koskettelee Venäjän rautateiden kapasiteetin hyödyntämistä: Lytän ja Värtsilän rajanylityspaikkojen tehon lisäämistä. Niiden kautta kuljetetaan toki enimmäkseen puutavaraa Lanteen, mutta konttikuljetustenkin käynnistäminen tulee mahdolliseksi lisävarustuksen asentamisen jälkeen. Venäjän rautateiden johto tukee aluetasavallan suunnitelmia. Foorumissa ilmaistiin tuki tälle hankkeelle.

- Olemme kääntyneet federation viranomaisten puoleen jotta tämä hanke hyväksyttäisiin valtakunnallisen "Valtionraja" -projektiin; - ministeri sanoi. - Toivottavasti saamme hankkeelle tukea VF:n varoista.

Foorumissa käsiteltiin myös Lietmajärvi - Kotshkoma -asemavälin tehokkaampaa käyttöä: Venäjän rautatuet Oy:n pitäisi aluetasavallan hyödyksi kuljetuttaa uuden radan kautta rahteja EU:sta.

Maateiden kunnossapitoa pohdittiin foorumissa. Talouskehitysministeri osallistui tämänkin aiheen pohtimiseen. On selvää, että ilman hyvää tiestöä on ongelmallista kehittää kansainvälistä kuljetusalaa. Joillakin tieosuuksilla on niin paljon "töyssyjä", että kalusto on hajoamassa. Huonokuntoisia teitä on Karjalassa ja Leningradin hallintoalueella. Teiden kunnostamiseen luvattiin sijoittaa tänä vuonna entistä enemmän varoja.

Logistiikan kehittämiseen koko valtakunnan puitteissa kiinnitettiin suurta huomiota. Karjala on vielä mittasuhteiltaan suurten yleisvenäläisten hankkeiden ulkopuolella. Tarvitaan uusia logistiikkakeskuksia. Venäjän alueelle rakennetaan 26 tällaista keskusta lähimpien 2-3 vuoden aikana. Yhden tällaisen standardikeskuksen pinta-ala olisi suunnitelmien mukaan vähintään 200 tuhatta neliömetriä. Tällaisia avataan mm. Moskovaan, Pietariin, Jekaterinburgiin, Nizhni Novgorodiin, Volgogradiin. Toiminnan optimoimiseksi päätettiin foorumissa perustaa yhtenäinen alalla toimivien laitosten ketju. Venäjä on jäänyt jälkeen EU:sta mm. konttikuljetusten järjestämisessä järkevästi: tavarakontteja käsitellään liian pitkään mm. satamissa.

Nailj Shabijev

Tekninen tuki
Luotu 19 toukokuuta 2008. Toimitettu 19 toukokuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018