Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämies osallistui Izhevskissä pidettyyn Venäjän valtioneuvoston istuntoon

Karjalan päämies Sergei Katanandov osallistui 18 marraskuuta Izhevskissä pidettyyn Venäjän federaation valtioneuvoston istuntoon.

Istuntoa Izhevskissä johti Venäjän presidentti Dmitri Medvedev. Siinä pohdittiin toimia Venäjän kansallisen kilpailukyvyn tehostamiseksi maailman finanssikriisin oloissa. Valtioneuvoston työryhmän johtaja Novosibirskin alueen kuvernööri Viktor Tolokonski piti pääalustuksen. Venäjän talouskehitysministeri Elvira Nabiullina piti apuselostuksen.

Dmitri Medevedev totesi avatessaan istuntoa, että kansallisen kilpailukyvyn turvaaminen on edelleenkin maan kehityksen strateginen tavoite. Venäjän integroituminen maailmantalouteen on lisääntynyt tuntuvasti. Tämä tuottaa sekä etuja että ongelmiakin. "Me emme voi millään välttyä nykyoloissa globaalin finanssikriisin vaikutuksilta. Mutta maan kehityksellä innovatiivista tietä, työntuottavuuden lisäämisellä, ajanmukaisten teknologioiden juurruttamisella ei ole vaihtoehtoja. Me ymmärrämme hyvin, että tällainen tietoinen kokonaisvaltainen toiminta on paras lääke kriisin eliminoimiseksi", - Venäjän presidentti sanoi regioonien johtajille.

Hän asettikin tehtävän ryhtyä tehokkaisiin toimiin sisäisen kulutuksen ylläpitämiseksi, työmarkkinoiden säätelemiseksi ja optimoimiseksi uusissa nopeasti muuttuvissa olosuhteissa sekä vähävaraisempien väestökerrostumien tukemiseksi. Tilanteen rahoittamiseen käytetään noin 5 triljoonaa ruplaa, presidentti sanoi. Teollisuuden ja maatalouden rahoittaminen reaalielämässä on turvattava ehdottomasti.

Presidentti puhui yksityiskohtaisesti regioonien budjettien täyttämisen ongelmista. Valtioneuvoston istunnossa käsiteltiin federaation budjetista regiooneille toimitettavan korvamerkityn finanssituen menetelmistä, mm. budjettilainojen antamista reaalirahan injektioiden toteuttamiseksi paikallisten kulujen kattamiseksi. Keskuksen (federaation) ja subjektien budjettien välistä "kanssakäymistä" (verorahavirtojen nopeampaa jakamista) tullaan täydellistämään reaaliajassa.

Pienet yrityksetkään eivät säästy vaikeuksilta. Presidentti pyysi maaherroja kiinnittämään suurempaa huomiota pienyritysten toiminnan kannattavuuteen. "Pk -yritysten pönkittäminen nykyoloissa on yksi kansallisista priorisoiduista tehtävistä ja keino säilyttää talouspotentiaalimme", - valtion päämies sanoi.

Karjalan johtaja Sergei Katanandovin sanoman mukaan oli Izhevskissä tehty konkreettisia päätöksiä kansallisen talouden tukemiseksi ja jopa uusien työpaikkojen perustamiseksi. "Valtioneuvoston istunnossa tehdyt päätökset jouduttavat Karjalassakin ilmenneiden talousongelmien ratkaisemista", - hän totesi.

Sergei Katanandov kertoi samalla, että regioonien budjettien tukemista koskevien ratkaisujen mukaan saa aluetasavaltammekin ylimääräisiä määrärahoja tämän vuoden suunnitteiden saavuttamiseksi.

Valtioneuvoston päätökset Izhevskissä kielivät siitä, että mutkikkaan tilanteen rehellinen ja avoin erittely on omiaan mobilisoimaan kuvernöörejä toimiin ennen kaikkea paikallisen (regionaalisen) teollisuuden tukemiseksi ja otollisten edellytysten luomiseksi venäläisyritysten tuloksellisen työskentelyn turvaamista silmällä pitäen.

Ivan Stepanov
Karjalan tasavallan päämiehen lehdistösihteeri

Tekninen tuki
Luotu 19 marraskuuta 2008. Toimitettu 19 marraskuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018