Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämies kävi Moskovassa neuvotteluja aluetasavallan suurimpien tuotantolaitosten toiminnasta

Osallistuttuaan maan valtioneuvoston Izhevskissa pidettyyn istuntoon, jossa pohdittiin kansallisen kilpailukyvyn terävöittämistä maailmanlaajuisen finanssikriisin olosuhteissa, kävi Karjalan päämies Sergei Katanandov 19 marraskuuta Moskovassa asiallisia neuvotteluja aluetasavallassa sijaitsevien suurten tuotantolaitosten työskentelyn turvaamisesta.

Hän keskusteli RusAl -yhtymän johtokunnan neuvoston puheenjohtaja Viktor Vekselbergin kanssa Karjalan Segezhan hallintopiirissä Nadvoitsassa sijaitsevan alumiinitehtaan kohtalosta. Se kuuluu RusAl -yhtymän alumiinidivisioonaan. Tehdas on toiminut tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Alumiinin hinta on kansainvälisillä markkinoilla laskenut, joten Nadvoitsan tehdas ei saa suunnitteiden mukaisia tuloja.

Toiminta saattaa muuttua jopa tappiolliseksikin. Tehtaan pääjohtaja Juri Moisejev on jo ilmoittanut tuotannon mahdollisesta lopettamisesta väliaikaisesti. Tiedon kumoaa kuitenkin RusAl:n lehdistöpalvelu tiedonannossaan.

Sergei Katanandov ja Viktor Vekselberg päätyivät mielipiteiden vaihdon seurauksena ajatukseen siitä, että Nadvoitsan tehdas tulee jatkamaan toimintaansa. Karjalan hallitus suunnittelee tukitoimia tehtaan hyväksi vuodelle 2009. Työyhteisö on säilytettävä ja henkilökunnan mittavia lomautuksia on estettävä - tämä myös poikkeuksellisen tärkeä tavoite.

Sergei Katanandov neuvotteli samana päivänä Moskovassa Severstalj-resurs -Oy:n pääjohtaja Roman Deniskinin kanssa. Tähän suuryritykseen kuulu Kostamuksessa toimiva Karjalan masuunipelletti -malmirikastamo. Tapaamisessa käsiteltiin kombinaatin toimintatavoitteita. Päätettiin järjestää joulukuun alussa kaksi laajaa neuvottelua Petroskoissa ja Kostamuksessa. Ennen neuvotteluja käynnistetään työryhmän toiminta Karjalan hallituksen jäsenten ja kombinaatin asiantuntijain myötävaikutuksella etsimään keinoja malmirikastamon toiminnan turvaamiseksi nykyisellä kapasiteetilla vuonna 2009.

Kolmantena oli tärkeä keskustelu Segezhan kombinaatin kohtalosta. Karjalan aluetasavallan päämies neuvotteli keskiviikkona Moskovassa Investlesprom -holdingin sellu- ja paperiteollisuusdivisioonan päällikön Vasili Premininin kanssa. Kombinaatti on sekin romahtanut finanssikuiluun - hiljattain oli käynnistetty laajat modernisointityöt, mutta samalla kraftpaperisäkkien hinta aleni kysynnän romahdettua. Segezhan sellu- ja paperikombinaatti suunnittelee sellun ja paperin tuotannon supistamista 20%. Rekonstruoimistöiden puitteissa pysäytetään kombinaatin vanhin paperinvalmistuskone ja yksi sellukattiloista. Tuotannon supistumisen seurauksena lomautettaneen noin 600 työntekijää. Vielä muutama kuukausi sitten on suunniteltu vapautuvan työvoiman sijoittamista kombinaatin muihin osastoihin, mutta tuotteiden realisointivaikeuksien takia heidän joudutaan mitä ilmeisimmin irtisanomaan.

Karjalan aluetasavallan hallitus yrittää puolestaan auttaa kombinaattia: Petroskoissa pidettiin 11 marraskuuta neuvottelukokous, jossa tehtiin aluetasavallan päämiehen aloitteesta päätös perustaa operatiivinen neuvottelukunta sosiaalis-taloudellisen tilanteen pitämiseksi aisoissa Segezhan hallintopiirissä. Operatiivista neuvottelukuntaa johtaa Karjalan hallituksen pääministeri Pavel Tshernov

Keskusteltuaan Karjalan päämiehen kanssa matkusti Vasili Preminin Segezhaan osallistuakseen hallituksen muodostaman neuvottelukunnan työskentelyyn. Neuvottelukunnan jäseniä - Karjalan hallituksen jäseniä - on jo saapunut Segezhaan. Heidän tehtävänään on turvata lopputilin saaneiden kombinaatin työntekijäin sosiaaliset oikeudet, pönkittää heidän uudelleenkoulutustoimia, auttaa työn löytämisessä ja jouduttaa uusien työpaikkojen perustamista aktivoimalla talousprosesseja Segezhan hallintopiirissä.

Ivan Stepanov
Karjalan tasavallan päämiehen lehdistösihteeri

Tekninen tuki
Luotu 19 marraskuuta 2008. Toimitettu 20 marraskuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018