Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Kansainvälinen seminaari alkuperäiskansojen kielen ja kulttuurin, perinteellisten elämäntapojen ja ympäristön hyödyntämisen ongelmista päättyi Petroskoissa

Petroskoissa pidettiin 25-27 marraskuuta seminaari "Kansainvälisiä normeja ja Venäjän federaation lainsäädäntö, jotka koskettelevat alkuperäiskansojen kielen ja kulttuurin, perinteellisen elämäntavan ja luonnonhyödyntämisen vaalimista: Normit. Teoria. Käytäntö". Siihen osallistui Venäjän federaation 12 subjektin edustajia.

Seminaarin puitteissa käsiteltiin kolmessa työryhmässä juridisia normeja, jotka säätelevät perinteellisiä elinkeinoja ja luonnonantimien hyödyntämistä, alkuperäiskansojen kielten ja kulttuurien sekä perinteellisten elämäntapojen vaalimistyötä. Pidettiin pyöreän pöydän keskustelu aiheesta "Alkuperäiskansat ja kansainvälinen yhteistoiminta".

Seminaarin päätteeksi pidetyssä yleisistunnossa piti alustuksensa Venäjän federaation regioonien kehitysministeriön kansainvälisten suhteiden departementin johtaja Aleksandr Zhuravski. Hän selosti maan valtiovallan federaalisten elinten toimia Venäjän alkuperäiskansojen oikeuksien suojelemiseksi.

Seminaarissa vahvistettiin päätöslauselma, johon sisällytettiin suositukset kansainvälisille järjestöille, Venäjän hallitukselle, maan subjektien valtiovaltaelimille ja paikallisille itsehallintoelimille sekä kansalaisjärjestöille, Venäjän alkuperäiskansojen ja maassa toimiville vähemmistökansallisuuksien yhdistyksille.

Seminaarin päätyttyä pidettiin lehdistötilaisuus. Siinä puhunut Venäjän federaation regioonien kehitysministeriön kansainvälisten suhteiden departementin johtaja Aleksandr Zhuravski korosti, että Karjala on historiallisesti monikansallinen alue, jossa toimii lukuisia uskonnollisia seurakuntia. Karjalan aluetasavaltaan saapuu edelleenkin migrantteja. Paikallisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan instituutioiden sekä tiedotusvälineiden tehtävänä onkin toimia aktiivisesti kansallisuuksien ja uskontokuntien välisen vuoropuhelun kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 28 marraskuuta 2008. Toimitettu 28 marraskuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018