Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan aluetasavallan e-hallituksen luomisvaiheita pohdittiin Petroskoissa

Tasavallan päämies Sergei Katanadov johti 2. joulukuuta pidetyssä informatisointieuvoston istunnossa, jossa käsiteltiin paikallisen e-hallituksen luomisprosessia.

Informatisointineuvoston istunto meneillään

Informatisointineuvoston istunto meneillään

Karjalan e-hallituksen rakentamisen pääinstrumenttia on regionaalinen "Karjalan aluetasavallan informatisaatio vv. 2008 - 2012 " -täsmäohjelma. Sen mukaisesti pitäisi käynnistää vuoteen 2012 mennessä e-hallituksen 23 alaohjelmaa, joita kehitellään ja hiotaan valtakunnan tasolla. Ne tavoittelevat toiminnan automatisointia eri aloilla ja jouduttavat väestön sekä valtiovallan sähköistä vuoropuhelua, osapuolten e-kanssakäymistä.

Karjalan 8 ministeriötä ovat mainittujen hankkeiden tilaajia. Pääteettäjänä ja hankkeen koordinaattorina on aluetasavallan talouskehitysministeriö.

- Ohjelman hankkeet ja niiden puitteissa toteutettavat toimet saavat tänä vuonna riittävästi määrärahoja. Hankehakemuksia on kilpailutettu ja suoritettavista töistä solmittu sopimuksia kilpailun voittajain kanssa. Näin ollen e-hallituksen luomiseksi on tehty melko paljon vauhdikasta työtä tänä vuonna, - talouskehitysministeri Mihail Jurinov totesi istunnossa.

Niiden hankkeiden joukossa, jotka on määrä toteuttaa e-hallituksen luomistöiden puitteissa lähiaikoina, ovat valtiollinen automatisoitu järjestelmä nimeltään "Hallinto" sekä Venäjän federaation subjektien sosiaalis-taloudellisen kehityksen suunnittelun ja monitoroinnin informatiosysteemi. Neuvoston varapuheenjohtaja, Petroskoin valtionyliopiston apulaisrehtori informatisoinnin kysymyksissä Natalja Ruzanova totesi puhuessaan neuvoston istunnossa, että käyttöön on otettava ennen kaikkea asiakirojen sähköisen käsittelyn systeemi, jonka puitteissa valtion laitokset asioisivat keskenään ja vaihtaisivat tietoja netitse ja johon muut sähköisen alaohjelmat nojaisivat. Jos tätä asiakirjojen e-käsittelyn kokonaisvaltaista järjestelmää ei rakenneta, niin Karjalan e-hallituksen luominen hidastuu.

Sähköiseen valtiovallan hyödyntämiseen siirtymisessä on muitakin mutkia: rahoitus, esimerkiksi. Karjalan ministeriöt eivät mielellään sijoita määrärahojaan näihin tarkoituksiin. Karjalan tasavallan päämies pitää moista käyttäytymistä ja suhtautumista e-hallituksen perustamissuunnitelmiin sopimattomana. Hän vaatikin valtionelinten johtajilta vastuullisempaa suhtautumista e-ongelmien ratkaisemiseen.

- On tietenkin inhimillisempiäkin tehtäviä, kuin tietokoneiden sijoittaminen viranhaltijain työpöydille, mutta tällainen kanta on pinnallinen. Kun kerran Venäjän presidentti pitää valtion avoimuuden luomista, toimia yhteiskunnan rakenteiden ja kansalaisten parissa priorisoituna tavoitteena, niin jokaisen ministerin tulisi reagoida asetettuihin tavoitteisiin asiallisesti, - Sergei Katanandov sanoi.

Hän korosti, että istunnossa vahvistettujen suositusten mukaisesti tulisi jokaisessa ministeriössä laatia ehdotukset e-hallituksen luomista koskettelevan ohjelman toteuttamiseksi konkreettisin toimin. Tärkein tehtävä on kuitenkin resurssien löytäminen. Sergei Katanandov lupasi kontrolloida henkilökohtaisesti ja entistä tarkemmin juuri tämän vaatimuksen noudattamista.

Ja vielä yhtä tärkeää aihetta käsiteltiin neuvonpidossa - Karjalan aluetasavallan valtiovaltaelinten virallisen palvelimen täydellistämistä. Karjalan hallituksen saitti on nykyisin Venäjän fedraation ja sen subjektien nettipalvelinten keskuudessa kymmenen parhaan portaalin joukossa. Palvelimella vierailee päivittäin tilastojen mukaan yli 2 tuhatta ihmistä, joista noin kolmasosa ovat ulkomailla asuvia netin käyttäjiä.

Saitin toiminnan täydellistämiseksi on Karjalan päämiehen aloitteesta muodostettu erikoisryhmä asiantuntijoita. Tämä työryhmä on tekemässä ehdotuksia uusien verkkopalvelumuotojen käynnistämiseksi. Aluetasavallan päämiehen hallinnon apulaisjohtaja Stanislav Feoktistov ilmoitti istunnossa, että palvelimen rakenteen konseptia uusitaan ja sen muotoa uusitaan.

Tämän vuoden joulukuusta alkaen monitoroidaan kansalaisten mielipiteitä Karjalan aluetasavallan hallituksen palvelemisesta palautteiden perusteella, mikä jouduttaa saitilla kävijäin kohderyhmien määrittelyä ja selvittämistä.

Tekninen tuki
Luotu 3 joulukuuta 2008. Toimitettu 4 joulukuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018