Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Asuntoja on määrä rakentaa vuonna 2009 vähintään sama lukumäärä, kuin tänä vuonna

Uusia asuntoja rakennettiin aluetasavallan kaupunkeihin, piirikeskuksiin ja maaseutuasutuksiin vuoden 2008 tammi-marraskuussa Karjalan aluetasavallassa 133,4% edellisvuoden tuloksesta - yhteensä 132,07 tuhatta neliömetriä asuinpinta-alaa. Koko vuoden tulos käsittänee 144 tuhatta neliömetriä. Omakotitalojen pinta-ala käsittää tästä yli 43 tuhatta neliömetriä. Nämä tiedot kuultiin aluetasavallan hallituksen 16 joulukuuta pidetyssä istunnossa. Karjalan hallituksen apulaispääministeri, rakennusministeri Valeri Momotov piti istunnossa alustuksen regionaalisen "Asunto 2004-20010" -täsmäöhjelman toteuttamisesta pian päättyvänä vuonna. Istuntoa johti Karjalan päämies Sergei Katanandov.

Apulaispääministerin sanoman mukaan on määrä rakennuttaa aluetasavaltaan kahden seuraavan vuoden kuluessa omakotitaloja, joiden yhteinen pinta-ala käsittäisi vähintään 193,6 tuhatta neliömetriä. Suunnite täytettäneen tänä vuonna vahvistetun "Omakotitalojen rakentamisen kehittäminen Karjalan tasavallassa vv. 2008 - 2010" -täsmäohjelman menestyksellisen toteuttamisen seurauksena. Mikäli ohjelman suunnitteet toteutetaan lisääntyy aluetasavallassa omakotitalojen pystyttäminen 85 vuosivauhdilla.

Venäjän federaation ja Karjalan aluetasavallan budjeteista käytetään tänä vuonna korvamerkittyjä rahoja 1648 perheen asumisolojen parantamiseen.

Nuorten perheiden asumisolojen kohentamista koskevan ohjelman puitteissa onnistuttiin parantamaan vuoden 11 kuukauden kuluessa 183 ruokakunnan asumisoloja. Näihin tarkoituksiin käytettiin 115,9 miljoonaa ruplaa. Vastaavat sertifikaatit jo jaettiin 90 nuorelle perheelle ja joulukuussa vielä 40 nuorta perhettä saa sellaiset.

Aluetasavallan monet perheet muuttavat uusiin asuntoihin hankkimalla niitä asuntolainoilla. Valeri Momotovin ilmoittaman mukaan tämä asuntolainajärjestelmä toimii aluetasavallassa melko hyvin. Asuntolainatoimintaa on Karjalassa harjoitettu kuutisen vuotta. Yli 4 tuhatta kansalaista otti vuodesta 2002 laskien tähän mennessä pankkilainoja uusien asuntojen ostoon lähes 4 miljardin ruplan arvosta. Tämän vuoden 11 kuukauden tilastotietojen mukaan otettiin aluetasavallassa 1415 asuntolainaa arvoltaan 1 miljardi 850 miljoonaa ruplaa. Se on 80% enemmän kuin edellisvuonna. Valtion tukea tässä sektorissa saavien kansalaisten määrä on verrattuna vuoden 2007 lukuihin kasvanut 2,7 kertaa.

Venäjän budjetista saadaan tänä vuonna korvamerkittyjä määrärahoja aluetasavallassa asuvien asepalveluksesta kotiutettujen, säteilyonnettomuuksien seurausten eliminoimiseen osallistuneiden kansalaisten ja pakolaisten sekä Venäjän Ääri-Pohjolasta ja siihen verrattavissa olevista alueista etelään vakituisesti asumaan muuttavien perheiden tukemiseksi valtion toimin entistä suuremmat määrät. Tällaisiin väestöryhmiin kuuluville jo myönnettiin 65 asuntosertifikaattia (arvoltaan 92 miljoonaa ruplaa). Vuonna 2007 heitä oli 54 kansalista (sertifikaattien yhteinen arvo käsitti viime vuonna 51 miljoonaa ruplaa).

Valamon saaristosta Sortavalaan siirrätettävien kansalaisten tarpeisiin rakennetaan valtion finanssituella kaupunkiin 69-asunon kerrostaloa. Tämän vuoden joulukuussa talon ensimmäinen vaihe - 39 asuntoa - luovutetaan käyttöön. Venäjän budjetista odotetaan 50 miljoonaa ruplaa hankkeen viemiseksi loppuun vuonna 2009. Talon rakentamista tuetaan myös Karjalan budjetin varoilla (6 miljoonaa ruplaa).

Maaseudulla asuvien nuorten perheiden ja maalle töihin saapuneiden korkeakuluista valmistuneiden nuorten asiantuntijain asunto-ongelmien ratkaisemiseen käytetään 14 miljoonaa ruplaa. Karjalan aluetasavallan viiden hallintopiirin 7 nuorta perhettä ja 6 nuorta spesialistia on parantanut elinolosuhteitaan tämän hankkeen puitteissa. Tämän lisäksi maalla vakituisesti asuvat 17 kansalaista (6 kunnan alueella) paransivat asumisolojaan muiden rahoituslähteiden turvin.

Kunnallistalouden infrastruktuuria parannetaan aluetasavallassa osoitteellisen investointiohjelman puitteissa. Ministeri Valeri Momotov luetteli joitakin tämän hankkeen kohteita. Niistä mainittakoon kattilahuone N 7 Kemissä, uudet vedenottokohteet Louhen taajamassa, "Puhdas juomavesi" -hankkeen puitteissa Petroskoihin rakennettavat laitteet, kaasujohdon rakentaminen Kontupohjaan. Peruspääoma, jota käytetään kunnallistalouden modernisoimiseen, käsittää tänä vuonna Karjalan tasavallassa 171,3 miljoonaa ruplaa.

Regionaalista ohjelmaa ränsistyneissä taloissa asuvien siirrättämiseksi uusiin asuntoihin rahoitetaan Venäjän budjetista tänä vuonna summalla. joka on 76,3 miljoonaa ruplaa. Tähän hankkeeseen käytetään määrärahoja aluetasavallankin budjetista - 29 miljoonaa ruplaa sekä kunnilta liikenee näihin tarkoituksiin 2,8 miljoonaa ruplaa. Tänä vuonna puretaan vanhoja asuntoja pinta-alaltaan 2,8 tuhatta neliömetriä (10 vanhaa puista asuintaloa). Petroskoissa ja Kemissä hankkeen piirissä on tänä vuonna 55 perhettä.

Sergei Katanandov totesi aluetasavallan hallituksen istunnon päätteeksi, että suunniteltuja hankkeitta on jatkettava seuraavanakin vuonna ja että asuntoja sekä omakotitaloja tulisi rakennuttaa vähintään sama määrä kuin vuonna 2008.

Tekninen tuki
Luotu 16 joulukuuta 2008. Toimitettu 17 joulukuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018