Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan aluetasavallan kanta-asukkaiden kansallisia kieliä vaalitaan

Karjalais- ka vepsäläisperheiden aluetasavaltaa käsittävä ”Kotitalo” –katselmus

Karjalais- ka vepsäläisperheiden aluetasavaltaa käsittävä ”Kotitalo” –katselmus

Vuonna 2007 pidetyssä "Karjalan kielen kehitys Karjalan aluetasavallassa: nykytila, ongelmia ja kehityksen näköaloja" - konferenssissa tehtiin aloite äidinkielen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tärkeimpänä tekijäjana vauhdikkaiden assimilaatioprosessien vastustamisessa. Ongelman ratkaisemiseksi halutaan säilyttää äidinkielen periytyvyyttä, tehostaa kansallisten kielten opettamista lapsille ja nuorisolle, lisätä kansallisten kaadereiden koulutusta, laajentaa karjalan kielen käyttömahdollisuuksia elämän eri aloilla.

Muutamassa vuodessa on päästy melkoisiin aikaansaannoksiin: vuosina 2007 - 2009 julkaistiin aluetasavallassa yli 50 kirjanimikettä suomalaisugrilaisten kansojen kileillä tai käyttämällä julkaisuissa karjalaa, vepsää ja suomea. Julkaisujen yhteinen painos on yli 15 tuhatta kappaletta. Kirjat ja kirjaset kertovat Karjalan aluetasavallan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten kielistä (murteista), kulttuurista, elämäntavoista ja kansallisista perinteistä. Tämä kielii suomalais-ugrilaisten kansojen kielten muodostusprosessien jatkumisesta ja vähemmistökansallisuuksien kielten popularisoimisesta, pienkansojen etnokulttuurivalveutuneisuuden kasvusta, valtion kiinnostuksesta Karjalan aluetasavallan alkuperäiskansojen etnokulttuuristen oikeuksien vaalimisprosessien tehostamiseen.

Karjalaisille tärkein asia on karjalan kirjakielen luominen. Karjalan kieltä sovelletaan aktiivisesti sosiaalisiin käytäntöihin. Niinpä kansallisten omatoimisten järjestöjen ja yhdistysten istuntoja ja muita tilaisuuksia pidetään karjalan kielellä. Karjalan tasavallan karjalaisten VI edustajakokous (kerähmö) sujuin enimmäkseen karjalan kielellä, mikä on hyvä malliesimerkki. Edustajakokouksessa puhemiehenä toiminut Viktor Bogdanov juonsi tapahtumaa karjalaksi. Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov tervehti kerähmöä karjalaksi. tärkeimmät kokouksessa kuullut alustukset luettiin karjalaksi.

Jos itse karjalaiset, kansallisten järjestöjen johtajat ja jäsenet käyttävät arkielämässäkin karjalaa, niin kukaan ei pysty väittämään, ettei karjalaa tarvita - kun sitä ei käytetä missään, eikä kielellä ole näin ollen tulevaisuutta…

Tekninen tuki
Luotu 22 heinäkuuta 2009. Toimitettu 22 heinäkuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018