Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Prääsässä pidettiin konferenssi karkalaisten kilen ja kulttuusin säilyttämisen kysymyksistä

Konferenssi Prääsässä

Konferenssi Prääsässä

22 heinäkuuta pidettiin Prääsässä konferenssi Prääsän kuntapiirissä elävien suomalaisugrilaisten kansojen, mm. karjalaisten kielen. perinteiden ja kulttuurin vaalimisen kysymyksistä. Konferenssi pidettiin paikallisen itsehallintoelimen aloitteesta Karjalan tasavallan karjalaisten tämän vuoden kesäkuussa pidetyn VI kerähmön päätösten inspiroimana.

Konferenssiin osallistui hallintopiirin oppi- ja kulttuurilaitosten työntekijöitä sekä piirin valtuuston (neuvoston) jäseniä, kunnan virkailijoita ja hallintopiirin asutusten johtajia, kansalaisjärjestöjen jäseniä. Myös valtiovaltaelinten - Karjalan tasavallan kansallisuuspolitiikan ministeriön, aluetasavallan opetusministeriön, Periodika -nimisen valtionkustantamon, tasavallan kansallisten kulttuurien keskuksen, kansallisten kansalaisjärjestöjen edustajia osallistui konferenssiin.

Konferenssiin osallistuneita

Konferenssiin osallistuneita

Prääsän kansallisen hallintopiirin johtaja Konstantin Gusev kertoi toiminnasta karjalan ja suomen kielten, karjalaisten perinteellisten kulttuurin ja tapojen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi hallintopiirissä. Essoilan kulttuuritalon johtaja, karjalaisten VI kerähmön valtuutettujen neuvoston jäsen Gennadi Lukin selosti kysymystä, joka koskettelee karjalaisten ja suomalaisten edustusta Prääsän hallintopiirin itsehallintoelimissä.

Karjalanaisten etnisen identiteetin säilyttämistä, karjalan kielen perheissä käytön, nuorison vastaavan eli kansallishenkisen kasvatuksen ajankohtaisia ongelmia pohdittiin konferenssissa. Siihen osallistuneet korostivat, että hallintopiirin kouluissa on jatkettava karjalan opettamista entistä tehokkaammin ja että valistustyötä maalaisasutuksissa ja koululaisten vanhempien keskuudessa on jatkettava karjalan kielen käytön laajentamiseksi arkielämässä.

Konferenssin päätöslauselma julkaistaan venäjäksi ja karjalaksi Mijan elaigu - Elämämme - nimisessä piirilehdessä.

Tekninen tuki
Luotu 23 heinäkuuta 2009. Toimitettu 23 heinäkuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018