Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavalta johtavissa asemissa e-hallituksen elementtien luomisessa

Maan presidentti Dmitri Medvedev piti 23. joulukuuta Venäjän valtioneuvoston ja tietoyhteiskunnan kehittämisneuvoston yhteisen istunnon. Hän muistutti siinä puhuessaan, että tietoyhteiskunnan kehittämisstrategian mukaisesti kaikki valtion tarjoamat palvelut on kansalaisten saatava sähköisessä muodossa vuoteen 2015 mennessä.

Venäjän presidentti määritteli lähitulevaisuuden suunnitteet. Niinpä on laadittava yhtenäisen standardivaatimuksen koskien tapaa lähestyä sähköisten palvelujen ongelmien ratkaisemista ja vastaavan lainsäädännön luomista. Tärkeää on saattaa maan kaikki alueet samalle tasolle e-hallituksen luomisen sektorissa ja kouluttaa valtion- ja kunnanvirkailijoita käyttämään tehokkaasti ja taitavasti tietokoneita ja nettiä.

Alueiden valtionvirkailijain tulee laatia suunnitelmat paikallisten e-hallitusten perustamiseksi ja määritellä priorisoidut tehtävän suunnitelmien toteuttamiseksi ajoissa. Tammikuussa 2010 käsiteltiin joitakin tuloksia ja moskovalaisen sovelletun talouskeskuksen ilmoittaman mukaan on Karjalan aluetasavalta 1 sijalla maan Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa ja 6-7 sijalla Venäjän kaikkien regioonien joukossa niiden toimien osalta, jotka tavoittelevat e-hallituksen luomista aluetasavaltaan. Mainitun tiedekeskuksen spesialistit tutkivat vertailun mielessä Karjalan tasavallan valtionpalveluportaalia, joka oli käynnistetty virallisesti vuoden 2009 joulukuun 15. päivänä, sekä Karjalan tasavallan virallisen internet-portaalin toimintaa.

Tekninen tuki
Luotu 02 helmikuuta 2010. Toimitettu 03 helmikuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018