Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Puinen rakennustaide kansallisen kulttuurin ilmiönä

Petroskoissa pidettiin II Kansainvälinen tieteellinen konferenssi "Puinen rakennustaide kansallisen kulttuurin ilmiönä", johon oli osallistunut yli sata asiantuntijaa - Karjalan tasavallan kulttuuriminiteriön, Petroskoin valtionyliopiston kansanomaisen puurakennustaiteen teoreettisten ongelmien tutkimuslaitoksen, muiden tieteellisten laitosten edustajia, historioitsijoita, arkkitehteja, entisöijiä, museoiden työntekijöitä, valtion suojauksessa kohteiden kunnossapitämisestä huolehtivien virastojen edustajia Moskovasta, Pietarista, Veliki Novgorodista, Pihkovasta, Vologdasta, Tomskista, Murmanskista, Arkangelista, Kirillovista sekä johtavia asiantuntijoita - tutkijoita ja entisöijiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Puolasta, Italiasta, Espanjasta, Turkista, Japanista, Kanadasta, Isosta-Britanniasta.

Puinen rakennustaide on näytellyt ja näyttelee edelleenkin suurta osaa kansallisissa kulttuureissa. Sen vaaliminen vaatii kansainvälisen alan ihmisten yhteisön ja valtiovaltaelinten yhteisiä ponnistuksia, niiden maiden ponnistuksia, jotka ovat allekirjoittaneet maailmanperinteen suojelua koskevan sopimuksen. Ei ole sattumanvaraista ett ensimmäinenkin kansainvälinen tieteellinen alan ihmisten konferenssi oli pidetty Petroskoissa - Karjalan tasavaltaa kun pidetään oikeutetusti puurakennustaiteen luvattuna maana. Vuonna 2006 pidettiin Petroskoissa koferenssi aiheesta "Unohdettu menneisyys. Miten pelastetaan Venäjän puurakennustaide". Konferenssi oli omistettu akateemikko D. Lihatshjovin syntymän 100-vuotispäivälle. Tämän konferenssin tuntumassa ilmestyi edellisessä pidettyjä alustuksia.

Foorumin avasi Karjalan tasavallan apulaiskulttuuriministeri Jevgeni Shishkov, joka piti alustuksen "Karjalan tasavallan puinen jäämistö". Kolmipäiväisen konferenssin aikana kuultiin hyvin mielenkiintoisia alustuksia. Venäjän eri osien edustajat ja ulkomaiset spesialistit puhuivat ajankohtaisista ongelmista, toimintakokemuksesta, tieteellisten tutkimustensa tuloksista. Ruotsin edustajat pitivät musiikkiohjelman sisältäneen esitelmän "Torniojoen laakson kulttuuri-identiteetti: arkkitehtuuri, maisema, musiikki".

Japanin edustajat seostivat maailman perintölistalle kirjattujen rakennustaiteellisten muistomerkkien tutkimuksia, etenkin maalaisasutusten arvokkaiden puisten perinteellisten rakennusten vaalimista, rekonstruoimista ja kehitystä. Puolan edustaja Gdynian teknisen yliopiston professori Romana Tsilatkovskaya puhui järjestötoimien merkityksestä puisten rakennusmuistomerkkien säilyttämisessä ja saneerauksessa. Hän oli vieraillut useaan otteeseen Karjalan tasavallassa ja tuntee täällä sijaitsevat muistomerkit. Norjalaisasiantuntijat selostivat toimia puisten kohteiden suojelemiseksi ja keskiajalla tulipaloissa vaurioituneiden rakennusten tutkimista. Turkki esitelli teemaa "Terveellinen arkkitehtuuri ja bioharmoonisuus".

Ulkomaiset asiantuntijat kertoivat suojelutoimista maissaan ja kansainvälisestä kanssakäymisestään: Italian ja Suomen edustajat puhuivat yhteisistä toimista venäläisten spesialistien kanssa arvokkaiden puurakennusten tutkimisessa ja säilyttämisessä. Italialaisia spesialisteja on osallistunut Suur-Selga -kylän tutkimuksiin. Suomalaisia arkkitehteja on osallistunut tutustumis- ja tutkimusmatkoihin Karjalan tasavaltaan. Konferenssissa puhuneet suomalaiset asiantuntijat valaisivat kahden naapurialueen asukkaiden vuorovaikutusta kansanomaisessa rakentamisessa. Espanjalainen spesialisti piti alustuksen "Karjala: paikan ja rakennusaineen runollisuutta". Puhuttiin ilmastosta, biologisesta valvonnasta, metsäpuiden taudeista, puurakenteiden vahvistamisesta rakennustaiteen muistomerkkien entisöimistoimien puitteissa. Eri maiden edustajat kertoivat puisesta rakennustaiteesta kansallisen identiteetin osatekijänä ja tietenkin epätäydellistä laista, vaikka mainittujen muistomerkkien suojeleminen on valtion velvollisuus.

Konferenssissa kuultiin paljon ehdotuksia, jota yleistetään parhaillaan. Konferenssin tiimoilta vahvistetaan päätöslauselma ja myöhemmin Moskovassa pidetään syksyllä lehdistötilaisuus.

Konferenssin järjestivät Karjalan tasavallan kulttuuriminiteriö ja Petroskoin valtionyliopisto Pohjolan kulttuurisäätiön myötävaikutuksella.

Foorumin puitteissa avattiin Karjalan tasavallan Kansallisen teatterin suojissa kaksi näyttelyä. Puolan Moskovan-suurlähettiläs Jerzy Bar avasi Romana Tsilatkovskayan näyttelyn "Puolan puinen rakennustaide" ja toinen näyttely on brittiläisen mestarin Richard Dovis:n valokuvanäyttely. Kuvaaja oli aikoinaan tutustunut venäläisen taidemaalarin Ivan Bilibinin luomuksiin ja päätti valokuvata nootä puisia rakennuksia, joita taidemaalari oli ikuistanut sata vuotta sitten. Ammattikuvaaja matkusteli paljon ideansa toteuttamiseksi ja innostui ottamaan valokuvia Venäjän Pohjolan muistakin puisista rakennustaiteen muistomerkeistä.

Tekninen tuki
Luotu 8 heinäkuuta 2010. Toimitettu 12 heinäkuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018