Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Andrei Nelidov astui Karjalan tasavallan päämiehen virkaan

Karjalan tasavallan päämies A. Nelidov

Karjalan tasavallan päämies A. Nelidov

Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen jäsenet vahvistivat Andrei Nelidovin valinnan Karjalan tasavallan päämiehen virkaan 21. heinäkuuta. Aluetasavallan uusi johtaja vannoi valan käsi Karjalan tasavallan perustuslailla ja astui virallisesti virkaan. A. Nelidovin puolesta äänestivät 41 kansanedustajaa salissa olleista ja paikallisen parlamentin ylimääräiseen istuntoon osallistuneista 45:sta. A. Nelidovia kannattivat kaikki puolueryhmät VFKP:n ryhmäkuntaa lukuun ottamatta. Kommunistit pidättyivät äänestämästä.

A. Nelidov puhumassa

A. Nelidov puhumassa

Maan presidentin virallinen edustaja Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa Ilja Klebanov esitteli ennen äänestystä Venäjän presidentin toimesta kansanedustajille A. Nelidovia D. Medevedevin ehdokkaana aluetasavallan päämiehen virkaan.

Onnitteluja

Onnitteluja

A. Nelidov piti kansanedustajille lyhyen puheen ennen äänestystä: "Tämä päivä on minulle ehkä kaikkein elämäni tärkein päivä syntymäpäiväni jälkeen. Presidentti osoittaa minulle luottamusta ja se on ammattipoliitikon elämässä kohokohta. Haluaisin, että käsittäisitte: minä ymmärrän minkä vastuun otan tänä päivänä kannettavakseni".

Lakiasäätävän kokouksen istunnon avaaminen

Lakiasäätävän kokouksen istunnon avaaminen

A. Nelidov sanoi pitävänsä priorisoituina toiminnassaan uusissa tehtävissään aluetasavallan avoimuutta sijoituksille ja huolenpitoa vähävaraisista sekä valtiotukea tarvitsevista ihmisistä. Hän korosti, että tarkoittaa sellaisia sijoittajia, jotka tuleva regiooniin pystyttääkseen tehtaita, eikä ostamaan metsiä ja järviä. "Liiketoiminta pystyy luomaan edellytyksiä heikkojen tukemiseksi sosiaalisin keinoin, hallintovirkailijain on osattava jakaa varoja oikein ja ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua yhteisen tulon jakamiseen, saavat vain odottaa meiltä oikeita ratkaisuja ja he päättävät myöhemmin siitä, olemmeko menetelleet oikein vaiko väärin. Katson, että meillä kaikki perusteet ajatella, että me tulemme toimimaan rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja hyvällä omallatunnollamme", - A, Nelidov tähdensi. Hän kiitti I. Klebanovia osoittamastaan tuesta ja kannatuksesta sekä Sergei Katanandovia monivuotisesta toiminnastaan aluetasavallan johtajana, Karjalan tasavallan, joka "ei ole pahemmassa asemassaan muihin regiooneihin verrattuna". A. Nelidov kiitti erikoisesti lämpimin sanoin puolisoaan.

Avoimet vaalit

Avoimet vaalit

Tasavallan päämiehen vala

Tasavallan päämiehen vala

Karjalan kansallisteatterin suojissa pidetyn aluetasavallan lainsäädäntökokouksen ylimääräisen istunnon päätyttyä järjestettiin samoissa tiloissa juhlaseremonia ja A. Nelidov astui tasavallan päämiehen virkaan. A. Nelidov vannoi valan käsi Karjalan tasavallan perustuslailla kansanedustajain, aluetasavallan korkeimman oikeuden tuomareiden ja kutsuvieraiden ollessa läsnä: "Vannon Karjalan tasavallan päämiehen virkatehtäviäni suoritettaessa kunnioittamaan ja suojelemaan ihmis- ja kansalaisoikeuksia ja vapauksia, noudattamaan ja suojelemaan Venäjän federation perustuslakia ja federaalisia lakeja, Karjalan tasavallan perustuslakia ja lakeja, palvelemaan uskollisesti kansaa".

I. Klebanov onnitteli ensimmäisenä Karjalan tasavallan uutta päämiestä.: "Te ymmärrätte hyvin, että tänään tapahtunutta voidaan verratta käsirahasopimukseen, mutta Te olette sen ansainneet koko elämällänne. Kaikkein tärkein tehtävä, minkä presidentti on Teille uskonut, on huolehtia Venäjän kansalaisista, jotka elävät Karjalassa". I. Klebanov lisäsi, että "Andrei Vitaljevitsh ei ole aivan uusi ihminen Karjalassa. Hän on työskennellyt täällä eri tehtävissä, hän oli johtanut paikallista laivanvarustamoa, oli senaattorina, työskenteli paljon metsäteollisuudessa, mistä saattaa olla hyötyä hänen tulevalle uralleen".

S. Katanandovia kiitettiin työsuorituksistaan

S. Katanandovia kiitettiin työsuorituksistaan

I. Klebanov kiitti monivuotisesta toiminnasta Karjalan tasavallan entistä päämiestä Sergei Katanandovia ja luovutti hänelle presidentin edustuston kunniakirjan. Hän ilmaisi toiveenaan, että entinen päämies tulee jatkamaan toimintaansa ja tekee vielä paljon Karjalan tasavallan hyväksi. Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen jäsenet luovuttivat entiselle kuvernöörille S. Katanandoville myöskin kunniakirjan. Läsnä olleet nousivat seisomaan osoittaakseen suosiota ihmiselle, joka oli johtanut tasavaltaa 12 vaikeaa vuotta. S. Katanandov kiitti puolestaan kakkia niitä, joiden kanssa oli työskennellyt kaikki nämä vuodet. Hän onnitteli A. Nelidovia ja luovutti uudelle johtajalle rannekellon, jonka oli saanut vuonna 1998 virkaanastujaisissaan Vladimir Putinilta. Rannekello on näet edelleenkin tarpeen "aikaa tarkistettaessa Kremlin kellojen kanssa". Yhtenäinen Venäjä -puolueen toimeenpanevan keskuskomitean johtaja, Venäjän Duuman jäsen Andrei Vorobjev onnitteli A. Nelidovia. Karjalan tasavallan edustaja Liittoneuvostossa Vladimir Fjodorov luki Liittoneuvoston eli senaatin puhemies Sergei Mironovin allekirjoittaman tervehdyskirjeen uudelle maaherralle ja luovutti henkilökohtaisena lahjanaan miilisipillin, jotta "tasavaltaa pystyisi hallitsemaan mukavammin". (V. Fjodorov oli aikoinaan koko maan liikenneturvallisuusinstituution eli GAI:n päällikkö. Suom. huom. ).

Kansallisteatterin lavalle tuodaan aluetasavallan perustuslaki

Kansallisteatterin lavalle tuodaan aluetasavallan perustuslaki

Uutta päämiestä onnittelivat Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen puhemies Aleksandr Pereplesnin, aluetasavallan hallituksen pääministeri Pavel Tshernov, Pietarin lainsäädäntökokouksen puhemies Andrei Tjulpanov, Petroskoin ja Karjalan arkkipiispa Manuil. Kirkkoherra totesi, että A. Nelidov sai aluetasavallan päämiehen valtuudet päivänä, jona ortodoksisen kalenterin mukaan vietetään kirkkokunnan suurimpiin lukeutuvan juhlan - Kazanin Jumaläidin ikonin juhlapäivänä, mikä on epäilemättä hyvä merkki. Arkkipiispa luovutti uudelle kuvernöörille mainitun ihmeitä tehneen ikonin jäljennöksen, jotta "Jumala siunaisi päämiehen työn".

A. Nelidov sanoi vastauspuheessaan: "Tulen työskentelemään rehellisesti, tulen raatamaan. Haluan, että Karjalan tasavalta olisin nimenomaan tasavaltana ei vain nimensä mukaan, vaan myös sisällön, täällä elävien ihmisten olemuksen mukaan, ihmisten, jotka eroavat muista parempina. Uskon, että meillä on kaikki välttämätön luottaa siihen, että näin tapahtuukin".

Tavatessaan toimittajia seremonian päätyttyä sanoi I. Klebanov puhuessaan kuvernöörin ensisijaisista tehtävistään, että "Tärkeintä on noudattaa sosiaalisia standardeja. Tätä varten on keskitettävä voimia kansantalouteen ja saatava sijoituksia. Tehtävä vaatii ponnistuksia, mutta ilman aluetasavallan taloudellisen kehityksen nopeuttamista emme pysty täyttämään niitä standardivaatimuksia, jotka ovat nekin kasvamassa alinomaa. Meillä on melko paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme. Heitä ovat eläkeläisten lisäksi opettajat ja lääkärit... Venäjän federation subjektin päämiehen ensisijainen tehtävä on juuri tämä. Toinen suuri tehtävä - taloudellinen kehitys ja sekin on haastava, kuten ensin mainittu velvollisuus".

A. Nelidov vastasi toimittajan kysymykseen mahdollisista henkilövaihdoksista Karjalan hallituksessa: "Joitakin henkilövaihdoksia tapahtuu piankin - kahden viikon kuluessa. Hallituksen uusi kokoonpano vaatii vastuuta. Muodostetaan hallitus ihmisistä, joilla on kokemusta työstä juuri täällä, emmekä tarvitse muukalaisia eli varjageja. Hallituksen muodostaminen on pitkähkö prosessi ja vaatii vakavaa punnitsemista, erittelyä, joten uusi kokoonpano valmistunee syksyksi. Uudistusten tärkein tavoite on siinä, että regioonin päämiehen ja aluetasavallan hallituksen pääministerin tehtävät pitäisi yhdistää. Tällainen ratkaisu tehostaisi ja helpottaisi, mielestäni, hallinnointia".

Tekninen tuki
Luotu 21 heinäkuuta 2010. Toimitettu 22 heinäkuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018