Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten uuden rakenteen luomisen ensimmäinen vaihe viety päätökseen

Hallituksen istuntosalissa

Hallituksen istuntosalissa

"Hyvät kollegat, minulla oi teille kerrottavana kaksi uutista" - tällä sakramentaalisella lausahduksella avasi Karjalan tasavallan päämies Andrei Nelidov hallituksen syyskuun 6. päivänä pidetyn istunnon. Vastoin piintynyttä perinnettä kimpikin uutinen oli hänen mielestään kuitenkin hyvä.

Ensimmäinen uutinen: palavereita ei hallituksessa enää järjestetä. "Olin seurannut niin sanottuja neuvottelukokouksia eli palavereita ja tulin siihen johtopäätökseen, että niiden tulokset eivät ole tehokkaita", - Andrei Nelidov totesi. - Käytäntö näyttää, että kun kerran johtoportaan viranhaltijat neuvottelevat puoli päivää, kukaan virkailijoita ei työskentele". Näiden "neuvottelujen" asemesta pidetään tarpeen vaatiessa vähintään kerran viikossa hallituksen niin kutsutun puhemiehistön jäsenten istuntoja, joihin osallistuisi enintään 7 viranhaltijaa - kuvernööri, hänen sijaisensa, ja aluetasavallan päämiehen administraation päällikkö. Hallituksen laajennettuja istuntoja pidetään kerran kuukaudessa - kuukauden joka kolmantena keskiviikkona. Puhemiehistön muodostaminen ei ole ainoa uutuus, josta Andrei Nelidov puhui. Hän ilmoitti, että Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten uuden rakenteen luomisen ensimmäinen vaihe on viety päätökseen. Kyse on ennen kaikkea uudesta struktuurista eli regioonin valtiovaltaelinten toimeenpanovallan kokoonpanosta. Uudistusten laatijat olivat nojautuneet periaatteeseen - hallituksen tulee toimia tehokkaasti. Toisin sanoen hallituksen päätöksistä tulee olla hyötyä ennen muita tasavallan asukkaille. Uusi struktuuri luodaan niiden valtuuksien puitteissa, joita ovat aluetasavallalle delegoineet federaation hallitus ja maan presidentti.

A.Nelidov

A.Nelidov

Karjalan hallituksen päätöksellä metsäkompleksin ministeriö saa nimen luonnonhyödyntämisen ja ympäristöministeriö, luonnonvaraministeriöstä tulee valtiollinen valtionomaisuuden johtamisen ja valtiontilausten komitea. Kansallisuuspolitiikan ja uskonnollisiin järjestöihin suhteita ylläpitäneestä ministeriöstä tulee samanniminen valtionkomitea, joka jatkaa edeltäjänsä politiikkaa. Kulttuuri- ja yhteiskuntasuhdeministeriö muutetaan kulttuuriministeriöksi. Entinen ministeriö luovuttaa osan valtuuksistaan uudelle valtionkomitealle, joka huolehtii kansalaisyhteiskunnan kehittämisestä, ylläpitää valtion suhteita poliittisiin puolueisiin ja tiedotusvälineisiin. Valtiollinen nuorisonasiainkomitea ja valtiollinen urheilu- ja liikuntakomitea yhdistetään Nuorisonasiain, liikunnan, urheilun ja matkailun valtionkomiteaksi. Valtiollinen asuin- ja kunnallistalouden uudistuskomitea sekä valtiollinen voimatalous- ja tariffikomitea yhdistetään Asuin- ja kunnallistalouden uudistamisen ja voimatalouden valtionkomiteaksi. Valtiollinen eläinmaailman ja vesistöjen biologisten resurssien suojelun ja hyödyntämisen komitea liitetään maa- ja kalatalous- sekä ympäristöministeriöön, joka saa uuden nimityksen - Maa-, kala- ja metsästystalousministeriö.

Kansalaisyhteiskunnan kehittämisen valtionkomitean lisäksi perustetaan hallituksen struktuurin puitteissa vielä kaksi uutta virastoa - Valtiollinen hinta- ja tariffikomitea sekä valtiollinen informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittämisen komitea. Karjalan tasavallan virallinen edustusto Pietarissa (10 virkailijaa, kolme edustusautoa, toimistotilat) lakkautettiin. Maan presidentin yhteydessä toimiva Karjalan tasavallan edustusto sai aivan uudenlaisia tehtäviä. Sen virkailijat olivat aikaisemmin huolehtineet viranhaltijain majoittamisesta ja kuljetuksista, mutta tästä lähtien heidän tehtävänään on osallistua voimensa mukaan kaikkien niiden valtakunnallisten hankkeiden seurantaan ja pönkittämiseen, joissa Karjalan tasavalta on mukana.

Hallituksen istuntosalissa

Hallituksen istuntosalissa

Tasavallan päämies korosti, että valtiovaltaelinten virkailijain lukumäärää supistetaan vähintään 10%. "Muita ehdotuksia minä en edes käsittele, - Andrei Nelidov sanoi. - Yli tuhat virkamiestä ja -naista on eri laitoksissa, mutta hävettää katsoa ihmisiä suoraan silmiin. On lisättävä johtamisen tehoa parantamalla viranhaltijain ammattipätevyyttä, eikä lisäämällä virkamieskuntaa. Administraationi henkilökuntaa supistetaan noin 15%. Odotan teiltä samanlaisia toimia. Suoritamme lisäksi ministeriöiden ja laitosten virka-autojen lukumäärän laskennan ja supistamme tällaisten ajoneuvojen määrää noin 20%".

Tasavallan päämies varoitti hallituksen jäseniä: "Te kannatte vastuun jokaisesta palkatustanne virkailijasta. En uhkaile, minä varoitan: ensimmäisetkin signaalit, merkit korruptiosta tulevat johtamaan välittömästi oikeusjuttujen virittämiseen - olen jo sopinut tästä tutkintaviranomaisten kanssa. Meidän on luotava sellainen hallitus, johon kansa luottaisi".

Kiinnityksen virkoihinsa saivat: Juri Kantsher - Karjalan tasavallan päämiehen ensimmäinen sijainen, Marina Nikishina - päämiehen sijainen ja työvoimaministeri, Juri Rafaljski - Karjalan tasavallan virallinen edustaja VF:n presidentin yhteydessä. Vielä yksi tasavallan päämiehen sijainen tulee vastaamaan paikallisen itsehallinnon, nuorisopolitiikan, liikunnan, urheilun ja matkailun kysymyksistä. Varakuvernöörinä on myös tästä lähtien tasavallan talouskehitysministeri Valentin Luntshevitsh. Päämiehen sijaisten ohella kuuluu hallituksen puhemiehistöön myös Karjalan tasavallan päämiehen administraation päällikkö/johtaja Vladimir Hlebalin.

Ju. Kantsher valvoo rakennusministeriön, valtiollisen asuin- ja kunnallistalouden uudistuskomitean, valtiollisen väestön turvallisuuden ja elintoimintojen turvaamisen komitean sekä valtion asuininspektion toimia. V. Luntsevitshin vastuulla ovat finanssiministeriö, luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäristöministeriö, maa- kala- ja metsästystalousministeriö, valtiollinen valtionomaisuuden johtamisen ja valtiontilausten komitea, valtiollinen hinta- ja tariffikomitea, valtiollinen informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittämisen komitea. M. Nikishina valvoo terveys- ja sosiaaliministeriön, opetusministeriön, kulttuuriminiteriön, väestön rekisteröintiviraston toimintaa. Vladimir Hlebalin vastaa valtiollisesta siviiliyhteiskunnan kehittämiskomiteasta, kansallispolitiikan ja uskonnollisiin järjestöihin suhteita ylläpitävästä valtionkomiteasta, rauhantuomareiden toiminnan turvaamishallinnosta.

Virkoihinsa nimitettyjen joukossa ovat terveysministeri Eljmira Ziljber, opetusministeri Aleksandr Seljanin, luonnonvarojen hyödyntämis- ja ympäristöministeri Sergei Shtrahov, maatalousministeri Grigori Manuilov, rakennusministeri Aleksandr Jefimov. Valtionkomiteain johtajiksi nimitettiin: Nikolai Fedotov - väestön turvallisuuden ja elintoimintojen turvaamiskomitea, Andrei Manin - kansallispolitiikan ja uskonnollisiin järjestöihin suhteita ylläpitävä komitea, Oleg Teljnov - valtiollisen voimatalouden sekä asuin- ja kunnallistalouden uudistuskomitea, Mark Orlov - valtiollinen valtionomaisuuden johtamisen ja valtiontilausten komitea, Aleksandr Fedoritshev - paikallisen itsehallinnon valtionkomitea.

Entinen kulttuuriministeri Galina Brun jatkaa tasavallan päämiehen administraation varajohtajana (tulee johtamaan kontrollihallintoa). Galina Brunin tilalle nimitettiin Jelena Bogdanova - kansallisuuspolitiikan entinen apulaisministeri.

Kerrottuaan hallituksen uudesta struktuurista tähdensi Andrei Nelidov, että kyseessä ei ole mikään dogmi. Jos elämä vaatii, rakenteeseen tehdään tarvittavia korjauksia ja muutoksia. Mikäli käytäntö osoittaa, että muutoksia tarvitaan, niihin ryhdytään, jotta tasavalta kehittyisi kulkemalla uusia raiteita pitkin.

Uusi struktuuri, näin uskotaan, antaa valtiolle mahdollisuuden toteuttaa paremmin velvollisuuksiaan kansalaisten edessä. Suurempaa huomiota kiinnitetään yhteistoimintaan kansalaisyhteiskunnan instituutioiden kanssa, Karjalan asukkaiden kanssa. Valtionmenoja ja valtionhankintoja - alkaen toimistotarvikkeiden hankkimisesta ja päätyen lääkkeiden, lääketieteellisten laitteiden ja kojeiden sekä polttoaineiden hankintoihin - tullaan valvomaan tiukemmin. Juuri tätä varten on perustettukin valtionomaisuuden ja -hankintojen valtionkomitea.

Karjalan päämies on aikaisemmin toistanut useasti: "Ihmisten on nähtävä, että valtiovalta toimii kansan nimissä ja kansan hyväksi".

Tekninen tuki
Luotu 6 syyskuuta 2010. Toimitettu 7 syyskuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018