Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

"Äänisen regatta" ja "Pankin cup" -kilpailut järjestetään Karjalan tasavallassa heinäkuussa

Karjala ja Moskova valmiit yhteisiin kilpailuihin

Karjala ja Moskova valmiit yhteisiin kilpailuihin

Äänisen lakeudella järjestetään jälleen heinäkuussa perinteelliset "Äänisen regatta" -kilpailut. "Ääninen -2011" -kilpailut sisällytettiin Venäjän urheilu-, matkailu- ja nuorisopolitiikan ministeriön valtakunnallisten, regioonien välisten ja kansainvälisten urheilutapahtumien kalenteriin. Purjehduskilpailujen regionaalinen järjestelykomitea perustettiin Petroskoihin taannoin. Sen puheenjohtajana toimii Karjalan aluetasavallan päämies Andrei Nelidov.

Järjestelykomitean ensimmäinen istunto pidettiin tasavallan hallituksen suojissa 12. huhtikuuta. Siihen osallistui Venäjän Keskuspankin hallituksen varajohtaja, "Pankin cup" -purjehduskilpailujen järjestelykomitean johtaja Mihail Senatorov, joka kuuluu myös regionaaliseen järjestelykomiteaan sen puheenjohtajan sijaisena. Arvovaltaisten ja tasokkaiden moskovalaisten purjehduskilpailujen järjestämiseen osallistuvan vaikuttajan osallistuminen Äänisen regatan valmistelutoimintaan ei ole sattumanvaraista, silla tänä kesänä pidetään yhteiset kilpailut: Äänisen regatan status nousee ja toisaalta – moskovalaisten purjehtijain osallistuminen kilpailuihin Karjalan tasavallassa taataan.

Regatan suunnitelmia pohditaan

Regatan suunnitelmia pohditaan

Äänisen regatta pidetään jo 40. kertaa. Ensimmäiset suuret purjehduskilpailut pidettiin Äänisellä vuonna 1972. Regattaa pidetään Venäjän cup -kilpailujen osakilpailuina. Taitojen mittelöön osallistuu vuosi vuodelta yhä enemmän urheilijoita. Parhaita miehistöjä on mukana kilpailuissa. Purjeveneluokkia lisätään alinomaa.

Ennen järjestelykomitean istunnon alkamista neuvottelivat Andrei Nelidov ja Mihail Senatorov regatan järjestämisen tärkeimmistä kysymyksistä.

Järjestelykomitean istunnossa

Järjestelykomitean istunnossa

– Äänisen regatta on Venäjän "iäkkäimpiä" purjehduskilpailuja, joiden puitteissa ratkaistiin Venäjän mestaruuskin. Siksi yhteistyö Karjalan tasavallan kanssa kiinnostaa meitä suuresti, – Mihail Senatorov sanoi. – "Pankin cup" -kilpailut järjestetään Venäjän purjehdusseuran ja Venäjän pankkien liiton toimesta. Ensimmäiset kilpailut pidettiin tässä formaatissa vuonna 2001. Viime vuosina regattaan osallistui noin 160 miehistöä ja eri luokan purjeveneitä. Moskovan alue on käynyt kuitenkin ahtaaksi näin mittavien purjehduskilpailujen pitämiselle. Karjalan tasavalta on erinomaisen luonnon seutua. Yhdistäkäämme ponnistuksemme… Haluamme osallistua Äänisen regatan rahoittamiseen sponsoreina ja jakaa meillä olevaa kokemusta.

Pankin cup -kilpailujen järjestäjät luovuttivat yhteistyön symbolina Andrei Nelidoville laituriin kiinnityksessä käytettävien pollareiden pienoismallin. Andrei Nelidov tervehti Pankin cup -regatan järjestäjäin aloitetta ja totesi, että yhteiset kilpailut merkitsevät paljon Karjalan tasavallalle.

– Karjalan tasavallan hallitus tekee kaiken voitavansa kauniiden kilpailujen järjestämiseksi, – Andrei Nelidov korosti. – Regatta jouduttaa matkailua, jolla alalla on suuri merkitys aluetasavallan kansantalouden kehityksessä. Äänisen regatan arvovallan ja tason nostattaminen parantaa aluetasavallan imagoa. Siksi tuemme yhteistyöaloitetta.

Hallituksen istuntosalissa pidettiin järjestelykomitean istunto. Mittavien kilpailujen suunnitelmat herättävät aina lukuisia kysymyksiä.

Karjalan tasavallan nuorisonasiain, liikunnan, urheilun ja matkailun valtionkomitean puheenjohtaja Aleksandr Voronov ilmoitti istunnossa, että tähän mennessä oli saatu osallistumishakemukset 90 miehistöltä Venäjän eri osista: Moskovasta, Pietarista, Taganrogista, Jaroslavlista, Rybinskista, Nizhni Novgorodista, Jekaterinburgista, Magnitogorskista. Tänä kesänä järjestetään regatan puitteissa Venäjän mestaruuskilpailut, joihin osallistuu "neljännestonnin" luokan purjeveneitä. Samalla kilpaillaan Venäjän cupista "Open 800" -luokassa. Järjestäjäin tehtävänä on suoriutua tehtävästään tavalla, joka jouduttaisi tämän valtakunnallisen tason purjehduskilpailujen pitämistä Äänisellä vastakin.

Järjestelykomitean tulee ratkaista muutama ongelma. Niinpä purjeveneet on saatava ajoissa Ääniselle. Purjeveneilijöille on luotava suosituimmuusperiaatteen mukainen kohtelu. On rakennettava laitureita. On suunniteltava kulttuuriohjelmaa. Äänisen regatan tulee houkutella veneilijöitä ulkomailta, joten Venäjän sisävesistöistä on tehtävä nykyistä avoimemmat eurooppalaisille purjeveneille. Mihail Senatorov totesi istunnossa, että Skandinavian maiden edustajia on aina kiinnostanut mahdollisuus purjehtia Venäjän sisävesillä, etenkin Äänisellä ja Laatokalla. Tarvittavan infrastruktuurin luominen saattaa houkutella myöhemmin Karjalan tasavaltaan veneilijöitä Euroopan muistakin maista.

Tekninen tuki
Luotu 13 huhtikuuta 2011. Toimitettu 14 huhtikuuta 2011.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018