Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Invalidien yhteiskuntaan ja työelämään integroitumisen kysymyksiä käsitellään Petroskoissa avatussa kansainvälisessä seminaarissa

Karjalan tasavallan Nukketeatterin suojissa avattiin 15. syyskuuta karjalais-suomalainen seminaari " Invalidien yhteiskuntaan ja työelämään integroituminen".

Marja-Leena Kärkkäinen

Marja-Leena Kärkkäinen

Seminaari pidetään Karjalan tasavallan johtokunnan ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtajain välisten neuvottelujen tuloksena vahvistetun vuosille 2011 - 2012 tarkoitetun yhteistyömuistion puitteissa.

Seminaariin osallistuu opetus-, kulttuuri-, työvoima- ja sosiaalitoimen spesialisteja, invalidien omatoimisten järjestöjen edustajia. Suomen valtuuskuntaan kuuluu 20 Suomen sosiaali- ja terveysministeriön, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Oulun yliopiston, kuntien edustajaa.

Kansainväliseen seminaariin saapuneita

Kansainväliseen seminaariin saapuneita

Seminaarin avasivat tervehdyspuheillaan Karjalan tasavallan päämiehen sijainen - aluetasavallan terveys- ja sosiaaliministeri Valentina Ulitsh ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtaja Marja-Leena Kärkkäinen.

- Seminaarin aihe on ajankohtainen ja sosiaalisesti tärkeä. Meidän on käsiteltävä valtionpolitiikkaa, jota harjoitetaan invalidien hyväksi. Me vaihdamme mielipiteitämme uusien sosiaaliteknologioitten ja toimintamenetelmien hyödyntämisestä invalidien integroitumiseksi yhteiskuntaan, - Valentina Ulitsh totesi.

Marja-Leena Kärkkäinen kiitti tasokkaan seminaarin valmistelutyöhön osallistuneita.

Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaaliministerin sijainen Svetlana Antohina kertoi alustuksessaan aluetasavallassa toteutettavista valtionhankkeista invalidien tukemiseksi.

- Lääketieteellisessä mielessä ovat invalidit joko fyysisesti tai henkisesti vammaisia. He tarvitsevat hoitoa ja kuntoutusohjelmia. Sosiaalisessa mielessä jokainen kansalainen saattaa olla yhteiskunnalle hyödyllinen huolimatta hänen kunnostaan. Mutta tarvitaan muutoksia itse yhteiskunnassa. Yhteiskunnan tulisi suhtautua uudella tavalla kansalisiin. Näin ollen tehtävänämme onkin muuttaa yhteiskuntaa siten, että jokainen sen jäsen saisi mahdollisuuden tyydyttää terveet tarpeensa. On muutettava invalidin asemaa. Nykyisin hän on yhteiskunnan objekti, mutta hänestä on tehtävä yhteiskunnan subjekti. Näin invalidi nauttii avustuksia ja samalla pystyy huolehtimaan itse itsestään. Hän saa mahdollisuuden kouluttautua, pestautua työhön, ansaita tuloja ja elää nykyistä täydellisempää elämää, - Svetlana Antohina sanoi.

Karjalan tasavallassa asuu 75861 invalidia, mm. 1952 invalidilasta. Invalidit käsittävät aluetasavallan väestöstä 11,8%.

Svetlana Antohina selosti federaalisen tason ja aluetasavallan viranomaisen valtuuksia ja velvollisuuksia invalidien sosiaaliturvan alalla. Hän selosti sosiaalitoimintaa säätelevien lakien noudattamista invalidien kuntouttamiseksi, heidän vapaa-aikansa täyttämiseksi hyödyllisellä toiminnalla, sellaisten edellytysten luomiseksi, joiden puitteissa saisivat invalidit harrastaa voimiensa mukaisesti urheilua ja kuntoilua.

Kaksipäiväisen seminaarin työryhmissä käsitellään invalidien palvelemisen täydellistämistä. pohditaan invalidien omatoimisten yhdistysten panosta vammaisten kuntouttamiseen ja tukemiseen.

Tekninen tuki
Luotu 15 syyskuuta 2011. Toimitettu 16 syyskuuta 2011.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018