Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

"Sijoituksia tulevaisuuteen" -foorumi merkitsee myönteisten muutosten alkamista Karjalan tasavallassa

A.Nelidov, A.Voronov, A.Smirnov

A.Nelidov, A.Voronov, A.Smirnov

Karjalan hallituksen suojissa solmittiin 25. marraskuuta muutama yhteistyösopimus "Investointeja tulevaisuuteen" -foorumin puitteissa ja pidettiin lehdstötilaisuus. Aluetasavallan elämn suurin hanke - ensimmäinen kansainvälinen investointifoorumi podettiin Petroskoissa marraskuun 24-25.

Foorumiin osallistuivat mm. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev, maan presidentin täysivaltainen edustajaja Luoteisesa liittovaltiopiirissä Nikolai Vinnitshenko, mainitun liittovaltiopiirin regioonien kuvernöörit. Mukana oli yli 1 400 osallistujaa 11 maasta.

Foorumin puitteissa pidettiin lukuisia neuvottelu- ja esittelytilaisuuksia. Petroskoin keskustassa toimi näyttely, jonka suojissa esiteltiin aluetasavallan kehityspotentiaalia

Foorumissa vahvistettiin ja solmitiin muistioita, aiesopimuksia ja kokreettisia yhteistyösopimuksia. Karjalan tasavalta (Andrei Nelidov)ja Gazprom (Aleksei Miller) vahvistivat 24. marraskuuta Venäjän presidentti Dmitri Medvedevin ollesa läsnä sopimuksen kaasun jakeluverkoston laajentamisesta.

Karjalan tasavallan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan Wästerbottenin maakunnan hallitus vahvistivat foorumin tuntumassa muistion partnerisuhteista. Karjalan tasavallan kehityskorporaatio Oy vahvisti foorumin puitteissa yhteistyösopimuksen Ernst & Young -tilintarkastusyrityksen kanssa. Karjalan tasavallan nuorisonasiain-, liikunta- urheilu- ja matkailuministerö solmi yhteistyöpöytäkirjan Arkangelin hallintoalueen nuorisonasiain-, urheilu- ja matkailuministeriön kanssa. Karjalan tasavallan hallitus ja Venäjän rautatiet Oy sopivat matkustajaliikenteen säilyttämisestä ja uudelleen käynnistämisestä Lentiera - Sukkajärvi- sekä Jyskyjärvi-Letmajärvi -asemaväleillä.

Foorumin toisena päivänä - marraskuun 25. vahvistettiin hallituksen suojissa lisää sopimuksia.

Sopimusta valtion ja liikemaailman välisen kansakäymisen keskuksen kanssa sallekirjoitetaan

Sopimusta valtion ja liikemaailman välisen kansakäymisen keskuksen kanssa sallekirjoitetaan

Karjalan tasavallan päämies A. Nelidov allekirjoitti yhdessä Venäjän säveltäjäliiton johtaja V. Kazeninin kanssa sopimuksen, joka on voimassa viisi vuotta. Asiakairja jouduttaa musiikkitaiteen kehittämistä aluetasavallassa.

Karjalan taavallan kehityskorporaatio Oy ja Moskovan valtion ja liikemiesmaailman välisen yhteistyön keskus vahvistivat aiesopimuksen. Aluetasavallan talouskehitysministeriö ja Belomorskin satama tehostavat hiljan vahvistetun pöytäirjan mukaan yhteistyötään syväsataman rakennustöiden vauhdittamiseksi Vienanmeren rannikkokaupungissa.

Hallituksen suojissa pidettyyn lehdistökonferenssiin osallituivat tasavallan päämies A. Nelidov, aluetasavallan nuorisonasiain-, liikunta-, urheilu- ja matkailuministeri A. Voronin, Karjalan tasavallan kehityskorporaatio Oy:n johtaja A. Smirnov.

A. Nelidov totesi, että foorumin pitäminen omaa suuren merkityksen. Karjalan tasavallan taloudellinen ja ihmispotentiaali on valtava, luonnonrikkauksista puhimattakaan.

Sopimus Venäjän säveltäjliiton kanssa

Sopimus Venäjän säveltäjliiton kanssa

- On selvää, ettemme herää huomenna vauraina. Mutta elämän parantamiseksi on ponnisteltava ja on otettava ensimmäiset askeleet. Pidetty foorumi merkitsee uuden ja paremman elämän alkua aluetassavallassamme, - tasavallan päämies sanoi.

Tasavallan päämieheltä kysyttiin, riittääkö Karjalalla omia varoja Gazpromin hankkeiden osarahoitukseen. Lähivuosille kun on luvattu mittavia toimia.

- Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi löytyy tahtoa ja varoja, A.Nelidov sanoi. - Karjalan tasavallan budjetin tulot kasvoivat tänä vuonna 15-20% edellisvuodesta.

Voidaanko aluetasavallale myöntää matkailu- ja virkistysvyöhykkeen erikoisstatus, kysyttiin A. Nelidovilta.

Vuori-, kaivos-, metsäteollisuude ja maatalouden kehittämisen ohella tulisi puhujan mielestä kehitää matkailuakin. Mutta tarvitaan sijoituksia. Mainiun statuksen hakeminen tulisi perustella hyvin. Alan kehittämisen kanalla on D.Medvedevkin, A.Nelidov sanoi.

Sopimusten solmimisseremonioihin osaallistuneita

Sopimusten solmimisseremonioihin osaallistuneita

A. Nelidov kommentoi toimittajain pyynnöstä hiljattain vahvistettuja sopimuksia.

- Karjalasta haluamme tehdä harmoonisen alueen, A.Nelidov totesi. - Sopimus maan säveltäjäliiton kanssa pönkittää tätä ajatusta.

Venäjän säveltäjäliiton johtaja V.Kazenin lisäsi tähän, että tasavallan johto kiinnittää suurta huomiota kulttuurin tukemiseen. Hän teki ehdotuksen pitää aluetasavallassa musiikkifestivaalit motolla "Karjalassa sävelletty musiikki". A.Nelidov tuki ideaa.

Tasavallan päämies korosti lehdistökonferenssin päätteeksi, että "Investointeja tulevaisuuteen" -foorumi merkitsee starttia. Nyt aluetasavaltamme jatkaa etenemistä suuremmalla vauhdilla.

Tekninen tuki
Luotu 25 marraskuuta 2011. Toimitettu 28 marraskuuta 2011.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018