Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen pitää kaasun jakeluverkoston rakentamista Karjalan tasavallan priorisoituna kehityshankkeena

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen piti 14. kesäkuuta neuvottelukokouksen, jossa käsiteltiin kaasun jakeluverkoston rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Siihen osallistuivat Karjalan tasavallan hallituksen jäsenet, Aunuksen, Pitkärannan, Sortavalan, Lahdenpohjan, Kontupohjan ja Äänisenrannan hallintopiirien, Petroskoin kaupungin, aluetasavallassa toimivien maakaasun jakeluyritysten johtajat.

Karjalan tasavallassa käynnistettiin viime vuonna Gazpromin myötävaikutuksella mittava ha ke, joka tavoittelee kaasujohdon rakentamista Laatokan ympäri, minkä vuoksi maakaasua saadaan riittävästi Aunuksen, Pitkärannan, Sortavalan, Lahdenpohjan hallintopiirien kaupunkeihin, asutuksiin ja kyliin. Kaasunsaantihankkeita toteutetaan lisäksi Petroskoissa, Äänisenrannan ja Kontupohjan piireissä - siellä jo on toimimassa päärungon muodostava kaasujohto. Aleksandr Hudilainen kuuli istunnossa kaikkien niiden laitosten ja virastojen edustajia, joista riippuu hankkeiden toteuttaminen ajoissa.

"Tästä päivästä lähtien valvotaan tiukasti kaikkia meidän sitoumuksiamme, - tasavallan päämies tähdensi, - Kaasun toimittaminen taajamaan elävöittää siellä toimintaa ja lisää asukkaiden mukavuuksia - kunnallistalous elpyy, tuotanto herää. Kaikkien tulisi käsittää vastuunsa tästä ja kaikkien on työskenneltävä tarmokkaasti hankkeen etenemiseksi". Hän kertoi, että oli aikoinaan kartuttanut toimintakokemusta osallistuessaan yhteisiin hankkeisiin Gaspromin laitosten kanssa: hänen ollessaan Leningradin alueen Hatsinan hallintopiirin johtajana saatiin piirin alueelle rakennetuksi maakaasun jakeluverkko.

Sekä tasavallan hallituksen, että paikallisten itsehallintoelinten tulisi huolehtia hankkeen valmistelutyöstä. Tarvitaan tarkkoja suunnitelmia Leningradin hallintoalueen ja Karjalan välisen, aluetasavallan hallintopiirien välisten kaasujohtojen, sivujohtojen, jakelukeskusten, kylien alueella toimivien verkkojen, uusien lämpöhuoneiden rakentamiseksi, vanhentuneiden vesijohto- ja viemäriverkkojen kunnostamiseksi. Hankkeen etenemistä käsiteltiin istunnossa. Todettiin, että Petroskoissa kytketään kaasun jakeluverkkoon tänä vuonna 40 asuintaloa ja että Kontupohjan hallintopiirin Kenttäjärven asutukseen rakennetaan kaasulla toimiva kattilahuone. Laatokan seudun hallintopiireissä laaditaan parhaillaan suunnitelmia kaasujohtojen asentamiseksi taajamiin.

Aleksandr Hudilainen ilmoitti, että tällaisia kokouksia tullaan tästä lähtien pitämään säännöllisin väliajoin. Ja tämän vasta alkua, hän totesi. "Karjalan tasavallan alue on laaja ja kaasun jakeluverkon tulisi kattaa ajan kuluttua muutkin piirit eteläisten ohella", - tasavallan päämies totesi. A. Hudilainen keskustelee hankkeen etenemisen ajankohtaisista kysymyksistä Gazpromin hallituksen puheenjohtaja Aleksei Millerin kanssa heinäkuussa.

Tekninen tuki
Luotu 14 kesäkuuta 2012 . Toimitettu 15 kesäkuuta 2012 .
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018