Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan muodostaminen jatkuu

Karjalan tasavallan päämies johtamassa aluetasavallanhallituksen istuntoa

Karjalan tasavallan päämies johtamassa aluetasavallanhallituksen istuntoa

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen ilmoitti tasavallan hallituksen 20. kesäkuuta pidetyssä istunnossa uusista nimityksistä aluetasavallan toimeenpanovaltaelimiin.

Aleksandr Tshazhengin sai Karjalan tasavallan päämiehen ensimmäisen sijaisen tehtävät ja vastaa aluepolitiikasta.

Andrei Manin sai Karjalan tasavallan päämiehen sijaisen tehtävät ja hoitaa hallituksen suhteita Karjalan tasavallan lakiasäätävään kokoukseen.

Aleksandr Hudilainen ilmoitti, että lähipäivinä tehdään vielä kaksi nimitystä. Segezhan hallintopiirin entinen johtaja Viktor Mudelj tulee johtamaan Karjalan tasavallan elvytettyä valtiollista komiteaa, joka vastaa valtion ja paikallisten itsehallintoelinten yhteistoiminnasta. Irina Kuvshinova jatkaa Karjalan tasavallan opetusministerinä.

Tasavallan päämies kertoi, että hallitukset tärkeimmät virat täytetään kesäkuun loppuun mennessä. "Olen jo ilmoittanut teille, että "varjageja" eli muukalaisia ei ilmesty paljon. yritämme käyttää aluetasavallan oman virkakoneiston potentiaalia_ sillä tasavallassa on kokeneita ja tehokkaita ammattilaisia", - hän totesi.

Muistutamme, että tasavallan päämies on nimittänyt aikaisemmin Valentina Ulitshin Karjalan tasavallan apulaispäämieheksi sekä terveys- ja sosiaalikehitysministeriksi, Igorj Usynin on saanut Karjalan tasavallan apulaispäämiehen ja tasavallan finansiiministerin tehtävät, Oleg Teljnov - Karjalan tasavallan apulaispäämiehen ja tasavallan asuin- ja kunnallis- sekä voimataloustalouden valtionkomitean johtajan valtuudet.

Tasavallan päämies esitteli hallituksen istunnossa Karjalan tasavallan uutta oikeusministeriä - Konstantin Etingofia. "Tähän asti toiminut Karjalan tasavallan valtiollinen oikeuskomitea korvataan oikeusministeriönä - näin on Venäjän federaation kaikissa tasavalloissa, - A.Hudilainen sanoi. - Konstantin Zolevitsh Etingof on työskennellyt pitkään Pietarisa ja Moskovassa. Hän on niitä "varjageja", joita olen houkutekkut aluetasavaltaan. Te huomaatte pian, että hän on todella ammattilainen".

Aleksandr Hudilainen muistutti. että Sergei Katanandov sai viime viikolla uudelleen Karjalan tasavallan edustajan tehtävät - hän jatkaa Karjalan tasavallan valtion toimeenpanoelinten edustajana VF:n Liittokokouksen Liittoneuvostossa. "Sergei Leonidovitsh on tehnyt paljon Karjalan tasavallan hyväksi ja hänen toimintansa Moskovassa jatkuu aluetasavaltamme hyväksi", - A.Hudilainen kommentoi.

Tasavallan päämies ilmoitti, että uudet nimitykset tehdään viikon sisällä, mutta ehdokkaista on ensin neuvoteltava kansanedustajain kanssa Karjalan tasavallan lakiasäätävässä kokouksessa.

Tekninen tuki
Luotu 20 kesäkuuta 2012 . Toimitettu 20 kesäkuuta 2012 .
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018