Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan Kansallismuseossa avattiin luentoseminaari "Amerikan suomalaisia Karjalassa ennen sotia"

Karjalan tasavallan Kansallismuseossa avattiin 27. syyskuuta tasavallan Kansalliskirjaston, Kansallismuseon ja Kansallisarkiston järjestämä luentoseminaari "Amerikan suomalaisia Karjalassa ennen sotia"

Aleksandr Tshazhengin tervehtimässä titaisuuteen saapuneita

Aleksandr Tshazhengin tervehtimässä titaisuuteen saapuneita

Seminaarin avajaisiin osallistuivat Karjalan tasavallan ensimmäinen apulaispäämies Aleksandr Tshazhengin, USA:n Pietarin pääkonsuli Bruce Turner, Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteen konsuli Anna-Maria Liukko, Karjalan tasavallan kulttuuriministerin ensimmäinen sijainen Irina Anikina. Kansallismuseon Aatelikokouksen salin suojiin saapui seuraamaan aiheeseen liittyviä luentoja ja puheenvuoroja tutkijoita ja museoalan työntekijöitä, kotiseudun historian tutkijoita, opettajia, Petroskoin korkeakouluopiskelijoita.

Seminaarin avajaisissa

Seminaarin avajaisissa

Seminaarissa käsitellään Venäjän ja USA:n XX vuosisadan alun traagisimpia tapahtumia. Noin 6 tuhatta "punaista" suomalaista muutti silloin Suomesta paremman elämän toivossa ensin Yhdysvaltoihin ja sittemmin sieltä Neuvosto-Karjalaan rakentamaan ahkerasti parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa itselleen ja lapsilleen. Amerikan suomalaiset antoivat valtavan suuren panoksensa Neuvosto-Karjalan talouteen, kulttuuriin ja tieteeseen, mutta 30-luvulla monet heistä joutuivat poliittisten vainojen uhreiksi, siis teloitettaviksi kansanvihollisina. Sadat joutuivat syyttöminä rangaistusvankileireille.

Seminaarissa halutaan palauttaa heidän kirkas maineensa ja muistuttaa laajoille yhteiskuntapiireille, että vuosina 1920-1930 Neuvosto-Karjalaan USA:sta saapuneet osallistuivat konkreettisin teoin uuden yhteiskunnan perustan luomiseen. Karjalan tasavallan ensimmäinen apulaispäämies Aleksandr Tshazhengin piti seminaarin alkuvaiheessa tervehdyspuheen tasavallan päämiehen ja aluetasavallan hallituksen nimissä.

USA:n Pietarin pääkonsuli B.Turner

USA:n Pietarin pääkonsuli B.Turner

- Tämä hanke käynnistettiin 11 vuotta sitten. Karjalan Kansalliskirjasto ja USA:n Pietarin konsulaatti solmivat silloin ensimmäisen kontaktinsa "Amerikkalaisnurkkauksen" luomisen puitteissa. Yhteistyö sujuu edelleenkin tuloksellisesti. Se on osa maittemme välisiä laajoja kontakteja. Monivuotiset kansainväliset kontaktit tukevat tasavaltamme historian vaalimista. Näin siirtyy tuleville sukupolville tieto ihmisistä, jotka ovat työskennelleet ja työskentelevät edelleenkin täällä. Karjalan tasavallassa syntyneillä ja kasvaneilla on lukuisia tuttavia ja sukulaisiakin Amerikan suomalaisten keskuudessa. Kansallisuudesta, puhutusta äidinkielestä, uskontokunnasta huolimatta pääsevät aina hyväntahtoiset ihmiset yhteisymmärrykseen. Tarvittaessa he tukevat toisiaan. Hanke tähtää tulevaisuuteen: nojaamatta historiallisiin tosioihin emme pysty rakentamaan mitään uutta.

Seminaariin osallistuneita

Seminaariin osallistuneita

USA:n Pietarin pääkonsuli Bruce Turner kiitti seminaarin järjestäjiä suuresta valmistelutyöstä:

- On suuri kunnia osallistua tähän kansainväliseen seminaariin. Karjalan suomalaisten historiaa vielä selvitetään. Amerikan suomalaisten jättämiä jälkiä on Karjalan tasavallan ja Luoteis-Venäjän historiassa. On tärkeää, että hankkeeseen osallistuu laajojen kansalaispiirien edustajia, etenkin nuorisoa. Juuri nuorten tutkijain tulisi selvittää useampi vielä hämärä sivu maittemme välisten suhteiden historiassa.

Professori Alexis Pogorelskin (oikealla) pitämässä alustusta

Professori Alexis Pogorelskin (oikealla) pitämässä alustusta

Karjalaiset ja amerikkalaiset historioitsijat - kotiseuduntutkijat pitivät alustuksiaan. Yhdysvaltalainen tutkija, Minnesotan osavaltion Duluthin yliopiston historiallisen tiedekunnan dekaani, professori Alexis Pogorelskin piti alustuksen suomalaisesta diasporasta USA:ssa ja niistä tekijöistä, jotka olivat vuosina 1920 -1930 vaikuttanee suomalaisten laajamittaiseen muuttoon USA:sta Neuvosto-Venäjälle. Pohjois-Amerikan suomalaisten panoksesta Karjalan tasavallan talouden kehittämiseen, heidän ja paikallisen väestön välisistä suhteista, Amerikan suomalaisten kohtaloista "Suuren terrorin" karmeina vuosina kertoi Petroskoin valtionyliopiston Pohjois-Euroopan historian oppituolin haltija Irina Takala.

Karjalan tasavallan Kansallisarkisto ja Kansallismuseo esitelevät seminaarin puitteissa yhteistä asiakirjanäyttelyä "CHOICE? VALINTA! ВЫБОР. Pohjois-Amerikan suomalaisia Neuvosto-Karjalassa". Seminaarissa on mahdollisuus selailla yhdysvaltalaisia aikakausjulkaisuja "Journal of Finnish Studies" ja sen erikoispinosta "Victims and Survivors", jota esittelee sen toimittaja Helen Halmari. Seminaariin saapuneille esitellään Arvi Pertun kirjoittaman ja Amerikan suomalaisten kohtaloista Neuvosto-Karjalassa kertovan "Papaninin retkikunta" -romaanin venäjännöstä.

Tekninen tuki
Luotu 26 syyskuuta 2012. Toimitettu 26 syyskuuta 2012.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018