Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Ryymäkosken vesivoimala otettu käyttöön Karjalan tasavallassa

M.Kurbatov ja A.Hudilainen avaamassa voimalaa

M.Kurbatov ja A.Hudilainen avaamassa voimalaa

Karjalan tasavallan Sortavalan hallintopiirissä käynnistettiin 17. heinäkuuta pienvesivoimala Ryymäkoski. Ympäristöystävällisen ja uusiutuvaa energianlähdettä hyödyntävän voimalan käynnistämiselle omistettuun juhlatilaisuuteen osallistuivat mm. Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen, tasavallan hallituksen muutamat jäsenet, Venäjän voimatalouden apulaisministeri Mihail Kurbatov, federaalinen päätarkastaja Karjalan aluetasavallassa Aleksandr Hynninen, Nord Hydro Oy:n johtokunnan neuvoston puheenjohtaja Mihail Zavorovski, Nord Hydro Oy:n toiminnanjohtaja Aleksei Vinogradov.

Voimalan sisätiloissa

Voimalan sisätiloissa

Ryymäkoskella oli toiminut viime vuosisadan 30-luvulta alkaen vesivoimala. Se tuotti sähköä lähiasutusten tarpeisiin. Alue kuului silloin Suomen tasavallalle. Voimala tuhoutui sodissa useiden muiden Karjalan tasavallan teollisuuskohteiden tavoin. Tohmajoen Ryymäkoskea ei sotien päätyttyä valjastettu. Vasta toukokuussa 2012 ryhtyi Nord Hydro Oy Pietarista rekonstruoimaan kohdetta, tarkemmin sanoen - rakentamaan sitä aivan uudelleen. Pääurakoitsijana toimi aluetasavallan Karelstroimehanizatsija Oy.

M.Kurbatov, A.Hudilainen ja A.Vinogradov

M.Kurbatov, A.Hudilainen ja A.Vinogradov

Aluetasavallan päämies Aleksandr Hudilainen sanoi puhuessaan juhlaseremoniassa, että Karjalan tasavalta riippuu sen ulkopuolelta toimitettavasta sähköstä: vuosittain kulutettavasta 9 miljardista kiliwattitunnista paikan päällä tuotetaan vain viisi miljardia. Siksi on tuiki tärkeää lisätä omavaraisuutta ja hyödyntää energian tuotannon sektorissa mm. tasavallan vesistöjen potentiaalia.

N.Makarov luovuttamassa symbolisia avaimia A.Vinogradoville

N.Makarov luovuttamassa symbolisia avaimia A.Vinogradoville

- Aluetasavallassa toimi aikoinaan kymmenkunta pienvesivoimalaa. Ne suljettiin muka tarpeettomina. Onneksi löytyi yritys, joka ryhtyi elvyttämään niitä. Kahden viime vuoden aikana käynnistettiin kaksi pienvoimalaa. Toinen avattiin syyskuussa 2011 Läskelässä. Tasavallan 9 asutuksella ei ole sähköjohtoja keskusverkostoon ja energiaa tuotetaan paikan päällä epäluotettavalla dieselvoimalla. Tasavallassa on rakennuslaitoksia jotka pystyvät suoriutumaan vaativista hankkeista. On lähes kaksikymmentä paikkaa Karjalan tasavallan joilla, joihin pienvoimalat sopisivat erinomaisesti. Tähän mennessä vahvistettiin viisi hankesopimusta pienvoimaloiden pystyttämiseksi, - Karjalan tasavallan päämies sanoi.

M.Kurbatov ja A.Hudilainen seuraamassa voimalan laitteiston käynnistämistä

M.Kurbatov ja A.Hudilainen seuraamassa voimalan laitteiston käynnistämistä

Venäjän voimatalouden apulaisministeri Mihail Kurbatov totesi puhuessaan juhlatilaisuudessa, että Ryymäkosken teho ei ole suuri - vain 620 kWh, mutta hankkeen toteutuminen merkitsee paljon koko Venäjän mittakaavassa.

- Voimalan rakentaminen on uuden vaiheen jatkoa Venäjän sähköteollisuuden kehittämisessä: Ryymäkosken voimala on jo toinen uusien teknisten ja talousvaatimusten puitteissa maahan rakennettu. Nämä vaatimukset stimuloivat pienvoimaloiden rakentamista Venäjälle. Ja niitä tullaan pystyttämään valtakunnan eri osiin. Pienvoimalat Karjalan tasavallassa ovat ensimmäisiä pääskysiä, jotka ilmoittavat uuden elämänvaiheen koittamisesta, - Mihail Kurbatov tähdensi.

Vesivoimala toiminnassaan

Vesivoimala toiminnassaan

Venäjän voimatalouden apulaisministeri kiitti Karjalan tasavallan Aleksandr Hudilaisen johtamaa hallitusta: "Ei ole sattumanvarausta se, että hankkeen toteuttajat ovat valinneet juuri Karjalan tasavallan pilottiohjelman toteuttamispaikaksi - regioonissa yritetään kaikin voimin tukea sijoittajia. kiitos tästä kuuluu Aleksandr Hudilaiselle".

Uusi Ryymäkosken voimala

Uusi Ryymäkosken voimala

Vesivoimalan käyttö säästää vuosittain lähes 550 tonnia hiiltä tai öljyä. Voimalaa hyödynnetään ympäri vuoden ja tuottaa sähköä sairaaloihin, kouluihin, vesipumppuihin. Paikallisten asutusten sähkönsaanti on nyt turvallisempaa.

Vesivoimalaan asennettiin etupäässä Tshekissä tuotettua kalustoa ja koneistoa, muuta on myös ruotsalaisia ja kotimaisia kojeita ja laitteita. Sen toimintaa valvotaan ja ohjataan automaattisesti. Kohteessa ei tarvita päivystäjiä. Tiedot välittyvät Nord Hydro Oy:n keskusvalvomoon, joka sijaitsee Läskelässä siellä toimivan pienvoimalan alueella. Tarvittaessa lähtee sieltä korjausryhmä, joka muuten suorittaa tarvittavat huoltotyöt säännöllisin väliajoin.

Tohmajoella

Tohmajoella

Ryymäkosken vesivoimalan rakentamisessa hyödynnettiin parasta ulko- ja kotimaista kokemusta. Otettiin huomioon alhaisten lämpötilojen haittavaikutukset ja muut vastaavat negatiiviset tekijät - vaihtelevat sääolosuhteet.

Aleksandr Hudilainen luovutti juhlatilaisuudessa parhaille työntekijöille Karjalan tasavallan kunniakirjat. Pääurakoitsijana toimineen aluetasavallan Karelstroimehanizatsija Oy:n pääjohtaja ja samalla Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen ensimmäinen apulaispuhemies Nikolai Makarov luovutti Nord Hydro Oy:n toiminnanjohtaja Aleksei Vinogradoville vertauskuvalliset avaimet voimalaan.

Aleksandr Hudilainen ja Mihail Kurbatov painoivat yhdessä seremonian päätteeksi vesivoimalan käynnistäneen napin. Ryymäkosken pienvoimala alkoi tuottaa sähköä…

Tekninen tuki
Luotu 17 heinäkuuta 2013. Toimitettu 18 heinäkuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018