Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Valtionkomission jäsenet käsittelivät Karjalan tasavallan ehdotuksia aluetasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisen toimintasuunnitelmaan

Aleksandr Hudilainen

Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan hallituksen tiloissa pidettiin neuvottelukokous, jossa käsiteltiin aluetasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisen puitteissa toteutettavien kokonaisvaltaisen kehityksen hankkeiden strategiaa. Neuvottelua johtivat Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteerin sijainen Vladimir Nazarov ja Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen.

Neuvottelukokoukseen osallistuneit

Neuvottelukokoukseen osallistuneit

Neuvotteluun osallistuivat Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisesta vastaavan Valtiollisen juhlatoimikunnan jäsenet ja federaalistern virastojen johtohenkilöt. Heistä mainittakoon Venäjän aluekehitysministerin sijainen Sergei Vahrukov, Opetus- ja tiedeministerin sijainen Veniamin Kaganov, Terveysministerin sijainen Igor Kagramanjan, Venäjän aluekehitysministeriön VF:n subjektien kehitystä jouduttavien sijoitushankkeiden, tavoite- ja erikoisohjelmien departementin päällikkö Nurali Revzanov, turvaneuvoston koneiston esittelijä Dmitri Afinogenov, Euro-Aasialaisen taloudellisen ja juridisen yhteistyön keskuksen puhemiehistön varapuheenjohtaja Aleksandr Prilepin ja valtakunnan aluekehitysministeriön Luoteisen osaston johtaja Marija Solodjazhnikova.

Vladimir Nazarov

Vladimir Nazarov

Valtionkomission jäsenet tutustuivat tiistaina tasavallan pääkaupunkiin. He vierailivat Petroskoin valtionyliopiston IT-puistossa, tuotantolaitoksissa, terveyskeskuksissa ja oppilaitoksissa, osallistuivat neuvottelukokouksiin ja aluetasavallan kehityshankkeiden esittelytilaisuuksiin. Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistutumisesta vastaava Valtiollisen komissio (juhlatoimikunta) perustettiin Venäjän presidentin Vladimir Putinin ukaasilla tämän vuoden toukokuussa. Sen jäsenet koordinoivat Venäjän federaation ja Karjalan tasavallan valtaelinten, merkkipäivän viettoa valmistelevien laitosten toimintaa valmisteilla olevan hankeohjelman puitteissa. Valtionkomissiota johtaa VF:n Turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Valtionkomission ensimmäinen istunto pidettiin Moskovassa 2. päivänä elokuuta. Tiistaina pidetyn neuvottelukokouksen päätarkoituksena oli valmistella komission toista istuntoa, joka pidetään lokakuussa Petroskoissa. Siinä on määrä käsitellä luonnosta toimintasuunnitelmaksi, joka toteutetaan Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisen puitteissa, ja laaditaan perusta aluetasavallan kokonaisvaltaisen kehityksen strategiakasi.

Hallituksen istuntosalissa

Hallituksen istuntosalissa

Aleksandr Hudilainen kiitti puhuessaan istunnon avajaisissa valtionkomission jäseniä heidän osallistumisestaan aluetasavallan merkkipäivän vieton suureen valmistelutyöhön.

- Venäjän presidentti asetti tehtävän muuttaa olennaisesti tilanne Karjalan tasavallassa. Siitä on tehtävä maan luoteisvyöhykkeen taloudellisen kehityksen veturi. Nykyisin aluetasavaltaa elää valtiontukiaisilla, - Aleksandr Hudilainen sanoi. - Tuleva merkkitapahtuma on aluetasavallalle ainutlaatuine mahdollisuus. Meidän on laadittava kehityksen oikea strategia. Kehityssuunnitelmien toteuttaminen aikailematta vaikuttaa sosiaalistaloudelliseen elämään tervehdyttävästi. Tehtävä vaatii suuria ponnistuksia. mutta nykyisin meillä on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan.

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteerin sijainen Vladimir Nazarov kannatti Aleksandr Hudilaisen ajatuksia.

Valtionkomission jäseniä

Valtionkomission jäseniä

- Valmistautuminen aluetasavallan perustamisen vuosijuhlaan tulee epäilemättä nostattamaan ihmisten elämän laatutasoa Karjalan tasavallassa. On luotava houkuttelevat taloudelliset ja poliittiset edellytykset sosiaalistaloudellisen kehityksen nopeuttamiseksi. Mittavien tehtävien täyttämiseksi on olemassa kaikki edellytykset, aluetasavallassa on tasokasta ammattityövoimaa ja asiantuntemusta, paikalliset ihmiset rakastavat synnyinseutuaan ja ovat työteliäitä, täällä on ainutlaatuisia luonnonvaroja ja hyviä mahdollisuuksia luoda uusia tuotantoklustereita, - hän totesi.

Vladimir Nazarov painotti, että hankesuunnitelmien laatimiseksi on hyödynnettävä yksityisyritysten ja valtion välisen partnerityön mekanismeja, kehityksen ja rahoittamisen ajanmukaisia instrumentteja.

Neuvottelukokouksessa käsiteltiin hallituksen ehdotuksia Karjalan tasavallan kokonaisvaltaisen kehityksen strategian laatimiseksi aluetasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisen puitteissa. Tilaisuudessa muotoiltiin valtionkomission alaisten työryhmien tehtävät komission toiseen istuntoon valmistautumisen puitteissa.

Tekninen tuki
Luotu 3 syyskuuta 2013. Toimitettu 4 syyskuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018