Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

”Monokaupunkien” kehittämiskonseptia laativa työryhmä työskenteli viikon Karjalan aluetasavallassa

Rashid Nurgalijev ja Aleksandr Hudilainen

Rashid Nurgalijev ja Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valtionkomission alaisen ”monokaupunkien” kehittämiskonseptia laativan työryhmän jäsenet työskentelivät viikon Karjalan aluetasavallassa Venäjän turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Rashid Nurgalijevin johdolla. He tutustuivat tilanteeseen Karhumäen, Segezhan, Pitkärannan, Sortavalan, Lahdenpohjan ja Suojärven hallintopiirien kaupungeissa ja taajamissa. Työmatkan tuloksia pohdittiin Karjalan tasavallan hallituksen suojissa 24. tammikuuta pidetyssä tilaisuudessa.

Viikon työn päättäneen istunnon osanottajia

Viikon työn päättäneen istunnon osanottajia

Työryhmään kuului Ven’jän federaation ministeriöiden, Vneshekonombank-pankin, Venäjän pk-yrittäjäin ”Opora Rossii”-järjestön edustajia. Heitä opastivat matkansa aikana Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen ja tasavallan hallituksen muutamat ministerit. Työryhmän jäsenet kävivät mainittujen hallintopiirien suurimmissa tuotantolaitoksissa, tutustuivat tuloksellisesti toimiviin teollisuuslaitoksiin, käsittelivät yhdessä piirien johtajain kanssa valmistautumista merkkipäivään.

ŹąšåėččRyhmän viikon kestäneen työvierailun tuloksia pohditaan

ŹąšåėččRyhmän viikon kestäneen työvierailun tuloksia pohditaan

- Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosipäivä on tärkeä tapahtuma. Edessä on vielä kuusi vuotta elämän kohentamiseksi Karjalan tasavallan piireissä. Näinä vuosina on hallituksen toimittava niin, että kansalaiset jäisivät asumaan aluetasavaltaan. Tätä varten on parannettava sijoitustoiminnan edellytyksiä ja investointi-ilmapiiriä sekä kannustettava yrittäjiä, - Rashid Nurgalijev sanoi puhuessaan tilaisuudessa.

"Monokaupunki"-työryhmän jäseniä

"Monokaupunki"-työryhmän jäseniä

Työryhmän jäsenten toiminnan päätarkoituksena on löytää talouden kehityksen veturit jokaisessa hallintopiirissä, kannustaa pk-yrittäjiä, antaa juridista ja järjestelyapua aloitekykyisille ihmisille, löytää mahdolliset rahoituslähteet hankkeille. Siinä ovat ryhmän johtajan mielestä tärkeimmät tavoitteet, joiden saavuttamiseksi työryhmä jatkaa toimintaansa.

Karjalan tasavallan toimeenpanovallan edustajaia

Karjalan tasavallan toimeenpanovallan edustajaia

Karjalan tasavallan päämies kiitti korkea-arvoisen työryhmän jäseniä heidän työstään aluetasavallan talousongelmien ratkaisemiseksi. ”On tehtävä kaikki voitava tärkeimpien työnantajain säilyttämiseksi ja pk-yritysten toiminnan tehostamiseksi yhden työnantajan taajamissa. Näin voidaan voittaa vallitsevat ongelmat”, - Aleksandr Hudilainen sanoi.

"Monokaupunki"-työryhmän jäseniä

"Monokaupunki"-työryhmän jäseniä

Sanomansa mukaan laadittiin viikossa joitakin aloitteita valtakunnallisten miniteriöiden ja rahalaitosten edustajain myötävaikutuksella. Niiden toteuttaminen käynnistetään aikailematta. Yksistään pelkkä arvovaltaisen työryhmän saapuminen aluetasavaltaan antoi joillekin yrityksille potkua vanhojen ongelmien ratkaisemiseksi.

Tasavallan päämiehen ilmoittaman mukaan tullaan vuonna 2014 ponnistelemaan aluetasavallan hallituksen ja valtakunnallisten miniteriöiden yhteisvoimin valtiollisen juhlatoimikunnan toiminnan puitteissa. On laadittava yksityiskohtainen kokonaisvaltainen valtakunnallinen tavoiteohjelma Karjalan tasavallan kehittämishankkeiden toteuttamiseksi. Sen laatimiseksi tarvitaan aluetasavallan kaupunkien ja piirien asukkaiden aktiivisia ponnistuksia

Tekninen tuki
Luotu 24 tammikuuta 2014. Toimitettu 27 tammikuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018