Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Kansainvälisen Liiku terveenä–hankkeen vuoden 2013 tulokisa käsitelty Joensuussa

Kansainvälisen ”Cross Border Move for Health” (Liiku terveenä) –hankkeen vuoden 2013 tulokisa käsiteltiin 23. -24. tammikuuta Joensuussa. Samalla pohdittiin yhteistyön näkymiä vuonna 2014.

Hanketta toteutetaan ENPI CBC Karelia -ohjelman puitteissa. Sen tavoitteena on laajentaa kansinvälistä yhteistyötä Suomen ja Venäjän asiantuntijain kesken, vammaisten kuntoutuksen ja liikunnan muotojen täydellistämistä, oppimateriaalin kehitystä jne.

Maisteri Miia Pasanen Karelia sovellettujen toeteiden yliopistosta piti hankkeen aikaansaannoksia pääpiirteissään myönteisinä ja kannatti kansainvälisen yhteistyönjatkamista.

Viime vuonna tutkittiin yhteisvoimin liikunnan ja urheilun tilaa Karjalan tasavallassa ja Suomessa. Tulosten vertailun myötä konkretisoitiin toimintatavoitteita.

Joensuussa pidettiin kesäkuussa 2013 kansainvälinen seminaari sovelletun liikunnan kysymyksistä. Siihen osallistuneille esiteltiin mahdollisuuksia järjestää vammaisten liikuntaa eri muodoissa. ”Esteetön ympäristö” –työpajan puitteissa tehtiin retki rullatuolissa simulaattoreiden ja keskusteltiin vammaisten liikkumismahdollisuuksien lisäämisen kysymyksiä. Karjalan tasavaltaa edustivat seminaarissa ”Venäjän erikoisolympialaiset”-nimisen kansalaisjärjestön, aluetasavallan kuntoutuskeskuksien, Petroskoin opettajaopiston, Karjalan valtiollisen kasvatusopillisen akatemian, KT:n nuorisonasiain, liikunnan, urheilun ja matkailun ministeriön toimitsijat.

Sortavalassa pidettiin lokakuussa kansainvälinen seminaari liikunnan ikäihmisten liikunnan ja urheilun järjestämisestä Venäjällä ja Suomessa. Seminaarissa käsiteltiin liikunnan ja urheilun johtamista, urheiluseurojen toimintaa. Siinä kiinnitettiin erikoista huomiota kehittämiseen rajan molemmin puolin.

Petroskoin opettajaopiston, Petroskoin valtionyliopiston liikunnan, urheilun ja matkailun instituutin, Karjalan tasavallan liikunnanopettajain yhdistyksen edustajainvaltuuskunnan jäsenet tutustuivat marraskuussa Jyväskylän yliopiston liikunnan tiedekunnan toimintaan ja kävivät huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa. He seurasivat invalidien urheilu- ja liikuntaliiton järjestämiä invalidilasten kilpailuja, joihin osallistui yli 300 liikuntaa harrastavaa.

Vuonna 2014 pidetään hankkeen puitteissa muutamia kilpailuja. Karjalan urheiluliittojen edustajia saapuu toukokuussa Suomeen kansainvälisten urheilusuhteiden syventämisen merkeissä. Invalidilapsia osallistuu Joensuun kesäleirin toimintaan. Hanketta esitellään Petroskoissa kesäkuussa 2014 pidettävässä liikunnanopettajain kansainvälisessä kongressissa.

24. tammikuuta käsiteltiin seminaarissa tiedotus- ja metodologisten aineiden julkaisemista asiantuntijainkäyttöön vuonna 2014. Esitteissä ja aineistokokoelmissa on määrä kosketella terveellisen elämäntavan tekijöitä, urheilun ja liikunnanjärjestämistä. Kokoelmat laaditaan Karjalan tasavallan ja suomen asiantuntijain yhteistuumin.

Tekninen tuki
Luotu 29 tammikuuta 2014. Toimitettu 29 tammikuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018