Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan päämies: ”Ainutlaatuisten malmiesiintymien hyödyntäminen Puutosin hallintopiirissä vaikuttaisi olennaisesti aluetasavallan kansantalouden kehitykseen”

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen osallistui 5. helmikuuta pidettyyn asiantuntijaneuvoston istuntoon. Neuvosto toimii tasavallan talouskehitysministeriön alaisuudessa ja käsittelee tasavallan alueellisen talouspolitiikan kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä.

Neuvoston istunto pidettiin Venäjän tiedeakatemian Karjalantasavallan tiedekeskuksen tiloissa. Tiedekeskuksen johtaja Aleksandr Titov toimi istunnon puhemiehenä. Aluetasavallan tieteellisten ja koulutuslaitosten edustajat käsittelivät yksityiskohtaisesti Puutosin hallintopiirin raaka-ainevarojen hyödyntämiskonseptia.

Geologisten tutkimusten tulosten mukaan on hallintopiirissä mittavia mineraali- ja malmivaroja. On saatu selville ainakin neljän malmiesiintymän rajat. Titaani- ja magnetiittimalmeja on tiettävästi hallintopiirissä eniten kaikista Venäjän luoteisalueen hallintoalueista. Siellä on rautaa, titaania, vanadiinia, kuparia, kultaa platinaryhmän metalleja. Kromimalmiesiintymä on sekin ainutlaatuinen. Hallintopiirin uumenissa on nikkeliä, kallioita sepelin, graniitin ja gabrodiabaasin hyödyntämistä ja vuorausaineiden tuotantoa varten.

Jos luonnonvarojen hyödyntämisestä päätetään saattaa se houkutella mittavia sijoituksia, perustaa uusia tuotantolaitoksia ja jouduttaa talouden kehitystä. Mittava hanke nopeuttaisi kuljetus-, voimatalous- ja sosiaali-infrastruktuurin ajanmukaistamista. Hanke voitaisiin toteuttaa valtion ja yksityisten yritysten yhteistyöllä.

Neuvoston jäsenet toivat ilmi mielipiiteitään hankkeen pohjustamisesta ja vallitsevista ongelmista, tekivät ehdotuksia ja aloitteita. Asiantuntijat valaisivat mm. asioista, jotka liittyvät malmien määrän arviointiin, luonnonvarojen hyödyntämisen nykyisten teknologien tekoon, ympäristöriskeihin, ekologisiin rajoituksiin, sijoitusten määriin ja hyödyntämisasteeseen, varojen palautumiseen, ammattityövoiman löytämiseen, paikallisten energiaresurssien käyttöön. Istunnossa todettiin, että piiriin tulisi lähettää kokonaisvaltainen tutkimusretkikunta, jonka jäsenet tekisivät perusteellisen geologis-teknologisen ja ekologis-taloudellisen arvion hankeluonnoksesta, joka koskettelee Puutosin hallintopiirin hyödyllisten kaivannaisten kokonaisvaltaista hyödyntämistä.

Eksperttineuvoston jäsenten lähes yksimielisen arvion mukaan hankeen eteen tulisi tehdä työtä.

- Puutosin megahankkeen idea tavoittelee valtavien ongelmien kokonaisvaltaista ratkaisemista ja seudun kehittämistä. Maassamme ei ole paljon vastaavia suunnitelmia. Tämän hankkeenonnistunut toteuttaminen saattaisi olla malliesimerkkinä muille, - Venäjän tiedeakatemian Karjalantiedekeskuksen johtaja Aleksandr Titov sanoi. – Päätehtävänämme on nyt yhdistää eri alojen tutkijain tieto, jota tarvitaan megahankkeen perusteluihin yksityiskohtaisemmin ja tarkkojen suunnitelmien luomiseen. Hankkeen onnistumiseksi tarvitaan tasavalan hallituksen, asiantuntijain ja aluetasavallan yhteiskuntapiirien ponnistuksien yhdistämistä.

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen kiitti neuvoston jäseniä asiallisesta suhtautumisesta megahankkeeseen.

- Ainutlaatuisten malmiesiintymien hyödyntäminen Puutosin hallintopiirissä vaikuttaisi olennaisesti aluetasavallan kansantalouden kehitykseen”. Tutkijain tarkat ja painokkaat lausunnot merkitsevät meille paljon. Tiedemiesten arviot saattavat nopeuttaa hankkeen käsittelyä Venäjän hallituksen tasolla, - Aleksandr Hudilainen painotti.

Sanomansa mukaan on Puutosin megahanketta jo käsitelty konseptin muodossa valtakunnan johtoelimissä ja mm. Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa tasavallan päämiehen käymissä neuvotteluissa. Presidentin toimeksiannosta huolehtivat megahankkeen käsittelyprosessista Venäjän federaation hallituksen puheenjohtajan ensimmäinen sijainen Igor Shuvalov ja valtakunnan johtajan apulainen Andrei Belousov.

Aluetasavallan asiantuntijain tuli laatia entistä painokkaampi perustelu Puutosin hallintopiirin mineraali- ja malmivarojen kokonaisvaltaisen hyödyntämisen käynnistämiselle. Asiakirja toimitetaan Venäjän federaation ministeriöille käsittelyä varten.

Tekninen tuki
Luotu 5 helmikuuta 2014. Toimitettu 6 helmikuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018