Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen: tehtävänämme on rakentaa Karjalan tasavallantulevaisuutta nojautuen olemassa olevaan potentiaaliin

Karjalan tasavallanperustamisen 100-vuosijuhlatoimikunnan puitteissa luodun monokaupunkien kehitystä jouduttavan työryhmän jäsenet vierailivat taas aluetasavallassa. Ryhmään kuuluu Venäjän federaation ministeriöiden ja valtionlaitosten edustajia. Ryhmää johtaa Venäjän turvaneuvoston apulaissihteeri Rashid Nurgalijev. Korkeat virkailijat tutustuivat yhdessä Aleksandr Hudilaisen kanssa lauantaina 29. maaliskuuta Äänisranna haölintopiirin maalaisasutuksiin.

Käytyään paikallisissa yrityksissä ja sosiaalilaitoksissa pitivät Rashid Nurgalijev ja Aleksandr Hudilainen neuvottelukokouksen, johon osallistui paikallisia virkamiehiä, piirineuvoston (kunnan valtuuston) jäseniä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja pk-yrittäjiä. Kokouksessa pohdittiin sosiaalistaloudellista tilannetta Äänisenrannan hallintopiirissä ja sen kehityksen suunitelmia aluetasavallan perustamisen100-vuosijuhlan lähetessä.

Aleksandr Hudilainen korosti uudemman kerran merkkipäivään valmistautumisen tärkeyttä. Merkkipäivä on otettava vastaan uusin saavutuksi toteuttamalla mittavat Venäjän valtion rahoittamat hankkeet.

- On asetettu tavoite muuttaa vuoteen 2020 mennessä olennaisesti tasavallassa nykyisin vallitseva tilanne. Hankkeet toteutetaan käytössä olevaan valtavaan kehityspotentiaaliin nojautuen. Meillä on talousmetsiä, hyödyllisiä kaivannaisia, matkailupotentiaalia ja maataloutta, bioresursseja ja erinomainen maantieteellinen sijainti. Yhteistuumin kansalaisjärjestöjen, kuntien ja yritysten kanssa tullaan laatimaan tarvittavat asiapaperit Karjalan tasavallan konkreettisten kehityssuunnitelmienvahvistamiseksi.

Rashid Nurgalijev yhtyi tähän ajatukseen puhuessaan neuvottelussa:

- Valtiollinen komissio ei huolehdi siitä, että julkisivut maalataan kunnolla juhlapäiväksi, kaupunkien kadut lakaistaan ja pihat putsataan. Tehtävänämme on laatia nyt sellaiset suunnitelmat, jotka toteutetaan kuuden vuoden kuluessa. Hankkeiden onnistuminen nostattaa paikallisten asukkaiden elämän laatua.

Maan turvaneuvoston apulaissihteeri korosti, että johtamaansa työryhmään kuuluu maan ministeriöiden virkailijoita, jotka asiantuntijoina pystyvät vaikuttamaan tilanteeseen. Valtiolliseen juhlatoimikuntaan kuuluu todellisia vaikuttajia ja toimijoita. Hän kiitti aluetasavallan päämies Aleksandr Hudilaista suuresta panoksestaan valmistelutyöhön.

- Me emme pysty täyttämän aluetasavallan, kaupunkien ja hallintopiirien virkailijaintehtäviä. Me emme ole tarkastajia. Saavuimme nähdäksemme omin silmin ongelmat ja löytääksemme niihin ratkaisukeinoja, - Rashid Nurgalijev sanoi.

Tasavallan päämies muistutti, että Karjalan tasavallanperustamisen 100-vuotispaäivään valmistautumisenmerkeissä oli aluetasavalta jo saanut niin kutsutun valmistelutyön piensuunnitelman puitteissa yli 3 miljardia ruplaa. Tästä määrärahasta saa Äänisenrannan hallintopiiri lähes 450 miljoonaa ruplaa. Hän totesi, että paikallisen vallan on toimittava tarmokkaasti odottamatta, että Moskova tai aluetasavallanhallitus ratkaisevat kaikki ongelmat. Piirissä on potentiaalia. Maan vuokraamisesta saa melkoisesti tuloja, jos tämä toiminta järjestetään kunnolla. Joissakin yrityksissä maksetaan palkkaa, joka käsittää alle elintasominimin. Tilanne on korjattavissa.

Äänisenrannan administraation ensimmäinen varajohtaja Juri Kizmin totesi puhuessaan kokouksessa, että tilannetta hallintopiirin tulojen osalta parannettiin. Velkarästejä kuoletettiin 17,8 miljoonan ruplan arvosta.

Piirin johtaja Aleksei Lutshin luetteli asukkaiden ongelmia: joissakin kylissä ei ole laadukasta juomavettä, piirin alueella sijaitsevat tiet ovat kehnossa kunnossa, terveydenhuollossa on puutteita, luvattomia kaatopaikkoja on melkoinen määrä.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan rahaa. Mitä enemmän on piirissä rytmillisesti toimivia yrityksiä, sitä vakaampi ja vauraampi elämä on.

Paikallisten yritysten johtajat puhuivat tilaisuudessa. Ladvan Majak-tilan toiminta vaikuttaa sekä hallintopiirin, että koko aluetasavallan elämään. Ladvaan rakennetaan suurnavettaa. Majakin johtaja Igor Klopot ilömoitti, että tilan karjan päälukua on määrä kasvattaa tänä vuonna 450:een. Kun rakennushankkeentoinen vaihe viedään päätökseen on tilalla lypsäviä lehmiä vuonna 2015 - 600.

Igor Klopot päivitteli sähköhinnan tuntuvaa kasvua.

Monet kuutkin piirin tuotantolaitokset kärsivät tappioita nousseiden sähkötariffien vuoksi. Aleksandr Hudilainen ilmoitti, että hallituksen on puututtava sähkömonopolin menettelyyn.

Ladvan metsäteollisuusyritys Oy:n johtaja Irina Surzhikova puhui maan metsälain kankeudesta, alan työntekijäin ikääntymisestä. Hän ehdotti yrittäjäin tasavallan neuvoston toiminnan tehostamista.

Äänisenrannan piiriin luotiin hiljan uusin laskettelukeskus Jalomäki. Täällä pidetään nykyisin harjoituksia ja vietetään aikaa. Keskus saattaa houkutella aluetasavallan asukkaiden lisäksi turisteja muualtakin. Zaozerjen (Järventakainen) koulun oppilaat saavat käyttää laskettelukeskusta maksutta.

Jalomäen johtaja Dmitri Vaitkus totesi, että Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumien merkeissä aikoo keskus rekonstruoida tasavallan korkeimman urheilumestaruudenkoulun, joka sijaitsee lähellä laskettelurinteitä.

Aleksandr Hudilinen totesi neuvottelun päätteeksi, että hallintopiirin asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen tulisi yhdistää ponnistuksia ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi yhteistuumin.

- Venäjän hallitus ei unohda meitä aluetasavallan merkkivuoden vuoksi. Tästä kielii korkea-arvoisen ryhmän vierailu. Mutta meidänkin tulisi tehostaa työskentelyämme. Ei saa olla kuluttaja, pitää olla luoja ja rakentaja! – Aleksandr Hudilainen tähdensi. Kaupunkien ja asutusten katujen ja pihojen puhtaus riippuu asukkaista. Roska, lika, kaatopaikat – tämähän pistää ulkopuolisen silmään ensimmäisenä. Voidaanhan järjestä siivoustalkoita. Eikä tarvitse suurempia uhrauksia…

Venäjän turvaneuvoston apulaissihteeri sanoi:

- Näen vielä kerran, että Karjalan tasavallan johdossa on hyvä tiimi. Sen jäsenet tietävät, mitä on tehtävä tasavallan asukkaiden elämän parantamiseksi.

Rashid Nurgalijev kehotti hallintopiirin johtajia laatimaan viikossa viisi ehdotusta, joiden toteuttaminen vaikuttaisi ratkaisevasti koko piirin talouskasvuvauhtiin. On löydettävä viisi kaikkein tärkeintä hankeluonnosta lyhyessä ajassa. Maan korkeimmalla tasolla käsitellään luonnoksia ja hankkeiden rahoituskin järjestynee.

Tekninen tuki
Luotu 29 maaliskuuta 2014. Toimitettu 31 maaliskuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018