Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valtiollisen komission alaisen teollisuuden kehityshankkeita jouduttavan työryhmän jäsenten työvierailu Petroskoissa

Venäjän turvaneuvoston apulaissihteeri Rashid Nurgalijev, Venäjän teollisuus- ja kauppaministerin sijainen Georgi Kalamanov ja Aleksandr Hudulainen osallistuivat 15. huhtikuuta pidettyyn neuvottelukokoukseen, jossa pohdittiin Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan merkeissä perustetun valtiollisen komission alaisen teollisuuden kehityshankkeita jouduttavan työryhmän jäsenten työvierailua Petroskoissa. Työryhmän jäsenet tutustuivat maanantaina tasavallan pääkaupungin teollisuuslaitosten toimintaan.

Aleksandr Hudilainen totesi puhuessaan neuvottelukokouksen avajaisissa, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin ukaasi Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistutumisesta julkaistiin 24. toukokuuta – lähes vuosi sitten. Kuluneena aikana tehtiin mittava työ aluetasavallan kehityssuunnitelmien laatimiseksi. Muodostettiin 5 työryhmää, pidettiin valtiollisen komission kaksi istuntoa, joihin osallistui Venäjän hallituksen 11 miniteriön edustajia.

- Jokainen työryhmä laati alakohtaiset toimintasuunnitelmansa. Niiden puitteissa toteutettavat hankkeen muuttavat elämän paremmaksi aluetasavallassa, - Karjalan aluetasavallan päämies tähdensi.

Rashid Nurgalijev totesi, että työvierailut tasavallan kaikissa hallintopiireissä antoivat mahdollisuuden rakentaa kuvan tasavallan nykytilasta ja aluetasavallan hehitysvision, samalla käynnistettiin vuoropuhelu valtakunnan ministeriöiden kesken Karjalan tasavallan kehityshankkeista. Tuotantolaitoksia on määrä kehittää suunnitelmien mukaisesti.

Georgi Kalamanov puhui aluetasavallan teollisuuslaitosten mittavasta potentiaalista. Työryhmän jäsenet näkivät sen omin silmin käydessään Petroskoin tuotantolaitoksissa. Aluetasavallassa on satsattava metsäteollisuuteen, kaivosteollisuuteen, on elvytettävä laivojen rakentaminen ja sovellettava nopeammin käytäntöön Petroskoin valtionyliopiston nuorten tutkijain innovatiivisia keksintöjä.

- Meidän pitää luoda aluetasavallan teollisuuden kokonaisvaltainen ohjelma kymmeneksi vuodeksi. Ohjelman puitteissa toteutettavia kehityshankkeita tulisi kypsyttää määrätietoisesti Venäjän ja Karjalan tasavallan budjettien myötävaikutuksella, - Georgi Kalamanov sanoi.

Teollisuuslaitosten kehityssuunnitelmia ei saa luoda ottamatta huomioon yritysten johtajain mielipiteitä. Niitä kuultiinkin neuvottelukokouksessa. Johtajat kertoivat suunnitteilla olevista sijoitushankkeista, ongelmista, joiden nopea ratkaiseminen lisäisi tuotantoa ja antaisi mahdollisuuden valloita uusia markkinoita.

Petrozavodskmash Oy:n toiminnanjohtaja Nikolai Shakolin ilmoitti, että johtamansa tuotantolaitoksen kuuluminen valtiolliseen Rosatom-korporaatioon mahdollisti tuotannon modernisoinnin. Yrityksellä on atomiteollisuuden tilauksia moniksi vuosiksi. Uutta tuotantokalustoa hankitaan, puhdistuslaitteita rekonstruoidaan, sivuraiteita rakennetaan, työläisten sosiaaliturvaa lisätään.

”MB Barbel” –yrityksen johtaja Vadim Markelov kertoi pk-yritysten ongelmista. Mainittu yritys tuottaa kuntoiluvälineitä, joita myydään moniin maihin. Vadim Markelovin sanoman mukaan yrittäjiä huolestuttaa maaveron kasvu, virastokankeudet tullissa ulkomaisten tuotantovälineiden hankintojen yhteydessä sekä valmiiden tuotteiden viennissä, pienkonttien rautatiekuljetusten lakkauttaminen ynnä muut ongelmat.

Rashid Nurgalijev kehotti Vadim Markelovia antamaan kirjallisessa muodossa valituksensa. Mainitut ongelmat ovat yleisiä koko maassa, joten niiden poistaminen jouduttaisi pk-yrittäjyyden kehitypustä Venäjällä. Aleksandr Hudilainen totesi, että hän on aina valmis puuttuman henkilökohtaisesti virastokankeudesta johtuvien ongelmien ratkaisemistoimiin. Hän kehotti Vadin Markelovia kannattamaan yrittäjäin oikeusvaltuutetun instituution perustamista aluetasavaltaan.

Uuden Kalevala-puunjalostustehtaan toimitusjohtaja Valeri Putshkov kertoi kokouksessa OSB-lastulevyn toisen tuotantolinjan rakennushankkeesta. Yritys tuottaa nykyisin noin kolmanneksen Venäjällä tuotettavista tämän luokan lastulevyistä. Mutta raaka-aineen saanti jarruttaa suunnitelmien toteuttamista. Yritys ei vieläkään saanut vuokralle tarvittavia metsäalueita.

Tasavallan päämies ilmoitti, että Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö on sanoutumassa irti vuokrasopimuksista. Joiden toiset osapuolet eivät ole ajoissa suorittaneet vuokramakuja metsien hyödyntämisestä. Näin Kalevala-yritys ja tasavallan sellu- ja paperikombinaatit saavat mahdollisuuden solmia uusia vuokrasopimuksia.

Karjalan marja –yrityksen pääjohtaja Eduard Krulj kehotti Venäjän miniteriöiden virkailijoita miettiä maan elintarveteollisuuden kotimaisuusasteen tuntuvaa kasvattamista. Petroskoissa toimiva laitos tuottaa mitä erilaisimpia marjahilloja, aluetasavallassa poimituista marjoista valmistettuja karpalo-, puolukka-, mustikka- ja lakka-aineita, mutta ylikansallisille yrityksille kuuluvat meijerit eivät niitä käytä, vaan ostavat täyteaineita ulkomailta.

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan merkeissä perustetun valtiollisen komission alaisten kehityshankkeita jouduttavien työryhmien Moskovasta saapuneet jäsenet kertoivat teollisuuden tukemisen uusista muodoista. Venäjän talouskehitysministeriön pk-yrittäjyyden ja kilpailukyvyn lisäämisen departementin johtaja Natalja Larionova ilmoitti, että valtakuntaan perustetaan luottotakuutoimisto, jonka pääoma käsittäisi 50 miljardia ruplaa. Toimisto olisi takaajana luottolainoja sijoitushankkeiden toteuttamista varten myöntäville pankeille. ”Karjalan tasavallasta löytyy toivottavasti mielenkiintoisia sijoitushankkeita, joita käsitellään jo tänä kesäsänä”, - Natalja Larionova sanoi.

Vneshekonombank-pankin edustaja Ilja Krivonogov totesi, että pankin tytäryhtiön – ”Venäjän pk-yrittäjyyden kannatuspankki” –laitoksen aluetasavallassa toiminnan erittely kielii tasavallan suuresta kehityspotentiaalista. Hän kehotti yrittäjiä käyttämään hyväkseen tarjoutuvia rahoitusmahdollisuuksia.

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan merkeissä perustetun valtiollisen komission seuraava istunto pidetään Moskovassa huhtikuun 24. päivänä. Siinä käsitellään mm. Petroskoissa pidetyssä neuvottelukokouksessa kuultuja ehdotuksia.

- Valtiokomissio perustettiin muutamaan aluetasavallan ulkonäköä. Meidän on luotava Luoteis-Venäjälle mahtava linnake ja parannettava kansalaisten elämän laatua. Meillä on edessämme 6 vuotta sinnikästä yhteistyötä, - Rashid Nurgalijev sanoi puhuessaan työryhmien kaikille jäsenille.

Tasavallan johtaja sanoi, että valtionkomission alaisten työryhmien jäsenten toiminta aluetasavallan hallintopiireissä lisää Karjalan tasavallan kansantalouden kokonaisvaltaisen kehityksen keinojen ymmärtämystä. Aluetasavallan kehityssuunnitelmissa kiinnitetään suurinta huomiota Petroskoihin, jossa on nykyisin eniten kapasiteettia tuotannon kehittämiseksi ja modernisoimiseksi.

- Kuluneiden kuukausien aikana havaittiin muutoksia parempaan päin. Kaasun jakeluverkkoa laajennetaan vauhdikkaasti, teitä rakennetaan ja kunnostetaan, rautatieinfrastruktuuria parannetaan, vesiliikennettä kehitetään. Jos tällainen työrytmi jatkuu, näkevät tasavallan asukkaat 5-6 vuoden kuluttua, että elämä on todella muuttunut paremmaksi, - Aleksandr Hudilainen totesi neuvottelun päätteeksi.

Tekninen tuki
Luotu 15 huhtikuuta 2014. Toimitettu 16 huhtikuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018