Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan päämies ja Norjan Pietarin pääkonsuli käsittelivät kahdenvälisten suhteiden kehityksen näkymiä

Aleksandr Hudilainen

Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen ja Norjan kuningaskunnan Pietarin pääkonsuli Heidi Olufsen käsittelivät Karjalan tasavallan hallituksen suojissa 19. marraskuuta kahdenvälisten suhteiden kehityksen näkymiä

Osapuolet vaihtoivat mielipiteitään Norjan ja Karjalantasavallan välisten suhteidenkehittämisen näkymistä, norjalaisyrittäjäin mahdollisuuksista osallistua erilaisiin hankkeisiin aluetasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen suunnitelmien puitteissa.

Heidi Olufsen

Heidi Olufsen

Yhteisiin hankkeisiin osallistutaan nykyisin Euro-Arktisen Barents-alueen, ystävyyskaupunki- ja -kuntasuhteiden myötä sekä vuonna 1994 Karjalan tasavallan ja Norjan Tromssan läänin kesken solmitus yhteistoimintasopimuksen puitteissa.

Neuvotteluihin osallistuneita Karjalan tasavallan edustajia

Neuvotteluihin osallistuneita Karjalan tasavallan edustajia

Sopimuksen toteuttamisen raameissa on toteutettu yhteisiä hankkeita terveydenhoidon, ympäristön suojelun, luonto- ja kulttuurijäämistön tutkimisen, alkuperäiskansojen tukemisen aloilla. Viime kolmenvuodenaikana kasvoi yhteisten sosiaalihankkeiden määrä. Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen ja Norjan korkeakoulujen sekä tieteellisten tutkimuskeskusten väliset kontaktit laajenevat alinomaa. Karjalantasavallan kalastuslaitokset hankkivat Norjasta kalastusaluksia, kalarehua ja välineistöä kalanviljelyyn. Karjalan tasavallan ja Norjan tavaranvaihdon arvo käsitti vuoden 2013 tulosten perusteella 33,6 miljoonaa dollaria.

Norjalaisvaltuuskunta

Norjalaisvaltuuskunta

– Tervetuloa Karjalan tasavaltaan! Olemme kiinnostuneita kanssakäymisen tehostamisesta ja olettaisin, että on teemoja, jotka kiinnostavat molempia osapuolia, – Aleksandr Hudilainen tervehtiessään norjalaisvaltuuskunnan jäseniä.

Hän kertoi pääkonsuliviraston edustajille paikallisen hallituksentoimista sijoitusten houkuttelemiseksi aluetasavaltaan, investointi-ilmaston parantamiseksi, toimista Karjalan tasavallan perustamisen lähenevän 100-vuosijuhlan merkeissä. Tasavallan johtaja korosti, että karjalaiset ovat kiinnostuneita kontaktien tehostamisesta matkailun, kulttuurin, koulutuksen, voimatalouden sektoreissa ja norjalaissijoituksista aluetasavaltaan.

Kizhiltä muistoksi Karjalasta

Kizhiltä muistoksi Karjalasta

Heidi Olufsen puhui puolestaan hyvin mielenkiintoisesta sektorista, jossa yhteistyötä voitaisiin laajentaa, nimittäin kalankasvattamisesta. Alan yrityksiä on aluetasavallan sisävesistöillä. Sektoria voitaisiin laajentaa kattamaan Vienanmeren karjalaisrannikko.

Norjalaisvaltuuskunnan jäsenet osallistuivat Norjan viisumikeskuksen juhlallisiin avajaisiin Petroskoissa. Aleksandr Hudilainen totesi, että Karjalan tasavallan ja Norjan välistenkontaktien laajuus huomioon ottaen Norjan viisumeiden kirjoittaminen aluetasavallanasukkaille on hyvin ajankohtainen tehtävä. Hän esitti norjalaisdiplomaateille virallisen kutsun saapua Tasavallan Päivän juhliin, jotka pidetään ensi vuoden 6. kesäkuuta tällä kertaa Sortavalassa.

Tekninen tuki
Luotu 19 marraskuuta 2014. Toimitettu 19 marraskuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018