Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallassa käynnistettiin valtakunnallinen matkailuviikko

”Matkailun rooli Venäjän Pohjolan kestävässä kehityksessä”-foorumi avattiin 21. marraskuuta Karjalan tasavallan Kansallisen teatterin suojissa.

Alla Manilova foorumissa

Alla Manilova foorumissa

Valentina Pivnenko

Valentina Pivnenko

Foorumi pidettiin valtakunnallisen ”Turismin viikon” puitteissa. Sitä vietetään Venäjän federaation kulttuuriministeriön toimesta aluetasavallassa. Foorumin päätavoitteena on tehdä tunnetuksi Pohjois-Venäjän matkailupotentiaalia, etsiä keinoja valtion ja yritysten yhteistoimintamekanismien hyödyntämiseksi tehokkaammin Venäjän Pohjolan kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Arvovaltaisen foorumin pitäminen Karjalan tasavallan pääkaupungissa ja valtakunnallisen matkailuviikon käynnistäminen aluetasavallassa kielivät regioonin mittavasta matkailupotentiaalista ja paikallisten matkailuyritysten johtavasta asemasta valtakunnallisilla ja kansainvälisilläkin matkailumarkkinoilla.

Valeri Kirjanov

Valeri Kirjanov

Ljubov Sovershajeva

Ljubov Sovershajeva

Karjalan tasavalta oli viime kahden vuoden kuluessa ensimmäisillä sijoilla aktiviteetti- ja talvimatkailun sektorissa toimivien maan hallintoalueiden yritysten valtakunnallisissa vertailuissa. Aluetasavalta voitti Venäjän kaikkein vanhimman ”Tähti Travel.ru”-palkinnon ryhmissä ”Aktiviteettiloman paras viettopaikka” ja ”Talvilomailun paras paikka”. Kizhin ulkomuseo selviytyi taannoin valtakunnallisen puhelinäänestyksen tulosten mukaan Venäjän kymmenen visuaalisen symbolin joukkoon. Kaikki mainitut aikaansaannokset kielivät tehokkaasta toiminnasta matkailuinfrastruktuurin kehittämiseksi, uusien matkailureittien luomiseksi ja tarjoamiseksi, Karjalan tasavallan potentiaalin tekemiseksi tunnetuksi matkailumarkkinoilla.

Foorumin avajaisiin osallistuivat Venäjän federaation apulaiskulttuuriministeri Alla Manilova, joka on ministeriössä Venäjän matkailun kehittämisen kuraattori, Venäjän federaation presidentin Luoteisessa liittovaltiopiirissä toimivan täysivaltaisen edustajan sijainen Ljubov Sovershajeva, Venäjän federaation valtakunnanduuman jäsen Valentina Pivnenko, Karjalan tasavallan apulaispäämies sosiaalikysymyksissä rouva Valentina Ulitsh, Venäjän federaation muutaman subjektin toimeenpanovaltaelinten vastuuhenkilöt, matkailualan asiantuntijat.

Alla Manilova, Ljubov Sovershajeva ynnä muut kutsuvieraat tutustuivat ennen foorumin alkamista Karjalan tasavallan kulttuuri- matkailupotentiaalista kertovaan näyttelyyn.

Jelena Bogdanova, Alla Manilova ja Valentina Ulitsh

Jelena Bogdanova, Alla Manilova ja Valentina Ulitsh

Valentina Ulitsh puhumassa

Valentina Ulitsh puhumassa

- Karjalan tasavallassa on kaikki tarvittava matkailussa XXI vuosisadalla tapahtuneen läpimurron hyödyntämiseksi, Alla Manilova sanoi puhuessaan foorumin avajaisissa. Täällä on omia brändejä, rikasta historiaa, aineellista ja immateriaalista kulttuurijäämistöä, mikä houkuttelee sekä venäläisiä turisteja, että vieraita ulkomailta. Omaperäisyys, ainutlaatuisuus, harvinaisuus – tämän olemassa olo ja vaaliminen takaavat menestyksen sektorissa. Tarvitaan kuitenkin uusia ponnistuksia potentiaalin hyödyntämiseksi vielä tehokkaammin aikailematta.

Alla Manilova mainitsi, että ”Matkailuviikko”, jonka puitteissa foorumi pidetään, on Venäjän kulttuuriminiteriön panosta tapahtumiin, jotka järjestetään regioonissa Karjalan tasavallan perustamisen tulevaan 100-vuosijuhlaan valmistautumisen merkeissä. Ministeriö tulee osallistumaan aktiivisesti valmistelutoimien puitteissa toteutettaviin hankkeisiin vastakin.

- Karjalan tasavalta saa olla malliesimerkkinä maan muille hallintoalueille aktiivisella investointipolitiikallaan matkailun sektorissa. Aluetasavalta houkuttelee matkailijoita nähtävyyksillään ja lomailumahdollisuuksillaan. Huolimatta mutkistuvasta taloustilanteesta Venäjällä turistien määrä aluetasavallassa kasvaa, - Venäjän federaation presidentin Luoteisessa liittovaltiopiirissä toimivan täysivaltaisen edustajan sijainen Ljubov Sovershajeva sanoi.

Karjalainen Pakkaine

Karjalainen Pakkaine

Näyttelyn Tuomi-osastolla

Näyttelyn Tuomi-osastolla

Hän totesi, että matkailun kehittämiseksi maan luoteisalueella tulisi luota suuren regioonin yhtenäinen matkailu- ja lomanviettovyöhyke. Tavoitetta jo toteutetaan valtakunnallisen ”Pohjolan helmi”-tavoiteohjelman puitteissa. Suunnitelmissa on perustaa liittovaltiopiirin alueelle erillisiä historiallisia kaupunkeja rakennustaiteellisia ja maisemakohteita sisältäviä vyöhykkeitä, joissa satsattaisiin määrätietoisesti matkailuinfrastruktuurin ja muun infran kehittämiseen. Venäjän regioonien välisen ohjelman ensimmäisen toteuttamisvaiheen puitteissa saisi Kizhin ulkomuseo olla mukana mainitussa hankkeessa.

Foorumissa puhunut Valentina Ulitsh korosti, että Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen oli antanut aluetasavallan hallitukselle tehtävän ”Siirtyä määrällisistä muutoksista sektorissa laadun muutokseen eli palveluiden tason nostattamiseen olennaisesti”.

Aluetasavallan rouva apulaispäämies sanoi: ”Matkailualalla toimivien yritysten tulisi lisätä panostaan aluetasavallan sosiaalitaloudelliseen kehitykseen. Matkailun kehitys Karjalan tasavallassa luo uusia työpaikkoja, uusia pienyrityksiä hallintopiireihin ja taajamiin. Matkailusektori on melkoinen veronmaksaja ja laajentuessaan jouduttaa hallintoalueen kaikkinaista kehitystä. Tavoitteenamme on luoda edellytykset sille, että tämä sektori olisi vuoteen 2020 mennessä Karjalan tasavallan kansantalouden yhtenä tärkeimmistä pilareista metsäteollisuuskompleksi ja kaivos- sekä vuositeollisuuden ohella”.

Matkailufoorumiin saapuneita

Matkailufoorumiin saapuneita

Foorumin avajaiset

Foorumin avajaiset

- On kaikkinaisesti hyödynnettävä matkailun mahdollisuuksia Venäjän Pohjolan muuttamiseksi alueeksi, jolla on tuntuvia kasvun kohteita ja jolla toteutetaan humanitaarisia aloitteita, joita maamme kaipaa suuresti tänään, kansanedustaja Valentina Pivnenko sanoi puhuessaan foorumissa. .

Karjalan tasavallan valtiollisen matkailukomitean puheenjohtaja Valeri Kirjanov ilmoitti foorumissa, että tilastotietojen mukaan kasvoi budjettien ulkopuolisten sektoriin suunnattujen investointien määrä vuonna 2014 yli 10 % edellisvuoden tulokseen verrattuna. Vuonna 2013 oli sektoriin investoitu 630 miljoonaa ruplaa ja tänä vuonna - 695 miljoonaa ruplaa. Hotellipalveluiden alallakin on kasvua – tilastollisesti ilmaistuna noin 13 %. Aluetasavallassa oli vuonna 2000 hotelleissa 3300 vuodepaikkaa ja nyt – lähes 8950. Tavoitteena on palvella vuoteen 2020 mennessä aluetasavallassa yli miljoona matkailijaa lähetteiden mukaan vuosittain. Omatoimiset ja omalla vastuulla aluetasavallassa matkustelevat turistit muodostavat oman lukunsa.

Foorumissa käsiteltiin myös Pihkovan, Arkangelin, Nenetsien autonomisen piirikunnan ja muidenkin maan regioonien toimia matkailusektorin alalla. Fooromi jatkuin iltapäivällä jaostoissa. Niissä pohdittiin keinoja valtion ja yritysten yhteistoimintamekanismien hyödyntämiseksi tehokkaammin matkailun kehityksen turvaamiseksi ja teemaa ”Etnografinen ja historiallinen kulttuurijäämistö matkailun kehittämisen resurssina Pohjois-Venäjällä”. Prääsän hallintopiirin etnokulttuurisen ”Elämä”-keskuksen tiloissa pohdittiin 22. marraskuuta etnomatkailun kehittämistä.

Turismin viikon päättävät 29. marraskuuta Aunuksessa pidettävät konferenssi ”Tapahtumamatkailun merkitys Venäjän Pohjolan matkailukohteiden kehittämisessä” ja perinteelliset ”Pakkasukkojen aunukselaiskisat”.

Tekninen tuki
Luotu 21 marraskuuta 2014. Toimitettu 24 marraskuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018