Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
   English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen: Moskovaan perustetaan Karjala-talo

Karjalan tasavallan Päivien puitteissa pidettiin 19. joulukuuta Moskovan Pohjoisen kaupunginosan administraation toimitiloissa aluetasavallan sijoitus-, kulttuuri- ja matkailupotentiaalin esittelytilaisuus. Suureen istuntosaliin saapui yrittäjiä potentiaalisia investoijia, kaupunginvirkailijoita, Karjalan tasavaltaan yhteistyösuhteiden laajentamisesta kiinnostuneita eri alojen vaikuttajia, aluetasavallan toimeenpanovaltaelinten viranhaltijoita, Moskovassa toimivan karjalaisen osakunnan jäseniä.

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen selosti yleisölle aluetasavallan mahdollisuuksia keventää paikallisen lainsäädännön ajanmukaistamisen myötä sijoittajain taakkaa, kertoi niistä kansantalouden sektoreista, joissa aluetasavallan hallitus tarjoaa moskovalaisille yrityksille mahdollista yhteistyötä ja on valmis osallistumaan osarahoittajana sijoitushankkeisiin.

Hän korosti, että aluetasavalta harjoittaa sellaista finanssipolitiikkaa, joka on omiaan houkuttelemaan uusia sijoittajia, paikallista lainsäädäntöä hiotaan alinomaa suotuista investointi-ilmapiirin luomiseksi Karjalan tasavaltaan.

Karjalan tasavallan päämies kertoi aluetasavallan perustamisen 100-vuosipäivän valmistelutyöstä huolehtivan valtakunnallisen juhlatoimikunnan jäsenten mittavasta ja aktiivisesta toiminnasta ja valtakunnallisen Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kokonaisvaltainen kehitys vuoteen 2020 -tavoiteohjelman laatimisesta.

Hän korosti, että Moskovaa ja aluetasavaltaa yhdistävät monivuotiset talous-, sosiaali- ja kulttuurisiteet. Moskovalaisia yrityksiä on mukana sepelin tuotannossa, hyödyllisten kaivannaisten jalostamisessa, kalanviljelyssä ja kalankäsittelyssä, pienvesivoimaloiden rakennushankkeissa, sähköalan sektorin toimintavarmuuden turvaamisessa. Yhteistyötä laajennetaan maan kahden subjektin kesken terveydenhuollossa, koulutuksessa, kulttuurin ja matkailun alalla, urheilussa ja messu- ja näyttelytoiminnassa. Moskova on karjalaistuotteiden ja valmisteiden suurkuluttaja ja samalla mittava sijoittaja. Maan pääkaupunki on malliesimerkkinä aluetasavallalle uusissa aloitteissa tieteen, koulutuksen ja kulttuurin aloilla.

Karjalan tasavalta on valmis laajentamaan yhteistyötä. Tilaisuuteen saapuneet liikemaailman edustajat tekivät lukuisia kysymyksiä ja ehdotuksia mm. innovatiivisten tuotantojen perustamiseksi aluetasavaltaan.

Moskovan yrittäjäin yhdistyksen regioonien välisen yhteistyön komitean varajohtaja, Innovatiivinen kehitys Oy:n johtaja Samson Reznik teki ehdotuksen tehostaa kanssakäymistä niiden innovatiivisten keksintöjen sarjatuotannon käynnistämiseksi, joita voitaisiin hyödyntää teollisuudessa ja maataloudessa. Karjalaisia asiantuntijoita osallistuisi perusteilla olevan innovatiivisten keksintöjen soveltamista jouduttavan Keskuksen toimintaan. Tällä tavalla voitaisiin nopeuttaa sekä Moskovan tutkimuslaitoksissa, että Karjalan tasavallassa tehtyjen keksintöjen soveltamista käytäntöön kaikkien hyödyksi. Paljon uutuuksia on mm. energiaa säästävien puutalojen rakentamisessa, kirjolohen viljelyssä jne.

Tsentrkvarts Oy:n valtakunnallisen toimintaa koordinoivan keskuksen neuvonantaja Lev Borisov ilmoitti puhuessaan tilaisuudessa, että on täysin mahdollista hyödyntää aluetasavallan kvartsiraaka-aineita maan teollisuuden eri aloilla, mm. elektroniikka- ja atomiteollisuudessa. Lev Borisov totesi, että kansainvälisillä markkinoilla ovat kysyttyjä mikropulverit, joita käytetään uusimmissa teknologioissa. Kvartsiaineita ja muita vastaavia raaka-aineita tutkitaan parhaillaan aluetasavallan eri paikoista löydetyissä esiintymissä moskovalaisten ja karjalaisten asiantuntijain yhteisvoimin. Tässä sektorissa on erinomaisia yteistyömahdollisuuksia.

Esittelytilaisuudessa kuultiin ehdotuksia kaivosteollisuuden ja maatalouden kehitystä jouduttavien yhteisten hankkeiden käynnistämiseksi. Muutaman paikalliset yrittäjät olivat aikaisemmin tutustuneet Moskovassa taannoin avattuihin Karjalan antimiamessuihin ja he tekivät ehdotuksen avata Moskovaan pysyvästi toimivan suuren kauppakeskuksen, jossa myytäisiin Karjalan tasavallassa kasvatettua kirjolohta, karjalaispitsejä, aluetasavallan maa- ja karjataloustuotteita, hunajaa ja maitoa, ainutlaatuisia muistoesineitä visakoivusta

- Tätä ideaa on haudottu jo pitkään yhdessä Moskovan kaupunginjohtaja Sergei Sobjaninin kanssa. Uskomme, että lähitulevaisuudessa avataan maan pääkaupungissa Karjala-talo. Parhaillaan etsitään keskukselle sopivia toimitiloja. Karjala-talossa tullaan myymään myös valmisteita aluetasavallasta, - Aleksandr Hudilainen totesi.

Hän sanoi tilaisuuden päätteeksi:

- Presentaatiotilaisuudessa ilmeni selvä kiinnostus aluetasavallasta. Tällaisten tapahtumien jälkeen kasvaa epäilemättä niiden ihmisten määrä, jotka matkustavat itsen aluetasavaltaan tutustumaan. Meidän tehtävänämme onkin tehdä Karjalan tasavalta laajemmin tunnetuksi kaikkialla maassamme.

Hän totesi, että aluetasavallan hallintoalueet kehittävät suoria yhteistyösuhteita Moskovan kaupunginosiin. Niinpä Karhumäen hallintopiiri ja Aunuksen hallintopiiri ovat solmineet suhteita Moskovan Pohjoisen kaupunginosan hallintopiirien administraatioiden kanssa. Moskovalaisia kiinnostaa lasten lomailu Aunuksen piirin kauniissa luontopaikoissa.

- Tasavallan jokaisessa hallintopiirissä on omia valttikorttejaan. Kontakteja laajentamalla käsitämme, mistä on hyötyä Moskovalle ja mistä Karjalan tasavallalle, - Aleksandr Hudilainen korosti.

Moskovan Pohjoisen kaupunginosan administraation johtaja Vladislav Bazantshik totesi tilaisuuden päätteeksi, että Karjalan tasavallan päämies toimii hyvin aktiivisesti aluetasavallan mahdollisuuksien tekemiseksi tunnetuksi valtakunnan pääkaupungissa. Hänen tehokkaalla myötävaikutuksellaan me perustamme aikailematta Moskovaan Karjala-talon!

Esittelytilaisuuden puitteissa toimi aulassa Karjalan tasavallan investointipotentiaalista kertova näyttely. Aleksandr Hudilainen ja Vladislav Bazantshuk tutustuivat siihen yhdessä. Aluetasavallan johtaja esitteli samalla isäntäväelle Karjalan tasavallan nähtävyyksien ja luonnonrikkauksien valokuvia.

20 joulukuuta 2014 . 22 joulukuuta 2014 .
© , 1998-2019
.