Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Artur Parfentshikov astui Karjalan tasavallan päämiehen virkaan

Juhlatilaisuus pidettiin 25. syyskuuta historiallisessa paikassa - Karjalan tasavallan uusitussa kansalliskirjastossa.

Artur Parfentshikov vannoi valan käsi Karjalan tasavallan perustuslailla ja sanoi: «Vannon Karjalan tasavallan päämiehen virkatehtäviäni suoritettaessa kunnioittamaan ja suojelemaan ihmis- ja kansalaisoikeuksia ja vapauksia, noudattamaan ja suojelemaan Venäjän federation perustuslakia ja federaalisia lakeja, Karjalan tasavallan perustuslakia ja lakeja, palvelemaan uskollisesti kansaa".

- Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin nimissä onnittelen Teitä virkaan nimittämisen johdosta! Tämä on Teidän ensimmäinen merkittävä askel, josta alkaen Karjalan tasavallan asukkaat odottelevat positiivisia muutoksia. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on parantaa ja muuttaa kansalaisten elämän laatua sekä muuttaa aluetasavallan kaupunkimme ja kylimme ulkonäköä. Karjalan tasavallassa onkin tehty paljon parannuksia, ja jatkossakin on tehtävä yhä enemmän. On ratkaistava monokaupunkien, metsäteollisuuden, asuinkelvottomien rakennusten ongelmia jne. Tärkeintä on saada asukkaiden tukea. On erittäin tärkeää, että Karjalan tasavallan päämies ja hänen avustajansa voisivat neuvotella päätöksiä tehtäessään aluetasavallan asukkaiden kanssa, - totesi puheessaan Venäjän Federaation presidentin Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa toimiva täysivaltainen edustaja Nikolai Tsukanov.

Uutta päämiestä onnittelivat  virkaan nimittämisen johdosta Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen puheenjohtaja Elissan Shandalovitsh, Liittoneuvoston jäsen Sergei Katanandov, Venäjän federaation Valtionduuman kansanedustaja Valentina Pivnenko ja muut. Kutsuvieraina juhlatilaisuuteen osallistuivat Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen kansanedustajat sekä Karjalan tasavallan Perustuslaillisen Tuomioistuimen tuomarit.

Vastauspuheessaan Artur Parfentshikov kiitti kaikkia, jotka kävivät vaaliuurnilla ja tekivät valintansa. Karjalan tasavallan päämies vakuutti, että hän aikoo tehdä tarmokkaasti työtä aluetasavallan kaikkien asukkaiden hyväksi, huolimatta siitä, mitkä poliittiset mieltymykset heillä on.

Tilaisuudella nostettiin esille viimeisen vuosipuoliskon ensimmäiset tulokset: vuorokeskustelu kaupunkien ja kylien asukkaisen kanssa sekä uusia toimintamuotoja aluetasavallan suurten yhtiöiden kanssa. Tämän lisäksi, Artur Parfentshikov mainitsi innovatiiviset lähestymistavat elämämme kaikilla aloilla. Nämä lähestymistavat on tarkoitus käyttää Karjalan tasavallan asukkaiden hyväksi. Tilaisuudessa keskusteltiin uusista teknologioista sekä siitä, että niiden avulla voi saavuttaa mahtavat tulokset ja nostaa aluetasavallan uudelle tasolle.

- Astuessani Karjalan tasavallan päämiehen virkaan tunnen suurta vastuuta ja otan sen kannettavakseni. Aion vaatia tiimiltäni ammattillista työskentelyä. En kestä muodollisuutta eikä huolimattomuutta asukkaiden ongelmien ratkaisemisessa. «Järjestys, kehitys, tulos» - nämä sanat eivät ole vain sanoja, jotka aseteltiin tietyllä tavalla: me ollaan uuden strategisen tien alkuvaiheessa ja se, miten onnistumme riippuu meistä kaikista. Kaunis, mukava ja voimakas Karjalan tasavalta on yhteinen tavoitteemme ja me saavutamme sen, - totesi Artur Parfentshikov ensimmäisessa puheessaan Karjalan tasavallan päämiehenä.

Mainittakoon, että Karjalan tasavallan päämiehen vaalit pidettiin 10. syyskuuta. Karjalan tasavallan uusi päämies Artur Parfentshikov oli saanut 61,34% ääniä.

Tekninen tuki
Luotu 25 syyskuuta 2017. Toimitettu 25 syyskuuta 2017.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018