Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Petroskoin tuomiokirkot. Pyhän hengen katedraali

Petroskoin perustamisen 300-vuotispäivän lähetessä

Tekijät: T.Sorokina, D.Gendelev
Teoksen saattamiseen painoasuun osallistui Je.Matvejeva

Kirja julkaistiin KTn Kansallisarkiston ja "Tasavallan "Znak Potsjota"-kunniamerkilla palkittu P.Anohonille nimetty kirjapaino"-valtionyrityksen yhteisvoimin
Petroskoi, 1999

Pyhän hengen katedraali
Pyhän hengen katedraali
Pyhän hengen katedraali.
Suunnitelma vuodelta 1858

Lukija muistanee, että uuden katedraalin rakentamista suunniteltiin silloin, kun Petroskoin sai ensimmäistä kertaa läänin pääkaupungin oikeudet. Samalla haluttiin perustaa Aunuksen piispan katedraali Petroskoihin. Suunnitelma toteutui kuitenkin vasta 90 vuoden kuluttua.

Läänin lakkauttaminen ja myöhemmin käyty vuoden 1812 Isänmaallinen sota lykkäsivät tuonnemmaksi katedraalin rakennussuunnintelmat. Kun Aunukden hiippakunta perustettiin 22 toukokuuta 1828, Aunuksen ensimmäinen piispa Ignati asetti uudelleeen kysymyksen arvovaltaisen katedraalin rakentamisesta Petroskoihin. Hän kääntyi Synodin puoleen vuonna 1834 ja kirjoitti näin: "Hiippakunnan keskuksen väestön lukumäärä kasvaa vuosi vuodelta, vuosikymmeniä sitten rakennetut kirkot jo rappeutuivat, eikä niisä ole enää riittävästi tilaa rukoileville".

Ignatin pyynnölle ei kuitenkaan kallistettu silloin korvaa. Katedraalin rakentamista koskeva kirjeenvaihto hiippakunnan ja Synodin sekä Sisäasiainministeriön rakennuskomitean, Rautatie- ja julkisten rakennusten hallinnon kesken kesti kymmeniä vuosia.

Synodin vahvistama uuden kivisen katedraalin rakennuslupa saapui Petroskoihin vasta 19 huhtikuuta 1859 juuri ennen Pääsiäistä. Rakennus piti pystyttää Kirkkoaukiolle. Muodostettiin kirkon rakentamista valvova komitea, johon kuului mm. kirkkomiehiä ja kauppiaita. Rakennustöiden kulkua valvoi komiteaan kuulunut arkkitehti Tuhtarov.

Petroskoihin rakennettu tuomiokirkko oli moskovalaisen Kristus-Vapahtajan tuomiokirkon pienempi kopio. Asiakirjoissa rakennusta kuvattiin näin: kirkko muistutti "nelipäistä ristiä. Rakennuksen korkeus oli risti mukaan laskettuna 26 1/2 syliä. Kupolin läpimittä - 6 syliä. Pääkupolin lisäksi on vielä 4 kupolia, joista kahdessa on kellitapulit".

Katedraali rakennettiin valtion myöntämillä varoilla ja petroskoilaisten vapaaehtoisilla lahoituksilla. Lahjoituksia kertyi rakennustöiden ensimmäisenä vuonna 4793 ruplaa 49 kopeekkaa.

Tuomiokirkon rakennustyöt käynnistettiin 27 huhtikuuta 1860, jolloin toimitettiin Äänisellä veden pyhittäminen. Kulkue suuntasi rannalta matkansa tulevan tuomiokirkon sijaintipaikalle ja täällä oli vastaava jumalanpalvelus. Kivijälkakuoppaa ruvettiin kaivamaan tämän jälkeen. Töihin ottivat osaa kaikki läsnäolleet.

Vuoden kuluttua, sunnuntaina 4 kesäkuuta 1861 kirkon kivijalan ensimmäisen kiven muurasi juhlallisesti arkkipiispa Arkadi. Kuparinen muistolevy jäi kertomaan merkkitapahtumasta - levyssä oli teksti: "Pyhän kolminaisuuden - Isän, Pojan ja Pyhän Hengen - kunniaksi perustettiin rakennettavaksi tämä kirkko, joka saa Pyhän Hengen nimen. Maailman synnystä vuonna 7369, Kristuksen synnystä vuonna 1861, kesäkuun 4".

Vuonna 1866 rakennuksessa oli näkyvissä jo toinen ikkunakerros. Sunnuntaina 2 lokakuuta pyhitettiin maanalainen luolakirkko, joka muistutti "Aunuksen läänin sanomien" mukaan muinaisuskovaisten rukousluolia. Luolakirkko pyhitettiin aunukselaispyhimyksille: Aleksandr Syväriläiselle, Andrian Andrusovilaiselle, Afanasi Sändebalaiselle, Nikifor Vazhijärveläiselle, Iona Jashjärveläiselle, Iona Klimenkolle, Kornili Paljesaarelaiselle, Aleksandr Oshtalaiselle, Kirill Tselmovaaralaiselle, Lasreus Muuromilaiselle.

Vuonna 1869 kirkko sai viisi kupolia, joihin kiinnitettiin ristit.

Vuonna 1872 Pääsiäisen aattona asennettiin ikonostaasi Aleksanteri Syväriläisen luostarissa maalattuine ikoneineen. Tämän jälkeen pyhitettiin kirkon kaikki osat: 21 toukokuuta - pääosa - Kristuksen Ylösnousemuksen nimeen, 28 toukokuuta - pohjoinen osa - Pyhän Jumaläidin nemeen ja 13 elokuuta - eteläosa - Herran Uudellenheräämisen nimeen. Pääosan ikonostaasi muistutti Moskovan Uspenjan kirkon viisikerroksista ikonostaasia.

Vuoteen 1878 asti rakennusta ei talvisin lämmitetty. Kesällä 1878 kivijalkatiloihin asennettiin Pietarista tuodut viisi lämmitintä. Tämän seurauksena "luolakirkko" suljettiin.

Vuoteen 1875 asti tuomiokirkko kantoi "Ylösnousemuksen" nimeä. Kesällä 1875 tuomiokirkko pyhitettiin Pyhälle Hengelle.

Petroskoin pääkirkko oli tässä muodossa vuoteen 1930 asti. 26 tammikuuta 1930 Petroskoin kaupunginneuvoston puhemiehistö teki päätöksen "Sulkea Petroskoin tuomiokirkko ja sen tsasouna. Rakennus luovutetaan leniniläisen komsomoljärjestön käyttöön elokuvateatterin avaamiseksi sen tiloissa". Samassa asiakirjassa todettiin: "Kellot kaupungin kaikista kirkoista takavarikoidaan maan teollistamisen tarpeisiin" ja "Kirkkokellojen soitto kielletään kaupungissa alkaen 1 helmikuuta 1930". Rakennus rappeuti kokonaan vuoteen 1936 mennessä.
Aleksanteri Nevskin kirkko
Aleksanteri Nevskin kirkko.
Valokuva vuodelta 1930

Näin Petroskoi menetti lyhyessä ajassa kolme kirkkorakennusta. Ne olivat olleet aukion koristuksena ja samalla hengellisen elämän ja hengellisen kulttuurin keskuksina kaupunkilaisten usealle sukupolvelle.

Niiltä ajoilta on kulunut vuosikymmeniä. Mutta vain viime vuosina tuli mahdolliseksi elvyttää kansallisen hengellisyyden liesiä - ortodoksisia kirkkoja. Esteitä on paljon, kirkkorakennuksia kunnostetaan hitaasti, mutta elvytysprosessi jatkuu. Karjalan kaupungeissa ja maaseutuasutksissa kunnostetaan vanhoja kirkkoja ja rekennetaan uusia. Petroskoissa on toiminut jo muutaman vuoden uusi Pietarin ja Paavalin tsasouna. Se muistuttaa Petroskoin ensimmäisestä - Pietarin ja Paavalin - kirkosta. Aleksanteri Nevskin kirkon rakennus- ja kunnostustyöt viedään pian päätökseen. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1825 Aleksanterin tehtaan työntekijäin lahjoituksin ja valtion varoin. Kirkko pyhitettiin vuonna 1832. Kun katedraali suljettiin, Aleksanteri Nevskin kirkon rakennus luovutettiin kotiseutumuseolle. Aleksanteri Nevskin kirkosta tulee Petroskoin ja Karjalan hiippakunnan katedraali.

Tekninen tuki
Luotu 28 syyskuuta 2000. Toimitettu 29 syyskuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018