Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

"Pietarin laituri"

"Pietarin laituri"

"Pietarin laituri"-projektiin liittyviä investointiehdotuksia

Pietari I perustama Petroskoin kaupunki viettää 300-vuotispäiväänsä.

Petroskoin administraatio toteuttaa lukuisia toimia kaupungin sosiaalis-taloudellisen ja kulttuurillisen kehityksen jouduttamiseksi. "Pietarin laituri"- projekti laadittiin kaupungin juhlavuoteen valmistautumisohjelman puitteissa ja tavoittelee mm. palveluinfrastruktuurin kehittämistä. Projektia käsiteltiin yksityiskohtaisesti Petroskoissa vuoden 1998 marraskuussa pidetyssä "Regionaaliset kulttuuriresurssit ja alueen kehitys"-seminaarissa. Investointiehdotuksia esiteltiin vuoden 1998 marraskuussa Yhdysvalloissa pidetyssä "Kulttuurimatkailun kehitys Venäjällä"-konferenssissä.

  Suunniteltu kohde
  Petroskoin keskustassa sijaitsevien kulttuuri-, myynti- ja ruokailupalvelu-, nähtävys- ja vaapa-ajanviettokohteiden kokonaisuus, jonka kattaa kävely- ja ajelureitti. Kokonaisuutta on määrä johtaa korporatiivisesti ja palvella kokonaisvaltaisesti Petroskoin asukkaita ja turisteja.

  Sijainti (kävelyreitti)
  Järvisataman asema K.Marksin valtakatu Kirovin aukio K.Marksin valtakatu Leninin aukio Engelsinkatu Leninin valtakatu Gagarinin aukio Rautatieasema (katso kävelyreitin kaavaa)

  Tilanteen kuvaus
  Reitti alkaa järvisataman asemalta ja päättyy rautatieasemalle, kulkee kaupungin tärkeimpien historiallisten ja nähtävyyskohteiden, puistojen ja rantakadun sekö kaupungin pääkadun kautta. Juuri tämän reitin varrella on muistoesine- ja muita myymälöitä, ravintoloita, näyttelysaleja, pankkeja (valuutan vaihto), muita palvalvelupisteitä. "Pietarin laituri"-projekti sisältää teattereita, konserttisaleja, museoita, kaupungin kulttuurielämän muita kohteita. Ivestoteille ehdotetaan infrastruktuurin luomiseksi tontteja kaupungin keskustassa. Suurin osa vesiteitse petroskoihin saapuvista turisteista kulkee mainittua reittiä ("Pietarin laituri") ja majoittuu sen tuntumassa sijaitseviin hotelleihin, käy lähimyymälöissä, käyttää muita palveluja. Reitin varrella sijaitsevat Petroskoin tärkeimmät nähtävyydet. "Pietarin laituri" on osa kaupungin keskustaa ja Petroskoin perustamisen 300-vuotisjuhlavuoden puitteissa pidettävien tilaisuuksien pitopaikka.

  Hankkeen toteutus - vv. 1999 - 2003

  Tärkeimmät toteuttajat ja (rakennus)lupien hakijat

  • Petroskoin administraatio;
  • "Petroskoi 300"-säätiö;
  • Kulttuurilaitokset ja -virastot, matkailuyritykset, myyntifirmat, hotellit, kuljetuslaitokset, kansalaisjärjestöt (toteutajain luetteloa täsmennetään tarpeen vaatiessa aliprojektien tasolla ja rekisteröidään projektin toteuttajain Luetteloon).

  Rahoituslähteet

  • Petroskoin budjetti kaupungin 300-vuotisjuhlavuoden valmisteluohjelman puitteissa;
  • Karjalan Tasavallan budjetti kaupungin 300-vuotisjuhlavuoden valmisteluohjelman puitteissa;
  • Projektin toteuttajain omat varat;
  • Investoinnit, sponsorirahoitus, säätiöt jne.
  Rahoituslähteitä täsmennetään aliprojektien tasolla.

  Aliprojektien luettelo
  Johtamisen, rahoituksen optimaalistamiseksi, ottaen huomioon kaupungin osan erikoisuus reitin varrella, historialliset, kulttuurilliset ja toiminnalliset erikoisuudet projektin puitteissa toteutetaan kuutta aliprojektia, jotka liittyvät reitin konkreettisiin osiin (katso reitin kaavaa)

  1. "Pietarin satama";
  2. "Taiteiden aukio";
  3. "Karelia-keskus" ("Mariinka");
  4. "Pyöreä aukio";
  5. "Valtakatu" ("Leninin valtakatu");
  6. "Rautatieaseman aukio".

  Projektin johtaminen
  Hankkeen toteutusta johtaa Petroskoin administraation toimeksiannosta "Petroskoi 300"-säätiö. Hankkeen toteutumisen valvonta
  Toteutuksen kulkua valvoo Petroskoin administraatio. Tarkastuksia toteutetaan vuosittain.


  "Pietarin laituri"-projektin
  investointiehdotuksia

  Ehdotusten käsittelijä:
  Vysokovski A.A., arkkitehtuurin kandidaatti, "Polis-3-consalting"-firman johtaja, kaupungin rakennuksen tutkimuslaitoksen teorian osaston johtaja.

  Projektin tavoitteet
  Uuden turistipalveluinfrastruktuurin luominen ja businesaktiivisuuden lisääminen kaupungin keskustassa "Pietarin laituri"-reitin puitteissa.

  Tilanteen kuvaus
  Investoreille ehdotetaan 6 tonttia. Ne sijaitsevat aivan kaupungin keskustassa "Pietarin laituri"-reitin varrella. Turistireitti alkaa järvisataman asemalta ja päättyy rautatieasemalle, kulkee kaupungin tärkeimpien historiallisten ja nähtävyyskohteiden, puistojen ja rantakadun sekö kaupungin pääkadun kautta. Juuri tämän reitin varrella on muistoesine- ja muita myymälöitä, ravintoloita, näyttelysaleja, pankkeja (valuutan vaihto), muita palvalvelupisteitä. "Pietarin laituri"-projekti sisältää teattereita, konserttisaleja, museoita, kaupungin kulttuurielämän muita kohteita. Ivestoteille ehdotetaan infrastruktuurin luomiseksi tontteja kaupungin keskustassa. Suurin osa vesiteitse petroskoihin saapuvista turisteista kulkee mainittua reittiä ("Pietarin laituri") ja majoittuu sen tuntumassa sijaitseviin hotelleihin, käy lähimyymälöissä, käyttää muita palveluja. Reitin varrella sijaitsevat Petroskoin tärkeimmät nähtävyydet. "Pietarin laituri" on osa kaupungin keskustaa ja Petroskoin perustamisen 300-vuotisjuhlavuoden puitteissa pidettävien tilaisuuksien pitopaikka.

  Mahdolliset yhteistyömuodot

  • Yksityisen yrityksen perustaminen (yksitystä pääomaa 100%);
  • Yhteisyrityksen luominen osakeyhtiön muodossa.
  Sijoittajan on rekisteröitävä yritys Petroskoin administraatiossa.

  Projektin alullepanija
  Petroskoin administraatio.

  Osoite
  Leninin valtakatu, 2, puhelin: 773570, faksi: 774753

  Investointiehdotuksia

  1. Purjeveneklubin rakentamiseen ja hyödyntämiseen sopiva tontti, joka sijaitsee puistovyöhykkeellä Jarvisataman aseman tuntumassa.
  2. "Teatteriaukiolla" oleva tontti vanhoine rakennuksineen (rakennukset rekonstruoitava). Tontille pystytettävä hotelli, näyttelysali, ravintola, myymälä, toimistotilat, muut kohteet investorin halun mukaan.
  3. K.Marksin valtakadulla sijaitseva vapaa tontti Nukketeatterin tuntumassa. Tontilee voidaan rakentaa esim. tanssiklubi, nyttelytilat, kulttuurikeskus, ravintola, myymälä, toimisto.
  4. Keskustassa pääkadun varrella sijatsevan vanhan historiallisen puisen rakennuksen rekonstruointi ravintolaksi, kauppakeskukseksi, toimistotilaksi tai uuden rakennuksen pystyttäminen samoihin tarkoituksiin.
  5. Kaupungin historiallisten puisten rakennusten korttelin tuntumassa oleva tontti, joka sopii hotellin pystyttämiseen.
  6. Historiallisen korttelin ja Kaupungintalon tuntumassa sijaitseva tontti. Sopii monitoimitalon (kulttuuri- ja urheilutapahtumat) paikaksi.

  Investointiehdotus 1
  Lyhyt sisältö
  Purjeveneklubin tontti sijaitsee Petroskoin puistovyöhykkeen alueella. Klubin rakentaminen edellyttää laitureiden rakentamista.
  Rakennusten oletettu pinta-ala - 2000 neliömetriä. Huoneiden lukumäärästä ja sijainnista päättää sijoittaja.
  Rajoituksia: rekennuksen korkeus 5-12 metria; rakennustontin pinta-ala - noin 1000 neliömetria; puut ja pensaat säilytettävä.
  Käsittelyn vaiheet
  On olemassa tontin kaava ja päätös rakennusluvan ehdottomasta myöntämisestä. Tontilla on pelastusaseman rakennuksia. Ne tulee purkaa.
  Oletettu arvo - noin 5 miljonaa dollaria.
  Sijoitusten palautuminen - viiden vuoden kuluessa.
  Resipientin (vastaanottajan) panos
  Tonttii 4000 neliömetriä Järvisataman aseman tuntumassa.

  Investointiehdotus 2
  Lyhyt sisältö
  Rakennuskompleksin luominen ja hotellin, ravintolan, näyttelysalin, kahvilan toimistolitojen, myymälöiden, muiden palvelupisteiden sijoittaminen siihen.
  Kompleksi sijaitsee historiallisen korttelin vyöhykkeellä ja sen rakentamisen tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

  • rekonstruoitujen rakennusten tulee noudattaa jo olemassa olevien talojen kerrosten määrää ja julkisivujen kuvioita;
  • uudien rakennusten korkus on maksimissaan 12 metria, niiden julkisivujen on noudatettava rakennustaiteellisessa mielessä historiallisten rakennusten muotoa.
  Käsittelyn vaiheet
  Käsittelyn alkuvaihe, asemakava olemassa, maanomistusasiat hoidettu.
  Oletettu arvo - noin 10 miljoonaa dolaria.
  Sijoitettu summa palautuu - kolmessa-neljässä vuodessa.
  Resipientin panos
  Tontti - 13300 neliömetria

  Investointiehdotus 3
  Lyhyt sisältö
  Vapaa-ajan keskuksen rakentaminen kaupungin keskustassa Nukketeatterin viereen. Investorin tahdon mukaan keskuksessa saattaa olla kuttuuri- ja esittelytiloja, tanssisali, kirjasto, ravintola, myymälä jne.
  Sisätilojen pinta-ala noin 1500 neliömetria
  Rakennuksen maksimaalinen korkeus - 9 metria. On mahdollista rakentaa kivijalkakerroksia.
  Käsittelyn vaiheita
  Tontin asemakaava valmis, on viranomaisten hyväksymä rakennuslupa.
  Oletettu arvo - noin 3 miljoonaa dollaria.
  Sijoitukset korvautuvat ennakkolaskelmien mukaan - kolmessa vuodessa.
  Resipientin panos
  Tontti 800 neliömetria.

  Investointiehdotus 4
  Lyhyt sisältö
  Keskustassa pääkadun varrella sijatsevan vanhan historiallisen puisen rakennuksen rekonstruointi ravintolaksi, kauppakeskukseksi, toimistotilaksi tai uuden rakennuksen pystyttäminen samoihin tarkoituksiin. Sisätilojen pinta-ala 1550 neliömetria
  Ehdot: rakennuksen yleinen tulavuus ja olkomuoto säilytettävä.
  Käsittelyn vaiheita
  Olemassa periaatepäätös rakennuksen saneerauksesta.
  Oletettu arvo - noin 3 miljoonaa dollaria.
  Sijoitukset korvautuvat ennakkolaskelmien mukaan - kahdessa-kolmessa vuodessa.
  Resipientin panos
  Tontti.

  Investointiehdotus 5
  Lyhyt sisältö
  Kaupungin historiallisten puisten rakennusten korttelin tuntumassa oleva tontti, joka sopii 3-4 tähden hotellin pystyttämiseen. Sijoittaja määrää hottellihuoneiden laadun, lukumäärän, palvelutilojen tyypin.
  Rakennuksen korkeus maksimissaan 45 metria (12-13 kerrosta), palvelutilat - kaksikerroksisessa rakennuksessa.
  Käsittelyn vaiheita
  Olemassa asemakaava ja rakennuslupa.
  Oletettu arvo - 30 miljoonaa dollaria.
  Sijoitukset korvautuvat ennakkolaskelmien mukaan - kuudessa vuodessa.
  Resipientin panos
  Tontti 11780 neliömetria.

  Investointiehdotus 6
  Lyhyt sisältö
  Historiallisen korttelin ja ulevardin välillä oleva tontti. Sopii monitoimitalon (kulttuuri- ja urheilutapahtumat) paikaksi. On purettava kolme vanhaa asuintaloa. Asukkaille osoitettava (ostettava) 10 asuntoa noin 360 tuhannen dollarin arvosta. Keskuksessa tulee olla leikkitiloja, altaita, tanssikhvioita, ravintoloita investorin tahdon mukaan. Kompleksin korkeus noin 12 metria.
  Käsittelyn vaiheita
  Olemassa asemakaava ja rakennuslupa.
  Oletettu arvo - 25 miljoonaa dollaria.
  Sijoitukset korvautuvat ennakkolaskelmien mukaan - kolmessa-neljässä vuodessa.
  Resipientin panos
  Tontti 15960 neliömetria.

Petroskoi 300


Ensimmäinen sivu
webmaster@gov.karelia.ru
Luotu 28 joulukuuta 2000
Toimitettu 3 tammikuuta 2001
Tekninen tuki
Luotu 28 joulukuuta 2000. Toimitettu 3 tammikuuta 2001.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018