Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

"Pietarin satama"

"Pietarin satama"

Suunnitteilla oleva kohde
Erikoinen alueellinen rekreaatio- ja museokokonaisuus, joka antaisi Petroskoista kuvan historiallisena kaupunkina. Kohde aloittaa samalla kaupungin "järviportilta" "Pietrain laituri"-matkailureitin.

Kohteen sijainti (reitin mukaan)
Matkustajasatama, rantakatu matkustaja - ja rahtisataman välillä, Huvipuisto, Lohijoen suu puiston alueella.

Projektin puitteissa ratkaistavat ongelmat

 • Alueen alhainen käyttöaste, mikä johtuu matkaustajasataman (vesiliikenne)kausimaisesta toiminnasta poistuu.
 • Maisemallisen ja historialisen vyöhykkeen hyöndyntöminen tehostuu kaupungin kulttuuri-imagon luomisessa ja ajanmukaistamisessa.

Tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät

 • Kaupungin kuvan luominen eheänä kulttuurivyöhykkeenä suunnitteilla olevalla alueella ja sen muuttuminen ulkoilmakohteeksi, historiallis-kulttuurilliseksi ja turistikeskukseksi.
 • kaupungin perustamisvaiheisiin liittyvien paikkojen visuaalinen avautuminen.

Eksposotion rakenne

 1. "Pietarin viiden meren satama" - posteerin rakentaminen ("Pietarin satama"-projektin esittely). Järvisatama-aseman rakennus.
 2. "Pietarin tehdas"-museon perustaminen (Lohijoen rannalla Pietarin tehtaan paikalla sijaitsevan vanhan rakennuksen saneeraus näihin tarkoituksiin).
 3. Informaatiokyltein varustetun "historiallisen polun" rakentaminen myötäillen Pietarin slobodan alueella tehtyjä arkeologisia kaivannaistöitä (polun tuntumassa - Pietarin linnan entisöityjä rakennelmia ja linnan "pihassa" - lasten lekkipuisto kesö- ja talvikäyttöön).
 4. Pietari Suuren Kesäpalatsin paikalla seisovan kivirakennuksen tyylitelty rekonstruointi Pietarin (vapaa-ajanvietto)saliksi, jossa Pietarin slobodan pienoismalli.
 5. Historiallisten XVIII vuosisadalla toimivien satamien sijaintipaikkojen merkkaaminen
  • Pohjoinen satama (uiva laituri, johon kinnityvät vanhojen laivojen malleja jäljittelevät uivat kopiot: Pietari Suuren kuunari, muinaisvenäläiset ja pomorjelaiset (Vienan meri) lotjat, "kizhanka"- ja "ladozhanka"-soutuveneet, jotka olisivat hyviretkien aikana petroskoilaisten ja turistien käytössä);
  • Zavodskaja (Nuorten merimiesten klubin satama);
   Pienille turistiryhmille järjestetään venematkoja kohti
  • Eteläistä satamaa (lähellä Pietarin tehtaan koekenttää), jossa sijaitsee Historiallis-kulttuurillinen Merikeskus - historiallisen laivanrakennuksen nykyinen keskus.
 6. Tiedotuspisteen avaaminen turisteille (Vesiliikennesataman asemarakennuksen tiloissa).

Projektin ensimmäisen vaiheen toteuttamisen vaiheet

 • Projektin tunnetuksitekeminen, kaupungin ja tasavallan valtaelinten sekä kansalaisjärjestöjen tuen saaminen hakeelle ja resurssien löytäminen.
 • Hallintorakenteen luominen hankkeen johtamista varten (Vetävä laitos - "Kizhin museo" ja kuraattori).
 • Partnereiden yhteinen etsintä.
 • Toimintaperiaatteiden hiominen.
 • Projektin esittely.
Pertnerit saatava kiinnostmaan haankkeesta.
 • "Kizhin ulkomuseo"
  Posteerialueen laajentaminen Petroskoin järviaseman tuntumassa, siellä, missä vesireitti Kizhin saarelle alkaa.
 • Petroskoin järviasema
  Ottaen huomioon Projektin merkitys -
  1. siihen osallistumisesta ovat moraalisesti kiinnostuneita;
  2. Järviaseman rakennuksen suojissa on paljon tyhjiä tiloja, jota voitaisiin vuokrata eri tarkoituksiin, rakennuksen tuntumassa saatta toimia entistä enemmäm kesä- ja terassikahviloita, myyntikojuja, kioskeja;
  3. Vienanmeren-Äänisen laivaliikennehallinnon oman museonsa olemassaolon tunnetuksitekeminen.
 • Nuorten merimiesten (seilaajain) Klubi
  1. Sataman kunnostaminen lasten osallistumiseksi laajemmin mm. soutukilpailuihin, vesillä Sotalaivaston Päiväksi järjestettäviin tlaisuuksiin osallistumisen jouduttamiseksi jne. ;
  2. Jungmannien Klubi saattaa saada lirahoitusta toimintansa laajentamiseen vuokraamalla aluksiaan, pursiaan, veneitään huvimatkoihin petroskoilaisille ja turisteille.
 • Tasavallan historian ja kulttuurin muistomerkkien suojelu- ja hyödyntämiskeskus
  Ammatillinen kiinnostus (historiallisen alueen kunnostaminen, rakennustaiteellisen suunnittelun jörjestäminen tämän hankkeen vaatimukset huomioon ottaen).
 • Huvipusto
  1. Asiakkaiden houkkutteleminen jörjestämällä ajanviettotilaisuuksia Projektin puiotteissa;
  2. Uusien palvelujen tarjoaminen uusien turistireittien järjestämisen, ympäri vuoden toimivien museoiden ja Pietarin salin avoinna pitämisen ansiosta;
  3. Historiallisen puiston imagon luominen.
 • Matkailufirmat
  1. Uuden matkailureitin avaaminen venäläisturisteille, ulkomaisille vieraille ja petroskoilaisille ;
  2. Kaupungin Äänisportin, siis uuden informatiivisen turistinähtävyyden luominen.

Petroskoi 300


Ensimmäinen sivu
webmaster@gov.karelia.ru
Luotu 28 joulukuuta 2000
Toimitettu 3 tammikuuta 2001
Tekninen tuki
Luotu 28 joulukuuta 2000. Toimitettu 3 tammikuuta 2001.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018