Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Vepsän kansallinen volosti

Vepsän kansallinen volosti, perustettiin itsehallintoalueena Karjalan Tasavallan Korkeimman Neuvoston Päätöksellä 20 tammikuuta 1994. Siihen hyväksyttiin Shoksan, Shoutjärven ja Kalajoen vepsäläiset kansalliset kyläneuvostojen alaiset hallintoalueet. Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtajan päätäksellä 2 joulukuuta 1996 "Vepsän kansallisen volostin hallintoyksikön perustamisesta" Vepsän kansallinen volosti sai hallintoyksikön statuksen.

Kyläadministration nimi Asutuksia Väkiluku
1.01.98
(henkeä)
Matkaa
volostin keskukseen
Shoutjärven
asutukseen (km)
venäjän kielellä (lat. kirjaimisto) vepsän kielellä
Soksan kyläadministratio Shoksa
Kvartsytnyi
Ustje
Jashezero
Soks
Kvarcitni
Ustii
Dasarv
167
1169
51
2
23
29
27
40
Kalajoen kyläadministratio Rybreka
Drugaja Reka
Kaskesrutsei
Kakkorovo
Źą1ąg
Ņīizeg
Źąskeza
Kakkarv
707
147
56
15
20
26
13
Vepsän kansallisen volostin paikallisen itsehallinnon administration välittömässä alaisuudessa ovat Shoutjärvi
Vehrutsei
Ishanino
Matvejeva
Selga
Gorneje
Sholtozero
Zalesje
Soutary
Vehkoja
Isan
Matvtjan
Seug
Soutary
Magi
Mecantaga
1078
154
4
14

2

1
0
8
13
17

6

4

Vepsän kansallisen volostin keskus - Shoutjärven asutus, sijaitsee Petroskoi - Voznesenja - tien varella, 84 km päässä Petroskoista. Kyseessä on volostin suurin asutus. Tähän kansalliseen volostiin kuuluu yhteensä 14 asutusta ja kylää.

Volostin pinta-ala KTn Lainsäädäntökokouksen 11 marraskuuta 1994 vahvistaman päätöksen ja 16 maaliskuuta 1995 täsmennetyn päätöksen mukaan käsittää 82 019 hehtaaria, mukaan laskettuina

 • metsät - 74 765 ha
 • asutukset - 894 ha
 • teollisessa käytössä olevat, kalkureitit - 638 ha
 • viljelymaat - 4 774 ha
 • taloudellisesta käytöstä toistaiseksi poistett - 965 ha
 • vesistö - 1 077 ha

Maantieteelliselta sijainniltaan volostilla on hyviä Eteläisen Äänisenrannan alueita, joilla on metsiä ja geologisia luonnonrikkauksia mineraalipotentiaaleineen.

Volostin maaperä antaa mahdollisuuden kehittää maanviljelyä ja karjanhoitoa.

Volostin maatalousyritykset:

 • Valtion omistama yritys "Drugaja Reka;
  Toizeg-kylä (Drugaja Reka),
  johtaja Juri Kotserin,
  kontaktipuhelin 73-02-41.
 • Valtion omistama yritys "Vehrutsei"
  Shoutjärvi,
  johtaja Oleg Lonin,
  kontaktipuhelin 73-86-56
 • Osakeyhtiö "Shoksha"
  Shoksha,
  johtaja Tropin Nikolai,
  kontaktipuhelin 73-91-20

Vepsäläisten asuttaman ei-malmirikkaudet keskittyvät ennen kaikkea Roptutsein diabaasiesiintymään, vuorauskiviin ja Shoksun punaiseen kvartsiittiin (porfiiri), rakennuskiviesiintymiin.

Vepsän kansallisen volostin vuoriteollisuus- ja jalostuslaitokset:

 • Oy "Interkamenj"
  Drugaja Reka,
  johtaja Anatoli Solovei
  puhelin 77-02-80
 • Oy "Karelid"
  Drugaja Reka,
  johtaja Aleksandr Kovalenko
  puhelin 74-63-92
 • Oy "Tsjornyi kamenj (Mustakivi)"
  Drugaja Reka,
  johtaja Aleksandr Grigorjev
  puhelin 56-54-07
 • Oy "Drugaja Reka"
  Drugaja Reka,
  johtaja Nikolai Derevjannyh
  puhelin 73-03-36
 • Oy "Sheltozerskoje"
  Shoutjärvi,
  johtaja Pjotr Fabrikantov
  puhelin 75-63-26
 • Oy "Kvartsit"
  Kvartsitnyi,
  johtaja Aleksei Baibaza
  puhelin 55-20-48
 • Oy "Onezhskoje rudoupravlenije"
  Rybreka,
  johtaja Nikolai Toparjev
  puhelin 73-02-98
 • Oy "Karelnerud"Vepsän filiaali
  Petroskoi,
  johtaja Aleksandr Vitsenko
  puhelin 76-29-06

Yli 92% volostin pinta-alasta käsittävät metsät - 74,7 tuhatta hehtaaria, toisin sanoen kyseessä on metsäisimpiin kuuluva Karjalan tasavallan piiri (KTn keskiverto-osoitin on 61%). On laajasti männikköä ja kuusikkoa, lektipuumetsät käsittävät 45%.

Volostin metsäteollisuusyritykset:

 • Kunnan omistama "Vepsäläinen metsäteollisuusyritys",
  Shoutjärvi
  johtaja Vladimir Frolov,
 • Oy "Nadezhda"
  Kvartsitnyi,
  johtaja Dartso Karapetjan,
  puhelin 55-02-53.
 • Oy " Lestransservis"
  Kvartsinnyi,
  johtaja Aleksandr Pjanyh,
  puhelin 55-02-53.
 • Oy "LESTEH;
  Shoutjärvi,
  johtaja Vjatseslav Jershov,
  puh.kot. 51-22-78

Volostissa toimii kolme metsänhoitoaluetta - Shoutjärven, Shoksan, Rybrekan, jotka huolehtivat metsien uudistamisesta ja valvovat metsää kaatavien yritysten toimintaa.

Vepsäläismetsissä on Venäjän Luoteisosalle luonteenomaisia villieläimiä ja riistaa. Väestö asuu etupäässä Petroskoi - Voznesenje-tien varrella, joten paikallisissa metsissä on mahdolista järjestää urheilumetsästystä kaukana asutuksista.

Volostissa toimii kaksi metsästystaloutta - Shoutjärven (42 tuhatta hehtaaria) ja Shoksan (47 tuhatta hehtaaria). Villisikaa saa luvalla (lisensilla) metsästää heinäkuun 1 päivästä. Karhun luvallinen kaato on mahdollista elokuun 1 päivästä lähtien. Metsä- ja vesilintumetsästys avataan elokuun kolmantena lauantaina.

Żänisen rantaviiva koostuu matalavetisistä lahdista, joissa on urheilukalastuskin mahdollista.

Volostissa harjoittaa ammattikalastusta:

 • Kunnan omistama kalastusyritys "Brusno"
  yrityksen johtaja Mihail Vorozhun.
  yrityksen osoite: Shoutjärvi, A.Lisitsynankatu, 3
Tekninen tuki
Luotu 30 kesäkuuta 1999. Toimitettu 19 lokakuuta 1999.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018