Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan taloudellinen kehitys v.2004

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013

  Yleistä tietoa

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

  Matkailu

  Ulkosuhteet

  Regioonien väliset suhteet

  Luonnonresurssit
  ja ekologia


Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen
kehityksen tärkeimmät tulokset vuodelta 2004

Karjalan tasavallan hallituksen politiikka sosiaalistaloudellisen kehityksen sektorissa oli vuonna 2004 suunnattu talouden vahvistamiseen, kansalaisten elintason kohottamiseen, sosiaaliturvan takaamiseen. viime vuonna toteutetut toimenpiteet turvasivat pääpiirteissään teollisuuden ja talouden muiden alojen myönteisen toiminnan, väestön reaalitulojen kasvun.

Regioonin kokonaistuotto kasvoi vuonna 2004 6% edellisvuoden tasosta. Teollisuustuotannon kasvuvauhti oli korkein viiteen vuoteen - 109,3% (koko VF:ssa - 106,1%). Tavarain vienti kasvoi edelleen, väestölle annettujen maksullisten palvelujen määrä, vähittäiskaupan kokonaismäärä, kuljetuslaitosten kaupallinen toiminta, yritysten voitot, palkka ja eläkkeet lisääntyivät edellisvuodesta.

Tuotannon volyymi teollisuudessa käsitti 51,2 miljardia ruplaa, se on 12,3 miljardia ruplaa enemmän, kuin vuonna 2003. Teollisuustuotanto lisääntyi lähes kaikilla aloilla: sähkötaloudessa, mustassa metallurgiassa, koneenrakennuksessa ja metallinkäsittelyssä, metsäteollisuudessa, puunjalostuksessa, sellu- ja paperiteollisuudessa. Tasavallan 11 kaupunkia ja hallintopiiriä lisäsivät panostaan teollisuuden kehittämiseen. Karjalan tasavallassa saavutettu vauhti tärkeimpien teollisuustavaranimikkeiden tuotannossa on korkeampi, kuin keskimäärin Venäjällä: sähkön tuotannossa - 126,4% (VF:ssa - 101,6%), masuunipellettien tuotannossa - 108,5% (VF:ssa - 105,6%), puutavaran ajossa - 110,4% (VF:ssa - 98,0%), lastulevyjen valmistuksessa - 120,4% (VF:ssa - 112,5%), selluloosan tuotannossa - 111,1% (VF:ssa - 104,0%), sanomalehtipaperin tuotannossa oli kasvua 120,8% (VF:ssa - 109,1%).

Rakennusaineteollisuudessa oli viime vuonna taantumaa, samoin kuin elintarviketeollisuudessa (kalateollisuudessakin), jauhoja ja ryynejä tuotettiin vähemmän, kuin edellisvuonna; myös kevyessä teollisuudessa tulokset olivat miinuksen puolella. Näillä aloilla saattaa tilanne muuttua paremmaksi, sillä monilla tuotantolaitoksilla jatkettiin kone- työkalustokannan uusimista, siirrytään uusien tuotenimikkeiden sarjatuotantoon. "Kontupohjan mylly" Oy:ssä on tilanne vakiintumassa, samoin kalateollisuudessa - vesistöjen bioresurssien pyyntiä ja niiden jalostamista ja käsittelyä lisätään.

Maataloustuotannossa on ilmennyt ongelmia (tuotanto supistui arviltaan 12,5% verrattuna vuoden 2003 hinnoissa). Myönteisiä trendejä on kuitenkin havaittavissa tälläkin alalla. Vuonna 2004 saavutettiin Karjalan tasavallan karjataloudessa kaikkein suurin saavutus maidon tuotannossa: tilastojen mukaan on jokaisesta lehmästä lypsetty viime vuonna keskimäärin 4010 kiloa maitoa (VF:ssa - keskimäärin 3080 kiloa). Talouksissa jatkettiin toimia peltomaiden tuottoisuuden lisäämiseksi, suurnavettojen teknistä varustusta lisättiin, maatalouskoneita hankittiin, talviruokintakaudelle oli varattu riittävästi rehuja karjalle.

Sijoitukset peruspääomaan käsittivät 12,6 miljardia ruplaa (112,8% edellisen vuoden tasosta verrattavissa hinnoissa). Ulkomaisen investointien määrä lisääntyi 17% ja käsitti 40,7 miljoonaa USA:n dollaria. Kansainvälisten ei-kaupallisten (voittoa tavoittelemattomien) hankkeiden rahoitus kasvoi vuonna 2004 verrattuna edellisen vuoden tasoon 400 tuhatta euroa ja käsitti yhteensä yli 3 miljoonaa euroa. Uusista suurista hankkeista: Suoperän rajanylityspaikan rakentaminen (5,6 miljoonaa euroa) ja "eCarelia" (2 miljoonaa euroa) on päästy sopimuksiin.

Karjalan tasavallassa olaan toteuttamassa tuloksellisesti huomattavia investointihankkeita. Näistä mainittakoon Petroskoi - Kontupohja-kaasujohdon rakentaminen, Segezhan sellu- ja paperikombinaatin rekonstruointi, Karhakos Oy:n toisen vaiheen käynnistäminen Kostamuksessa, Idel - Syväri - rataosuuden sähköistäminen.

Uudet sepelin tuotantoyksiköt käynnistettiin Karhumäen, Pitkärannan ja Puutosin hallintopireissä. Sosiaalisesti tärkeiden kohteiden pystyttämistä jatkettiin valitsijain Karjalan tasavallan päämiehen vuonna 2002 käydyn vaalikampanjan puitteissa antamien evästysten mukaisesti. Niinpä uusi koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 2004 Karhumäen hallintopiirin Lammasojassa. Belomorskin kaupungin asuinkorttelissa N 21 luovutettiin käyttöön lämpöverkoston uusi vaihe. Segesassa valmistui 60-asunnon kerrostalon ensimmäinen vaihe. Belomorskin hallintopiirin Kesäjoen asuintaajaman kattilahuone valmistui. Louhen asuintaajamassa on lähes valmiina uusi vesijohtoverkosto. Kalevalan asuintaajaman vesijohtoverkoston ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön.

Asuinrakennuksessa saavutettiin tuntuva lisäys (110% vuoden 2003 tasosta). Uusien asuntojen yhteinen pinta-ala käsittää 92 tuhatta neliömetriä. Federaation ja tasavallan budjeteista saivat rahalista tukea asuntojensa hankkimiseen 520 perhettä (vuonna 2003 - 390 perhettä; vuonna 2002 - 85 perhettä).

Ulkomaankaupan kokonaismäärä käsitti vuonna 2004 arvoltaan 1038 miljoona USA:n dollaria (vienti - 842 miljoonaa dollaria, tuonti - 196 miljoonaa dollaria), se on 21% vuoden 2003 tasosta. Yhtä Karjalan asukasta kohti käsitti viime vuonna viennin arvo 1130 dollaria, mikä on enemmän, kuin Venäjän tilastollinen keskivertotaso. Karjalan tasavallan vakautettuun budjettiin saatiin 7583 miljoonaa ruplaa tuloja (123% vuoden 2003 tasosta), menot käsittivät 10,9 miljardia ruplaa. Karjalan tasavallan budjetin tulot käsittivät viime vuonna 7583 miljoonaa ruplaa (100,4% suunnitellusta tavoitteesta), veroina ja muissa muodoissa saatiin 4875 miljoonaa ruplaa (101,2%). Karjalan tasavallan budjetin menot käsittivät 1560 miljoonaa ruplaa enemmän, kuin vuonna 2003.

Budjettisitoumukset täytettiin kokonaisuudessaan. Karjalan budjettirahoitteisten alojen työntekijöille oli vuoden 2005 alkuun mennessä maksettu kaikki palkkarästit. Lapsilisärästejä ei ollut. Asuin- ja kunnallistalouden kohteiden kunnostamista varten seuraavaa talvea silmällä pitäen on varattu riittävät rahasummat. Samalla on riittävästi määrärahoja polttoaineiden hankkimiseksi hallintopiireihin ja kaupunkeihin seuraavalle lämmityskaudelle.

Väestö reaaliset rahatulot vuonna 2004 olivat tilastollisesti 6,3% suuremmat, kuin edellisvuonna. Keskiverokuukausipalkka käsitti 7000 ruplaa. Palkan reaalitaso kasvoi 12,8%.

Virallisesti rekisteröityjen työttömien määrä oli vuonna 2004 2,9% tasavallan koko työikäisestä väestä.

Inflaatiovauhti hidastui Karjalan tasavallan kulutustavarain markkinoilla edellisvuodesta jä käsitti 11,1% (vuonna 2003 - 12,9%). Tasavallan tuotantolaitosten toiminnan finanssitulokset paranivat. Karjalan tasavallan tilastoviraston tietojen mukaan oli suurten ja keskisuurten yritysten yhteen laskettu saldo 2204,6 miljoona ruplaa tuloja, mikä on 14 kertaa niin suuri, kuin vuonna 2003. Kasvua oli eniten teollisuuden ansiosta (9,5 -kertaisesti). Asuin- ja kunnallistalouden yhteenlasketut menetykset supistuivat 24%.

Voitonpuoleisesti toimivat yritykset saivat voittoja lähes 4 miljardia ruplaa (kasvu - 2,4 kertaa vuoden 2003 tuloksesta). 66% tästä summasta lankeaa mustan metallurgian ja voimalaitosten osalle. Voittoja tuottavien tuotantolaitosten määrä käsittä 54,9% tasavallan kaikista yrityksistä (sellaisia oli vuonna 2003 51,5% kaikista tuotantolaitoksista Karjalassa).

Tekninen tuki
Luotu 20 kesäkuuta 2005. Toimitettu 20 kesäkuuta 2005.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018