Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuus

    Teollisuus

    Agroteollisuus

    Kulkulaitos

    Vstintä
    informatisaatio


  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristoasiat


  Päätteeksi

Aineellisen tuotannon alojen tila
Vestintä ja informatisointi

Viestintä

Eri laitoksille ja yrityksille sekä kansalaisille annettujen viestintäpalvelujen arvo käsitti viime vuonna 1 356 miljoonaa ruplaa, mm. kansalaisille - 670 miljoonaa ruplaa ja juridisille henkilöille (yrityksille) - 686 miljoonaa ruplaa.

Vietintäyritykset kehittyvät Karjalan tasavallassa dynaamisesti. Yli 20 operaattoria toimii Karjalassa. Ne antavat palveluja telekommunikaation eri sektoreilla yrityksille ja kansalaisille. Sähköisen viestinnän alalla toimivat operaattorit takaavat tiedonvälityksen paikkakuntien, kaupunkien ja valtakuntien kesken puhelimitse ja pääsyn internetiin. Viestinnän kanavia annetaan vuokralle, radio-ohjelmia välitetään kaapeleita ja lankoja pitkin, mobiilipuhelinpalveluja tarjotaan yhä laajemmin.

Telekommunikaatioverkkoja luodaan ja kehitetään Venäjän eheän informaatio- ja telekommunikaatioalueen puitteissa Karjalan tasavallan hallituksen ja "Luoteinen Telecom" Oy:n toimesta osapuolten välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Mainittu Oy on Venäjän luoteisalueen kaikkein suurin viestintäoperaattori.

Lankapuhelimia oli Karjalan tasavallassa vuonna 2005 lähes 210 tuhatta. 100 perhettä kohden on tilastollisesti 68 lankapuhelinta. Numeeristen (digitaali)teknologioiden käyttö on saavuttanut Karjalan tasavallassa 51% tason, Petroskoissa - 70%. Viime vuonna asennettiin 4,5 tuhatta lankapuhelinta..

Vuonna 2005 otettiin käyttöön:

  • digitaalipuhelinkeskukset Kemissä, Suojärvellä, Äänisenrannan hallintopiirin muutamassa asutuksessa;
  • tiedonvälityksen optis- ja kuitulinja rakennettiin Prääsän ja Suojärven välillä;
  • nopeakäyttöinen multipalveluverkot käynnistettiin Petroskoissa, Karhumäessä, Belomorskissa, Lohessa, Kontupohjassa, Pitkärannassa, Aunuksessa, Sortavalassa, Suojärvellä, Segezhasa, Puutosissa.

Mobiilipuhelin(käsipuhelin)verkkoja kehitetään erioperaattoreiden toimesta. Puhelinkenttiä on laajennettu ja niiden toiminta varmistettu Petroskoissa, Kostamuksessa, karhumäessä, Segezhassa, Suojärvellä, Puutosissa, Essoilassa, Kenttäjärvellä, Martsialjnyje vodyssa, Sortavalaan johtavan tien varrella, Värtsilän ja Lytän rajanylityspaikkojen tuntumassa.

Karjalan tasavallan hallitus allekirjoitti vuonna 2005 yhteistyösopimuksen sopimuksen "Venäjän televisio- ja radioverkosto" valtionyrityksen kanssa televisio- ja radiolähetysverkkojen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi tasavallan alueella.

Valtion informatisaatiopolitiikan toteuttaminen

Informaatio ja tiedot ovat viime vuosikymmenen kuluessa muuttuneet tärkeäksi sosiaalis-taloudellisen, teknologisen ja kulttuurikehityksen resurssiksi ja liikkeellepanevaksi tekijäksi. Uusien informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittäminen ja aktiivinen soveltaminen muuttavat perusteellisesti opetuksen, koulutuksen, työnteon, kansalaiselämän ja lomailun formaattia.

Tasavallassa toteutetaan "Karjalan informatisointi vv. 2004 - 2007" - ohjelmaa. Sen strategisena tavoitteena ovat: Karjalan tasavallan yhtenäisen informaatioalueen muovaaminen, informaatiopalvelujen markkinoiden kehittäminen, väestön IT-kulttuurin muovaaminen ja sellaisten edellytysten luominen, jotka antavat mahdollisuuden välittää kansalaisille välttämätöntä valtiollista informaatiota ja luoda tietojen vaihtojärjestelmän. Ohjelman puitteissa laaditaan Laki "Karjalan tasavallan informaatioresursseista". Hallitus esittelee luonnoksen täksi Laiksi Karjalan tasavallan Lakiasäätävän kokouksen käsiteltäväksi vuonna 2006.

Karjalan tasavallan informaatioresurssien rekisterin laatiminen ja soveltaminen.

Vuonna 2005 määriteltiin osoittimien järjestelmä, informaation keruumetodologia, laadittiin valtion informaatioresurssien yhdistämiskonsepti.

Karajalan tasavallan päämiehen hallinnon, Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen ja Karjalan tasavallan toimeenpanovaltaelinten informaatioresurssien integraatioprosessit käynnistetään vv. 2006 - 2007 sovittujen konseptuaalisten menetelmien pohjalta.

Karjalan tasavallan tarpeisiin tehtävien valtion tilauksien automaattinen informaatiojärjestelmä "Goszakaz" luodaan valtionhankintojen järjestelmän toiminnan vakiinnuttamiseksi, budjettivarojen käytön tehokkuuden ja valtion elinten toiminnan transparenttisuuden lisäämiseksi. Tämän automatisoidun tietokonejärjestelmän käynnistäminen viime vuonna säästää vuosittain 10 - 30% valtionhankintavaroista. Se toimii sovellettuna automatisoituun "Budjetti" -tietokonejärjestelmään.

Karjalan tasavallan informaatioresurssien luominen käynnistettiin määrätietoisena hankkeena vuonna 2005. Ohjelman puitteissa ollaan luomassa "Regionaalisten tieteellisten resurssien sähköistä kirjastoa" ja "Regionaalisia informaatioresursseja GIS - teknologioita käyttämällä".

Ohjelman puitteissa toteutetaan informatisoinnin monitorointia, mikä antaa mahdollisuuden arvioida, valvoa ja prognosoida informatisaation prosesseja ja valmistella perusteltuja päätöksiä ja ratkaisuja KT:n hallituksen ja tasavallan lakiasäätävän kokouksen tasolla. Ohjelma tavoittelee objektiivisesti sellaisen potentiaalin luomista, joka parantaa tasavallan asukkaiden elinolosuhteita ja optimoi informaatioresurssien hyödyntämistä talouden ja johtamisen aloilla.

Venäjällä järjestettiin viime vuonna katselmus tunnuksella "Valtakunnan paras hallintoalue informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden (IKT) soveltamisessa". Karjalan tasavalta sai siinä toisen palkinnon nominaatiossa "IKT ja valtionhallinnon laatu".

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 19 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018