Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuus

    Teollisuus

    Agroteollisuus

    Kulkulaitos

    Viestintä
    informatisaatio


  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristoasiat


  Päätteeksi

Aineellisen tuotannon an tila
Vuoriteollisuuskompleksi

Hyödyllisten kaivannaisten louhinta

Vuoriteollisuutta kehitetään karjalan tasavallassa "Karjalan tasavallan luonnonvarojen hyödyntäminen ja vuoriteollisuuden kehittäminen vv. 2000 - 2002 - 2010" - ohjelman puitteissa.

Karjalan hallitus käsittelee joka vuosi ohjelman toteuttamisen kulkua ja laatii toimenpiteitä, mm. investointihankkeita kompleksin tärkeimpien alojen nopeampaa kehittämistä varten, mikä jouduttaa hallintopiirien sosiaalis-taloudellisten ongelmien ratkaisemista.

47 yritystä toimii Karjalan tasavallan alueella mainitun kompleksin puitteissa.

"Karjalan masuunipelletti" Oy on ainoa suuryritys, joka louhii rautamalmia tasavallassa masuunipelletien tuotantoa varten. Yritys on toiminut tuloksellisesti ja kehittyy suunnitelmien mukaan. Alkaen vuodesta 2003 on yritys tuottanut voittoja. Vuonna 2005 Karjalan tasavallanbudjetti sai yrityksen tuloverojen muodossa eniten maksuja. Kostamuksesa jatkettiin viime vuonna valmistelutyötä uuden Korpangan rautamalmiesiintymän hyödyntämisen käynnistämiseksi (malmiesiintymää pettävää maakerrosta poistetaan vähitellen).

Masuunipellettejä tuotettiin viime vuonna 8,8 miljoonaa tonnia, se on 130% v. 2001 tasosta.

Rahana mitattuna käsitti realisoitujen tuotteiden arvo verrattuna v.2001 tulokseen summan, joka on 4,7 kertaa niin suuri, kuin mainittuna vuonna. Se oli viime vuonna ennakkolaskelmien mukaan 18,2 miljardia ruplaa. "Muiden hyödyllisten kaivannaisten louhinta" - tilastot osoittavat, että tasavallassa tuotettiin ei-malmirakennusaineita 7,6 miljoonaa kuutiometriä mm. sepeliä 5,9 miljoonaa tonnia, rakennuskivilohkareita - 18 tuhatta kuutiometriä. Kasvua vuoteen 2001 tasoon vastaavasti 48%, 24% ja 59%.

Sepeliä tuottavat muita tehokkaammin seuraavat yritykset: "Äänisenrannan avolouhos", "Sytshjovin kombinaatti" Sortavalassa, "Ptkärannan avolouhos", "Mosavtodor", "Shoksun avolouhos"; rakennuskiveä - "Karelid" Oy, "Toinen joki" Oy, "Interkamenj" Oy ja "Kara-Tau" Oy.

Ei-malmiaineita realisoitiin viime vuonna yli 2 miljardin ruplan arvosta, se on 198% v. 2001 tuloksesta. Tämä ala käsittää Karjalan tasavallan teollisuudesta noin 2%.

Sepelin ja soran tuottamista varten käynnistettiin Karjalan tasavallassa vv. 2004 - 2005 muutama ajanmukaisella ja tehokkaalla kalustolla varustettu yritys. Niistä mainittakoon "Karelprirodresurs" (Raikonkoski), "Lobskoj-5" ja "Äänisenrannan gabbro-diabaasi" ("Vuori rautainen" - esiintymä). Vanhentuneen kaluston tilalle hankittiin uutta "Sortavalan DSZ" Oy ja "Puutosin avolouhos" Oy:n tuotantoyksikköjä varten.

Toteuttamisvaiheessa olevien investointihankkeiden täyttämisen kulku antaa mahdollisuuden arvioida hyvin optimistisesti Karjalan vuoriteollisuuden lähitulevaisuutta.

Metallurginen tuotanto ja valmiiden metallituotteiden tuotanto

Tällä alalla toimivat Värtsilän metallivalmistetehdas ja Nadvoitsan alumiinitehdas (NAZ-SUAL - yhtymän filiaali). Värtsilän tehdas kuuluu "Metshel" - teräsryhmä" - holdingin filiaali. Holdingiin kuuluu Kuznetskin kivihiiliesiintymän yrityksiä, Uralin tehtaita, kauppa- ja vakuutusyrityksiä. Värtsilän metallitehdas työskenteli vv. 2004 - 2005 vakaasti. Viime vuonna käsiti tuotanto 177% v. 2002 tasosta - 55,2 tuhatta tonnia.

Nadvoitsan alumiinitehdas - Karjalan tasavallan ainoa värimetallurgian alueella työskentelevä yritys - toimii täydellä teholla. Sen työosastoja rekonstruoidaan alinomaa, mikä johtaa energian säästämiseen ja tuotannon lisäämiseen. Vuoden 2005 tulokset olivat 101,9% edellisvuoden tasosta ja 107,5% v. 2001 tuloksesta.

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 18 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018